KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

UNIJA TRŽIŠTA KAPITALA: RADOVI U TOKU

05.10.2015

Evropska unija je predstavila Akcioni plan za uspostavljanje Jedinstvenog tržišta kapitala (Capital Markets Union). Ova inicijativa je bila najavljena još u februaru 2015. godine kada je objavljen Zeleni papir koji je imao za cilj da pokrene proces osnaživanja slobode kretanja kapitala kao četvrte slobode garantovane Rimskim ugovorom. Uspostavljanje unije tržišta kapitala dovelo bi do konačne integracije tržišta kapitala zemalja članica Evropske unije i otvorilo nove mogućnosti za finansiranje naročito malih i srednjih preduzeća.


Osnivanje ove unije u skladu je sa trećim ciljem Investicionog plana za Evropu koji se zalaže za snižavanje regulatornih barijera kako bi se podstakle nove investicije. Ideja je da se uniji tržišta kapitala priključe sve zemlje članice EU do 2019. godine. Malim i srednjim preduzećima bi postali dostupni novi i raznovrsniji instrumenti finansiranja čime bi se evropska privreda u tom pogledu približila privredi Sjedinjenih Američkih Država. SAD i jesu bile inspiracija za formulisanje ovog koncepta budući da njihova mala i srednja preduzeća dobijaju 5 puta više sredstava sa tržišta kapitala nego iz bankarskog sektora za razliku od EU gde su banke dominantan izvor finansiranja.

 


Izvori: Evropski parlament, Politico


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus