KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ZADOVOLJAN POJEDINAC, ZADOVOLJAN TIM

21.03.2016

U okviru Programa “Podeli svoje znanje – potani mentorka”, u subotu 19. marta 2016, održana je druga radionica na temu uloge i važnosti pojedinca u timu i važnosti balansa privatnog i poslovnog života. Radionicu je vodila Mirjana Gomilanović, mentorka na Programu, kouč, direktorka i vlasnica agencije One2grow.


Mirjana je na vrlo interesantan i interaktivan način približila prisutnima važnost uloge svake pojedinke u timu. Poenta je da smo svi drugačiji i da drugačije funkcionišemo, te da svako u timu ima svoju ulogu. Postoje četiri tipa ljudi u timovima, a od ključne je važnosti da u interakciji sa svakim od ova četiri tipa shvatimo ko je taj neko „preko puta nas“ i da pokušamo da u razgovoru ličimo na tu osobu. Na nivou ponašanja možemo iskazati da smo sa tom drugom osobom na „istim frekvencijama“, što je od presudne važnosti za efikasno funkcionisanje tima. Takođe, ne postoje loši tipovi ličnosti u timu, već svako ima svoju ulogu. Tipizacija članova tima se vrši prema pitanjima na koje su oni više usmereni: „zašto“ radimo neki zadatak, „šta se dešava“ kada odradimo taj zadatak, „kako“ odrađujemo to i „ko još“ sa nama radi na tom zadatku. Ako u timu dođe do problema u komunikaciji, potrebno je da se komunikacija u timu menja kako bi članovim tima što bolje razumeli jedni druge i razvijali svoju empatičnost. „Timski duh znači set akcija. Kada pravimo tim, bitno je da se uvaži svaka pojedinka u tom timu.“ naglasila je Mirjana.


Mentorine i mentorke su na drugom delu radionice saznale više o tome kako najbolje da integrišu privatni i poslovni život. Mirjana je kroz niz ličnih primera objasnila da je vreme kategorija o kojoj nije vredno raspravljati, jer svakome je ono relativan pojam. Postavila je jednostavno pitanje: “Kada bi ti dali dodatni sat dnevno, šta bi sa njim uradila?” Vreme je najskuplji resurs, jer reći „nemam vremena za…“, zapravo znači „nije mi važno da…“. Na nivou ponašanja mi vidimo šta nam je stvarno važno. Da bi se bolje uravnotežilo privatno i poslovno u nama, treba sagledati koje sve uloge igramo tokom dana. Svaka odluka koju donesemo je uvek najbolja za nas, ali i svaka ima uticaj na naše okruženje i naše druge identitete. Mirjana je savetovala da se uvek vodimo ALO principom (apsolutne lične odgovornosti) i da svoje odluke zasnivamo na SMART analizi (specifičan, merljiv, dostizan, relevantan, vremenski ograničen cilj) kojoj bi trebalo dodati i faktore okruženje, pozitivan stav i nas same. Pozajmljenost naših identiteta je veština organizacije sebe, što je uslovljeno sopstvenim sposobnostima i strategijom.


Posle vrlo interaktivne diskusije i razgovora sa prisutnima, Mirjana je zaključila da veštačko pokušavanja stavljanja balansa stvara još veći pritisak. „Pravi balans između privatnog i poslovnog postigli ste onda kada ono što radite radite najbolje i sa maksimalnom posvećenošću u tom trenutku.“


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus