KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

VEĆE ŠANSE DA OSTANE LOŠE - V. MATEJIĆ

17.03.2014

U izbornim obećanjima u minuloj kampanji preovladavala su dva: reforme sistema i otvaranje novih radnih mesta. Drugačije rečeno, obećavalo se da više neće biti kako je do sada bilo. Šta možemo očekivati sada, nakon izbora? Građani čije su potrebe redukovane na puko fizičko preživljavanje, prvo što očekuju je bilo koje, bilo koliko plaćeno i bilo kako dobijeno zaposlenje. Uspostavljanje i poštovanje sistema koji na uređen način, efikasno, predvidljivo, nevoluntaristički, nekoruptivno itsl. uređuje odnose između aktera ekonomskog i drugog života nije od primarnog interesa građana, jer oni traže brza, makar mala, poboljšanja svog života. Takav sistem ne žele političke partije, jer su one u gotovo celoj istoriji novije Srbije bile tipične distributivne, neproduktivne, koalicije. 

 

Mala je verovatnoća da će se bilo ko odreći moći i prava da distribuira budžet, investicije, podrške investitorima, zaposlenja, privilegije, ovlašćenja itd. tako što će izgraditi sistem koji to radi namesto političkih partija. Sve u svemu, mala je verovatnoća da će doći do reforme sistema; ako do toga i dođe, zadržaće se pravo ili uticaj na tumačenje i primenu sistema, te će se cela stvar završiti na malim, evolucionim inovacijama sistema koje bi, inače, trebalo radikalno reformisati.


Mala jeverovatnoća da će privreda Srbije postati inovativna i po toj osnovi konkurentna. Bilo koji investitor nikada ne transferiše na neko drugo mesto svoju najnoviju tehnologiju. Očekivati suprotno ponašanje je znak naivnosti ili neznanja.
Pošto se izborna obećanja u vezi s obrazovanjem redukuju na besplatno školovanje, mala je verovatnoća da će se sistem obrazovanja reformisati ka dostizanju svoje suštine: kvalitet i relevantnost ishoda obrazovanja. Isti je slučaj i sa zdravstvom, koje je inače manje pominjano u kampanji: obezbeđenje i očuvanje zdravlja nacije redukovano je na besplatne zdravstvene usluge ma kakve one bile. 

 

Sasvim su male šanse da se, uz sve što će se dešavati u procesu pristupa Evropskoj uniji, stubovi razvoja u Evropi - mudar, održiv i inkluzivan razvoj - zasade i u Srbiji. Jer, da bi se to desilo potrebni su inovativno ponašanje kvalitetno obrazovana populacija, vizija poželjne a moguće budućnosti, potrebe građana primerene 21. veku. Ne kažemo da se ovo neće obezbediti. Samo kažemo da su šanse za to male, što nije potpuno obeshrabrujućeako se,od strane nove vlasti, mto shvati kao ključni razvojni izazov na koji se može valjano odgovoriti. Šanse da se pruži takav odgovor su male, ali postoje. 

 

Da zaključimo. Veće su šanse da se nastavi kako je bilo, ali je moguće da bude i drugačije, a bolje.

 

 

Prof. dr Vlastimir Matejić, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji,
u rubirici dvenog lista Danas, "Groznica," 17. marta 2014.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus