KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Think tank organizacije u Srbiji: u potrazi za uticajem

23.10.2016

 

Think tank organizacije u Srbiji su u povoju i sprovode aktivnosti u uslovima nedovoljno razvijenog okruženja za kreiranje politika. Pored pravno - institucionalnog okvira okruženje čine akteri koji svojim odnosima daju osnovne karakteristike ovom procesu. Akteri kreiranja politika u Srbiji ne raspolažu adekvatnim ljudskim i finansijskim kapacitetima, veštinama i znanjima potrebnim za učešće u ovom procesu. Postojeći pravno-institucionalni okvir za kreiranje politika nije adekvatan.

 

Proces kreiranja politika podrazumeva partnerski odnos između zainteresovanih aktera – donosilaca odluka, interesnih grupa, istraživačke zajednice, donatora i think tank organizacija. Iako donosioci odluka imaju najveću odgovornost u procesu, osnaženi kapaciteti svih aktera, redovna komunikacija i međusobno poverenje povećavaju kvalitet politika.

 

Cilj ove analize je da doprinese unapređenju prakse kreiranja javnih politika u Srbiji. Jačanje kapaciteta think tank organizacija predstavlja aspekt razvoja podsticajnog okruženja za kreiranje politika u Srbiji. Otuda su preporuke namenjene think tank organizacijama zarad poboljšanja njihovog odnosa sa donosiocima odluka, istraživačkom zajednicom, interesnim grupama i donatorima. Promena je moguća u praksi, proaktivnim odnosom ovih organizacija u kratkoročnom i srednjoročnom periodu bez nužne izmene pravno-institucionalnog okvira. Korekcije u pravno-institucionalnom okviru jesu poželjne, ali su deo dugoročnih sveobuhvatnih izmena koje prevazilaze okvire ove analize.


U prvom delu analize predstavljeno je aktuelno stanje think tank organizacija u Srbiji. Nalazi predstavljaju trend, iako postoje odstupanja i primeri drugačije prakse. Analizirana su udruženja iz dva razloga: a) istraživanje o istraživačko – zastupničkim kapacitetima udruženja u Srbiji ne postoji; b) praksa izrade i zastupanja predloga politika zasnovanih na činjenicama je najdinamičnija među udruženjima u poređenju sa drugim formama istraživačkih organizacija u Srbiji (npr. akademske, vladine ili profitne naučnoistraživačke organizacije). U drugom delu analiziraju se odnosi sa drugim akterima u procesu kreiranja politika.

 

Preuzmite celokupan tekst

 

 

Istraživački forum - početna strana>>


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus