KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ZAGOVARANJE PROŠIRENJA EU NA ZAPADNI BALKAN ZAJEDNIČKI ZADATAK

17.11.2016

Narodna skupština Republike Srbije bila je domaćin događaja u okviru kog su predstavljene Smernice za razvoj strategija zagovaranja proširenja EU na Zapadni Balkan. U diskusiji su učestvovali poslanici Narodne skupštine Republike Srbije, ministarstva Spoljnih poslova, Pregovaračkog tima i drugih javnih institucija, kao i organizacije civilnog društva i mediji. 

 

Uvodni govor održala je Jelice Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose EPuS-a, koja je istakla važnost pregovoranja u okviru evropskih integracija i založila se za zajednički nastup zemalja ZB i udruživanje zagovaračkih aktivnosti pred institucijama EU i državama članicama. Ona je predstavila rad i članice Grupe za javno zastupanje zapadnobalkanske šestorke, koja stoji iza inicijative i izrade Smernica.

 

Skup je nastavljen rečima podrške Oskara Benedikta, zamenika šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji i Nj. E. Aksela Ditmana, ambasadora Nemačke u Srbiji koji su izrazili svoje zadovoljstvo postojanjem ovakve inicijative. Ključne elementa Smernica predstavila je Ana Marjanović Rudan, autorka finalnog dokumenta, a o komunikacijskim kanalima Zagovaračke grupe govorio je Marko Drajić, urednik veb portala wb6.info.

 

Oskar Benedikt je rekao da "najbolje zagovaranje regiona jeste rešavanje problema sa susedima, da se bude dobar sused i prijatelj i radi zajedno na razvoju regiona i zemalja regiona". Ambasador Ditman se osvrnuo na napredak Srbije koji je konstatovan u Izveštaju Evropske komisije i značaj regionalne saradnje i ulogu Srbije u tome, kao i organizacija civilnog društva u procesu pristupanja.

 

Ane Marjanović Rudan je tokom predstavljanja Smernica ukazala na rezultate istraživanja koja su sprovedena u 6 zemalja regiona o načinima i aktivnostima komunikacije i lobiranja za proširenje. Ona je podvukla 3 osnovna cilja koje strategije zagovaranja moraju imati: vraćanje teme proširenja među prioritete EU; podizanje podrške proširenju EU na Zapadni Balkan u zemljama EU; i osnaživanje proevropske orijentacije i diskursa, kao i posvećenosti regionalnoj saradnji u zemljama regiona. 

 

Marko Drajić je predstavio strukturu vebportala Grupe za javno zastupanje zapadnobalkanske šestorke (ZB6) i objasnio značaj pionirskog poduhvata širenja pozitivnih vesti iz zemalja Zapadnog Balkana koje ima za cilj promenu lošeg imidža koji region ima u Evropi i upoznavanje sa njegovim doprinosom evropskim vrednostima i integracijama. 
 

Skup je nastavljen razgovorom sa Tanjom Miščević, šeficom Pregovaračkog tima Srbije, Marinom Jovićević, pomoćnicom ministra spoljnih poslova u sektoru za EU i Momčila Radulovića, predsednikom Evropskog pokreta u Crnoj Gori, jednim od tvoraca Smernica. Oni su komentarisali nalaze pregleda nacionalnih politika komunikacije i zagovaranja evropskih integracija u zemljama Zapadnog Balkana, kao i glavne poruke koje Smernice nude za različite ciljne grupe. Diskusija je ponudila različite poglede na sliku Zapadnog Balkana i strateške sugestije.

 

Po okončanju diskusije, Tomaš Stražaj, viši saradnik Slovačke asocijacije za spoljnu politiku, ukazao je na stalnu promenu u procesu integracija u EU, naglasivši bitnu razliku u odnosu na vreme kada se Slovačka pridruživala Uniji. On je istakao da je regionalni pristup koji je pomogao zemljama Višegradske grupe da, iako nisu kretale sa iste pozicije, put u EU završe istovremeno.

 

Smernice će biti predstavljene krajem novembra i u Briselu evropskim parlamentarcima, predstavnicima evropskih institucija i međunarodnih organizacija i diplomatskom koru, a potom i u još 7 gradova Evrope. Razvoj strateških dokumenata o zastupanju zajedničkog interesa za pristupanjem regiona Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, ideja je Evropskog pokreta u Srbiji koja se realizuje u saradnji sa istraživačkim organizacijama iz zemalja Zapadnog Balkana, po ugledu i uz podršku zemalja Višegradske grupe (Mađarska, Poljska, Slovačka, Češka).
 
Grupa za javno zastupanje zapadnobalkanske šestorke koja ima za cilj olakšavanje i ubrzavanje integracije čitavog regiona u EU, predstavlja inicijativu organizacija civilnog društva iz regiona - Instituta za međunarodne studije (AIIS) iz Albanije, Vanjsko-političke inicijative BiH (VPI), Evropskog pokreta u Crnoj Gori (EMIM) i Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS). Promena negativnog imidža regiona je jedan od prioriteta kojim će se Grupa baviti. Kroz unapredjenje regionalne saradnje i zajednički nastup prema evropskim donosiocima odluka, Grupa će nastojati da ukaže na važnost koju region Zapadnog Balkana ima za EU i vrati pitanje proširenja na vrh evropske agende. Više o Grupi i projektu pročitajte ovde.

Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus