KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ZELENA POLITIKA JE ODRŽIV NAČIN ORGANIZOVANJA DRUŠTVA I PROIZVODNJE

09.03.2017

Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji je zajedno sa EU info centrom organizovao javnu debatu na temu „Mladi, zeleni, ali iskusni: Zelene prakse u Srbiji“. Preko 60 zainteresovanih mladih imalo je priliku da čuje mišljenja i postavi pitanja govornicima Marku Vujiću, asistentu na Fakultetu političkih nauka, Žaklini Živković iz Grupe za analizu i kreiranje javnih politika i Dušici Trnavac Bogdanović iz udruženja Mladi istraživači Srbije. Moderator debate bila je članica Foruma mladih, Anastasija Pejović. Skup je zaključen porukom da je potrebno još veće uključivanje mladih u zelene inicijative i aktivnosti podizanja svesti o značaju zelenih praksi u Srbiji.


Raspravu je otvorio Marko Vujić ocenom da je Republika Srbija mnogo toga učinila po pitanju ekološke politike kada su propisi u pitanju, ali da je, nažalost, u praksi situacija potpuno drugačija. Naime, država je izradila brojne strategije, ali se retko šta iz njih zaista i primenjuje. Takođe, Vujić je nekoliko puta istakao da je mišljenja da država mora da stoji iza jedne ozbiljne i planski osmišljene ekološke politike, čijem kreiranju, ali i primeni i praćenju će se pristupiti sistemski.


Žaklina Živković nam je objasnila da zelene prakse predstavljaju jedan širok pojam koji pored ekologije podrazumeva i razne druge naučne discipline kao što su npr. poljoprivreda, energetika, ljudkska prava i dr. "Pored toga, zelena politika je i način razmišljanja, način organizovanja, kao i način proizvodnje", rekla je i ona i poručila da smatra da svaka promena treba da krene od građana, kao i da je važno da svaki pojedinac počne od sebe, svog bližeg okruženja i promena na lokalnom nivou, tako što će preispitati svoje navike i pokrenuti nove inicijative.


Dušica Trnavac Bogdanović govorila je o značaju civilnog društva za politiku zaštite životne sredine. Ona je objasnila da organizacije civilnog društva ne mogu kreirati javne politike, ali ih mogu posmatrati i komentarisati, i tako uticati na njihov razvoj, što predstavlja jednako važan segment procesa društvenih promena i podizanja javne svesti.


Moderatorka Anastasija Pejović je potom pitala o trenutnom stanju zelenih praksi u Srbiji. Žaklina Živković ispiričala je da je najbolje rešenje lokalni aktivizam, kao i donošenje odluka na lokalnom nivou, što je u Srbiji i pokušano u par navrata. Međutim, došlo se do zaključka da jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljno kapaciteta, pa se odlučivanje o pitanjima životne sredine vratilo na centralni nivo i time je ekološka politika u Srbiji doživela regresiju. S vremena na vreme postoje lokalne akcije i protesti, ali su oni više izazvani ekološkim incidentima, pa stoga ne možemo govoriti o postojanju zelene prakse. Žaklina je zaključila da smo još uvek kao društvo ekološki pasivni.

 

Marko Vujić je obrazložio stav da je ulaganje u obrazovanje, kako formalno, tako i neformalno, neophodno kako bismo više naučili, a samim tim i bili svesniji ekoloških problema, kao i mogućih rešenja. On je zapazio da se mladi ljudi u poslednje vreme mnogo interesuju za obrazovanje u oblasti životne sredine, što je potkrepio činjenicom da je master program ekološka politika na Fakultetu političkih nauka jedan od najtraženijih mastera na beogradskom univerzitetu. On je zaključio da je neophodno uvesti predmet koji se bavi obrazovanjem u oblasti zaštite životne sredine u osnove i srednje škole, ali i na fakultete.

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus