KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Vodič kroz EU politike - ENERGETIKA

04.03.2013

Fakulteti: Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Šumarski fakultet, Fizički fakultet, Hemijski fakultet, Tehnološki fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Pravni fakultet i Ekonomski fakultet.

Broj primeraka: 100      Rok za prijavu: 16 – 23. maj 2011.

 

Knjiga na jedostavan i razumljiv način čitaocima pre dstavlja veoma kompleksnu materiju politika i regulativa Evropske unije, pružajući pre gled politike i zakonodavstva ( acquis ) EU u oblasti energetike, kao i obaveza Republike Srbij e u ispunjavanju uslova za članstvo u EU. Pored definicija osnovnih pojmova, kratkog istorij skog pregleda razvoja ove, sve značajnije, politike EU, Vodič daje pregled srodnih oblasti, iskustvo Republike Slovačke, kao i pogled na značaj neophodnih reformi energetskog sektora i dom aće pravne regulative. U prilogu Vodiča takođe je dat iscrpan spisak evropskih propisa i standarda u ovoj oblasti.

 

„Za sve one koji će koristi ovaj Vodič u svom radu, mi smo na jednom mestu naveli osnovne propise koji već sada treba da se implementiraju, kao i propise koji će trebati da se implementiraju u budućnosti“.

( Branislava Lepotić Kovačević , autorka)

 

Pogledaj info o knjizi     -         Popunite upitnik

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus