KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

TRANSFORMACIJA ŽIVOTA DEVOJAKA I ŽENA KROZ SPOLJNU POLITIKU EVROPSKE UNIJE (2016-2020)

13.10.2015

Krajem septembra, Evropska unija predstavila je novi okvir za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Dokument nosi naziv: Transformacija života devojaka i žena kroz spoljnu politiku Evropske Unije (2016-2020) i u njemu se navodi da EU želi svet u kome se poštuju prava devojaka i žena, i gde je svako u stanju da ispuni svoj potencijal i da doprinese stvaranju fer i pravednog društva.

 

Cilj EU ostaje da se prekine začarani krug rodne diskriminacije kroz podršku partnerskim zemljama da uspostave povoljnija okruženja za ispunjavanje prava devojka i ženska i da postignu stvarna i opipljiva poboljšanja na polju rodne ravnopravnosti.

 

Primena Akcionog plan EU za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u zemljama u razvoju 2010-2015 uskoro ističe, a novi okvir će se primenjivati od januara 2016. godine. Ukoliko ga bude odobrila većina država članica EU, takođe će se primenjivati i u njihovim spoljnim akcijama.

 

Jedan novi aspekt je činjenica da će se sada za sve spoljne akcije EU raditi sistematska rodna analiza. Ono što je za nas najvažnije je da se to odnosi na aktivnosti EU u trećim zemljama, naročito u zemljama u razvoju i zemljama u okviru politike susedstva.

 

Rodna ravnopravnost nije samo pitanje socijalne pravde, nego i način vođenja "pametne" ekonomije: učešće žena u privredi je od suštinskog značaja za održivi razvoj i ekonomski rast. Ako žene imaju isti pristup proizvodnim resursima kao i muškarci, mogu da povećaju prinose na svojim farmama za 20-30% i utiču na podizanje ukupnog poljoprivrednog prinosa što bi direktno moglo da utiče na rešavanje problema gladi u svetu.


Činjenice ukazuju da kada žene imaju jednake mogućnosti i pristup resursima i odlučivanju, zajednice više prosperiraju i postaju mirnije. EU želi da pomogne zemljama sa kojima saradjuje da efikasno koriste ovaj značajni transformacioni potencijal.


Postoje četiri oblasti koje su identifikovane u okviru kojih bi moglo da dodje do da transformacije života žena i devojaka. Tri tematske stuba su:

 • Obezbeđivanje fizičkog i psihičkog integriteta devojčica i žena,
 • Promovisanje socijalnih i ekonomskih prava / osnaživanje devojaka i žena,
 • Jačanje ženskog glasa i učešća.


Postoji i četvrti, horizontalni stub: promena institucionalne kulture kako bi se efikasnije ispunjavale obaveze EU.

Bitan deo ovog okvira će takođe biti da promoviše koherentnost politika sa drugim internim aktima EU (koherentnost politika za razvoj). Pored toga, ona će biti realizovana u potpunom skladu sa Akcionim planom EU za ljudska prava.

 

 

Izvor: Europa.eu


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus