KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ŽENE JOŠ UVEK UDARAJU U STAKLENI PLAFON

13.03.2017

U subotuje u Valjevu održana debata pod nazivom "Gde je danas rodna ravnopravnost u Srbiji" u okviru programa Podeli svoje znanje. Debati je prethodila Mentorska šetnja povodom Međunarodnog dana žena koja je deo Globalne mentorske šetnje kojom koordinira organizacija Vital Voices.  Ove godine održano je 130 šetnji u 62 zemlje sveta. 


Svetlana Stefanović, menadžerka projekata iz EPuS-a, otvorila je debatu ističući značaj Međunarodnog dana žena kao simbola borbe žena za svoja prava tokom istorije. „Mentorskom šetnjom podižemo svest o tome koliko je važan ženski glas i koliko je važno da zajednički radimo na profesionalnom i ličnom osnaživanju mladih žena i na jačanju njihove pozicije, a tome program ’Podeli svoje znanje’ doprinosi već sedam godina. Ali ne smemo da zaboravimo žene koje su se izborile da uživamo prava koja imamo,“ poručila je Svetlana.

 

Mila Grujičić, iz Saveta za rodnu ravnopravnost grada Valjeva, istakla je da kada je u pitanju učešće žena u javnim politikama od izuzetne važnosti uvesti obavezne kvote za žene članice upravnih odbora, izvršnih veća, kao i firmi koje imaju na raspolaganu veliki finansijski kapital.

 

Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, istakla je da je socijalna politika suštinski segment ekonomske politike, koji kao takav mora biti unapređen. Ona je takođe naglasila da „borba za ženska ljudska prava ne umanjuje ljudska prava muškaraca i zato je ženama potrebna podrška da ostvare iste mogućnosti i ista prava. Rodna ravnopravnost je pitanje celog društva i odražava se na razvoj celog društva i na kvalitet života svakog od nas. Za te vrednosti moramo se boriti svakodnevno, različitim mehanizmima i jasnim ličnim stavom“Zorana Antonijević, savetnica za rodnu ravnopravnost u Misiji OEBS-a u Srbiji, je dodala da je emancipacija žena moguća kroz sistem obrazovanja, naglašavajući da je sve više mladih obrazovanih žena, čak procentualno više nego mladih muškaraca.


Zorana kao najveću prepreku napretku žena vidi njihovu diskriminaciju na tržištu rada, protiv koje je neophodno započetki aktivnu borbu putem sprovođenja antidiskriminacionih politika, raditi na otklanjanju distance između pripadnika manjinskih grupa i poslodavaca. Brankica Janković, je istakla da je ona kao Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preuzela sve neophodne mere koje bi sprečile dalju diskriminaciju žena u oblasti rada i zapošljavanja. Jedna od mera jeste obaveštavanje javnosti putem medija, nakon dobijanja prijava od strane žena. Zbog toga je apelovala da žene prijavljuju svaki oblik diskriminacije. Kao aktivne igrače u toj borbi istakla je organizacije civilnog društva, dok je ocenila sa su sindikati nezainteresovani za ovu vrstu borbu.


Govornice su se složile da je promenu moguće postići putem vaspitanja ili putem različitih kampanja. Kao rešenje istaknuto je umrežavanje nevladinih organizacija sa državnim sektorom. Takođe je neophodno rešavati probleme postepeno, ali konzistentno i po odgovarajućem redosledu. Razbijanje predrasuda je proces, dok stalna primena dobrih praksi je ključ. Politički sistem istaknut je kao ključan za promenu, pa zbog toga mora biti i njen deo. Kada je u pitanju gradski budžet, istakle su da je neophodno analizirati kako se sredstva raspodeljuju kada su u pitanju muškarci, a kako kada su u pitanju žene.


„Osećam zadovoljstvo i ponos onim što smo uspele da uradimo i promenimo oslanjajući se na naše prethodnice. Istovremeno, osećam veliku nelagodu i strah zbog izazova koji nas čekaju, posebno generacije koje dolaze u svet pun nasilja prema slabijima i prema prirodi, diskriminacije, mizoginije, seksizma prema ženama i ekonomskog izrabljivanja” zaključila je Zorana Antonijević


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus