KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

VODIČI KROZ EVROPSKE POLITIKE

04.01.2013

Osnovni cilj projekta je priprema i prezentacija osnovnih elemenata trenutne evropske legislative iz određenih oblasti. Biće priređeno 5 vodiča kroz evropske politike, i to: Poljoprivreda, Zaštita životne sredine, Trgovina, Pravosuđe, slobode i bezbednost i Energetika. Pri odabiru ovih oblasti vodilo se računa o njihovoj važnosti za Srbiju, kao i o kompleksnosti same oblasti. Vodiči će sadržati osnovni osvrt na legislativu, kao i primere iz prakse, pre svega uzimajući u obzir iskustva Slovačke pri pristupanju Evropskoj uniji. Vodiči će takođe sadržati rečnik sa objašnjenim osnovnim terminima za svaku odabranu oblast.  Vodiči su namenjeni ekspertima, ali i široj javnosti, pre svega predstavnicima države i javnih institucija (kao što su Ministarstvo spoljnih poslova RS, Ministarstvo odbrane RS, Kancelarija za pridruživanje EU, Narodna Skupština RS - Odbori za Evropske integracije, za Međunarodne odnose, Ekologiju, Međunarodne ekonomske odnose itd.), akademskim krugovima i studentima, diplomatama, kao i svima koji su zainteresovani za pitanja EU.

 

Ciljevi

 

Kako se Srbija  trenutno nalazi u značajnom  periodu, jer je očekuje podnošenje kandidature za članstvo, kao i početak pregovora sa EU, ovi Vodiči, kao i predložene aktivnosti predstavljaju pro-aktivan pristup u pripremi svih zainteresovanih strana - donosioca odluka, medija, eksperata i šire javnosti za sledeću fazu u odnosima sa EU kao i za novu predpristupnu fazu. Objavljivanjem Vodiča uspostavićemo intenzivne kanale komunikacije za promciju debate o strateškim pitanjima u odnosima Srbije i EU. Tim putem ćemo istovremeno i dati objektivne informacije o Evropskoj uniji.

 

Aktivnosti

 • Trening urednika i autora u istraživačkom centru SFPA
 • Izrada Vodiča
 • Objavljivanje svih 5 Vodiča
 • Distribucija i promocija Vodiča

 

Vremenski okvir: septembar 2009 - septembar 2011.

 

Partner na projektu: Slovačka asocijacija za spoljnu politiku

 

Projekat podržao: Slovak aid


 

 

 


Organizator:

 


 

Partneri na projektu:

 


Projekat podržao:


 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

 

VODIČI:

 

AKTIVNOSTI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus