KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Usvojeno šest izveštaja o skriningu

09.06.2015

Evropska komisija do sada je predstavila 12 izveštaja o skriningu u pregovorima Srbije o članstvu u EU, a šest izveštaja su usvojile i zemlje članice, rečeno je 9. juna EurAktivu u Delegaciji EU u Srbiji. Očekuje se da Evropska komisija do kraja godine usvoji preostale izveštaje. Šef sektora za evropske integracije u Delegaciji Frejk Janmat rekao je da je Komisija u bliskoj saradnji sa srpskim vlastima na završavanju akcionih planova za ključna poglavlja 23 i 24, o pravosuđu i pravdi, što je i preduslov za otvaranje poglavlja.


Ove godine države članice su usvojile tri izveštaja o skriningu, za poglavlja 5 – javne nabavke, 20 – preduzetništvo i industrijska politika i 26 – obrazovanje i kultura, naveo je Janmat.


“U toku je diskusija o više preostalih poglavlja”, rekao je on za EurAktiv.


Nakon skrininga odnosno analitičkog pregleda stanja usklađenosti sa EU po oblastima Evropska komisija sačinjava izveštaj, a ovaj dokument je preduslov za otvaranje pregovora nakon što ga razmotre i usvoje zemlje članice, uz preporuku da li je zemlja spremna za otvaranje poglavlja ili je potrebno ispuniti dodatne uslove.


Janmat je najavio da će Komisija do kraja godine predstaviti preostale izveštaje.


Zemlje članice su, kako je podsetio, u 2014. usvojile izveštaje za poglavlje 32 o finansijskoj kontroli, koje će Srbija moći da otvori bez dodatnih uslova, i za poglavlja 23 – pravosuđe i osnovna prava i 24 – pravda, sloboda i bezbednost, za koje je u toku usaglašavanje akcionih planova za usklađivanje sa EU, koji su uslov za otvaranje poglavlja.


„Komisija blisko sarađuje sa srpskim vlastima u pogledu oba akciona plana”, rekao je Janmat, dodavši da je ključno da planovi budu „realistični i kredibilni u pogledu rokova, procene troškova i finansijskih izdvajanja za uspešnu primenu svih mera”.


Kako je naveo, kada se usaglase odgovarajući planovi, Srbija će ih predstaviti zemljama članicama, a Evropska komisija će predstaviti svoju procenu o tome na koji način Srbija planira da ispuni preporuke, takozvane izveštaje o proceni merila za otvaranje (OBAR).


Kada zemlje članice budu zadovoljne izveštajem, zemlja koja predsedava EU će pozvati Srbiju da predstavi pregovaračku poziciju za poglavlja 23 i 24, nakon čega zemlje članice usaglašavaju zajedničku pregovaračku poziciju, naveo je Janmat. U pregovaračkoj poziciji Srbija predlaže rokove za usaglašavanje, uključujući i eventualne zahteve za izuzećem i odlaganjem.Nakon što se usaglasi zajednička pozicija EU saziva se međuvladina konferencija kojom se zvanično otvaraju poglavlja.


Kada je reč o poglavljima 23 i 24, Janmat je rekao da će pozicija EU sadržati i niz prelaznih merila koje će Srbija ispunjavati.


Srbija je pregovore o pristupanju EU zvanično otvorila 21. januara 2014, skrining odnosno analitički pregled poglavlja je završen u martu 2015, ali još nije otvoreno nijedno poglavlje.


Najveću težinu imače poglavlja 23 i 24, ali i 35 – ostala pitanja, u kojem će se procenjivati normalizacija odnosa sa Kosovom. Ova poglavlja otvaraće se na početku, i ostajati otvorena do pred sam kraj pregovora, i bez napretka u njima neće biti moguć napredak ni u drugim poglavljima.

 

 

Izvor: EurActiv.rs


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus