KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ŽENE NA SELU - POTENCIJAL ZA RAZVOJ POSTOJI, NEDOSTAJE POLITIČKA I DRUŠTVENA PODRŠKA

29.06.2015

Mentorine i mentorke na programu “Podeli svoje znanje – postani mentorka” su poslednje subote u junu gostovale na Nananinom salašu u Bezdanu, sa okruglim stolom na temu “Žene na selu – potencijal za razvoj”. 

Učesnice okruglog stola su bile: Vesna Šijački iz Zavoda za ravnopravnost polova AP Vojvodine, Biljana Pudar, predsednica Udruženja za razvoj turizma “Vikend” i Blaženka Beronja, vlasnica salaša. Moderatorka okruglog stola je bila Svetlana Stefanović, menadžerka projekta iz Evropskog pokreta u Srbiji.

Otvarajući okrugli sto, Svetlana Stefanović je kao veliki problem istakla deficit znanja i podataka o tome ko su žene na selu, kako žive i šta misle. Istakla je da se žene na selu susreću sa nizom prepreka usled tradicionalno postavljenih vrednosnih stavova i uloge u porodici gde nemaju ravnopravan pristup resursima, pravima i informacijama. Takođe, žene nisu prepoznate ni kao subjekat kada je reč o razvojnim politikama, izostavljene su iz procesa donošenja odluka, planiranja i sprovođenja strategija razvoja na različitim nivoima.

Vesna Šijački, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova, je ipak izrazila veru da su seoske žene potencijal za razvoj. Ona je podsetila da je sa istraživanjem o položaju žena na selu 2007. godine otpočelo sistematsko prikupljanje podataka o položaju seoskih žena, ali do tada žene na selu nisu bile prepoznate kao društvena tema. Istakla je da od institucija zavisi koliko se prepoznaje ono što je učinjeno. Žene na selu su učešćem u istraživanju osećale da su važne i da im se neko obraća, i samim tim pokazale svoju snagu, tako što nisu odustale od svog vedrog i optimističnog stava, bez obzira na svoj marginalni položaj.

Uporedo sa istraživanjem pokrenute su i druge aktivnosti koje su uključivale žene na selu, jedna od njih je Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini. Sajam je pokazao koliko su žene na selu velika grupa i veliki potencijal. Šijački je posebno istakla da je više od 800 žena učestvovalo u tribinama i obukama za organsku proizvodnju hrane, što je pokazalo da su žene među prvima prepoznale značaj bezbedne hrane i da lakše prihvataju nove ideje.

Iskustva iz svakodnevnog života podelila je Biljana Pudar, predsednica Udruženja za razvoj turizma “Vikend” i polaznica Programa Podeli svoje znanje – postani mentorka. Biljana je po završetku studija odlučila da se vrati na selo i zaposli u porodičnoj firmi koja se bavi otkupom poljoprivrednih proizvoda. Tada se po prvi put bliže susrela sa položajem žena na selu i problemima sa kojima se žene suočavaju. Zajedno sa ostalim ženama pokušala da organizacijom različitih javnih događaja i uključivanjem ostalih žena, pokrene i nove incijative. Takođe, u saradnji sa Marijanom Gagro, ona radi na osnivanju zadruge proizvođačica jagoda, a u avgustu prošle godine je održala prvu školu feminizma za žene na selu, koju je uprkos otporu na koji je naišla, odlučila da nastavi i dalje.

Blaženka Beronja, koja nas je ugostila na svom salašu, je jedna od onih žena koja je odlučila da napusti grad i sa svojim suprugom nastavi život na salašu u Bezdanu. Na salašu gaje domaće životinje i prave prirodne sireve i sapune od kozjeg mleka. Ovog leta će biti deo projekta koji će sa još 8 sela organizovati male letnje škole organske proizvodnje. Podstaknuta svojim iskustvom sa lokalnom zajednicom, koja joj je bila velika podrška prilikom započinjanja života na selu, posebno je istakla važnost multifunkcionalnog pristupa koji se zalaže za saradnju na lokalu. Neophodno je kroz rane aktivnosti žene na selu shvate šta ko može da ponudi i da od toga sklope jednu celinu i iskoriste sve što je moguće.

U bogatoj diskusiji u tipičnom seoskom ambijentu konstatovano je da su žene na selu i dalje marginalizovana grupa, te da kao ekonomski resurs nisu u dovoljnoj meri prepoznate, ni iskorišćene. Bez obzira na poziciju, postoji potreba jedinke i inicijative u društvu za njihovim pravnim osnaživanjem, time je i veća mogućnost za uticanje na promenu percepcije položaja žena u čitavom društvu, kao i za ostvarenje potencijala razvoja koji bez sumnje postoji.

Nakon okruglog stola, mentorine i mentorke su imale priliku da posete tkačnicu Bezdanski damast i upoznaju se načinom proizvodnje najkvalitetnijeg damasta. Takođe, posetile su i Muzej parfemskih bočica Pudar, prvi privatni muzej registrovan u Srbiji, koji je sa svojom sestrom pokrenula Biljana Pudar, polaznica programa „Podeli svoje znanje - postani mentorka 2014/2015.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus