KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

UNAPREĐENJE PRISTUPA PRUŽANJU USLUGA U JAVNOM SEKTORU KROZ KO-DIZAJN I KO-PROIZVODNJU

24.06.2015

Evropski institut za javnu administraciju (EIPA), Mastriht, (NL), 28 – 29. oktobar 2015. godine

U saradnji sa MindLab, (DK), jednom od vodećih evropskih institucija u oblasti inovacija koje pokrivaju različita polja javnih nadležnosti, EIPA organizuje seminar sa fokusom na ko-proizvodnju i dizajn koji je fokusiran na čoveka kako bi se unapredio sistem pružanja javnih usluga. MindLab pruža podršku donosiocima odluka i državnih službenicima u osmišljavanju novih mera politike i inovativnih usluga. Na ovaj način MindLab razvija kompetencije za ko-dizajn i ko-proizvodnju, predstavljeni kao osnovni instrumenti inovacija u javnom sektoru.

 

Socijalne inovacije su se nametnule kao koncept od suštinskog značaja za pružanje alternativnih javnih usluga, jer su kreirane oko potreba korisnika, sa jasnim strateškim fokusom i smanjenom javnom potrošnjom kao rezultatom. Osmišljavane novih rešena sa ljudima, a ne za njih, je značajna potencijal za unapređenje sistema pružanja javnih usluga. 


Seminar će obuhvatiti različite pristupe: predstavljanje konteksta socijalnih inovacija u Evropi kroz praktične primere i postojeće sisteme finansiranje; radionice za primenu alatki za ko-dizajn i ko-produkciju u javnom sektoru. Primeri dobre prakse koji će se koristiti iz baze Evropskih nagrada u javnom sektoru (EPSA) kojima upravlja EIPA.

Više informacija o seminaru i načinu registracije možete dobiti na ovom linku


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus