KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Unapređenje sistema strateškog i operativnog planiranja u Republici Srbiji

30.04.2014

Sistem planiranja javnih politika Srbije nije u potpunosti razvijen, a reforme u samom centru Vlade do sada su bile ograničene po obimu i efektima, te iziskuju dalju podršku i pažnju. Zakon o Vladi ne sadrži specifične odredbe o tome kako Vlada utvrđuje i vodi politiku. Sistem planiranja u Republici Srbiji zasnovan je na 91 sektorskih i 14 međusektorskih strategija. Pored činjenice da kvalitet većine strategija nije na zadovoljavajućem nivou, funkcionisanje sistem strateškog planiranja je dodatno otežano nepostojanjem jasne veze između strategija i planiranja budžeta, kao i usled nedovoljno razvijenog institucionalnog okvira, kapaciteta i preklapanja nadležnosti institucija. Usled nedovoljno spremne projektno tehničke dokumentacije i drugih nedostataka u sistemu projektnog upravljanja nivo iskorišćenosti zajmova je oko 30% (1.5 milijardi evra, od raspoloživih 4.5 milijardi evra). Adekvatan sistem praćenja sprovođenja programa i projekata i njihove ocene ne postoji.

Zbog neophodnosti otklanjanja nedostataka u sistemu strateškog planiranja, kao i zbog uvođenja sektorskog pristupa u planiranje IPA sredstava za period 2014-2020, unapređenje sistema strateškog planiranja dobija na značaju. U narednom periodu neophodno je usmeriti aktivnosti ka optimizaciji sektorskih strategija, unapređenju njihovog kvaliteta i definisanju načina utvrđivanja prioriteta i sadržine strategija i akcionih planova. Pored toga, kvalitet strategija zavisi i od njihove veze sa planiranjem budžeta. Neophodno je unaprediti međusobne odnose organa koji čine „centar Vlade“, kao i institucionalni okvir za upravljanje projektima. Uspešna realizacija projekata zavisiće od pune primene Metodologije za selekciju i prioritizaciju infrastrukturnih projekata. Neophodno je formalno pravno uvesti obavezu praćenja i ocenjivanja strategija, akcionih planova i projekata i uspostaviti sistem zasnovan na pokazateljima. Sve ove aktivnosti mora da prati i odgovarajući broj zaposlenih koji raspolaže neophodnim znanjima...preuzmite ceo tekst

 

Video zapis sa javne debate

 

Istraživački forum - početna strana>>


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus