KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Vesti iz EU

U FRANCUSKOJ DEKRIMINALIZACIJA ŽENA U PROSTITUCIJI
06.04.2016

Francuska je usvojila zakon kojim se kažnjavaju kupci u prostituciji, a dekriminalizuju žene koje pružaju ovu vrstu usluga, te obezbeđuju socijalni programi za žene koje se oslobađaju prostitucije. Zakon je usvojen sa 64 glasa za i 12 protiv. Time je prostitucija u Francuskoj legalizovana, ali su podvođenje, kao i javno prostituisanje i dalje zabranjeni. 

HOLANDIJA NA REFERENDUMU ODBACILA UGOVOR IZMEĐU EU I UKRAJINE
06.04.2016

Referendumi u Holandiji sve češće tamošnju političku elitu stavljaju u neugodnu situaciju. Pre 11 godina građani su na referendumu odbacili Ugovor o Ustavu za Evropu koji je trebao da konstituiše i očvrsne temelje za evropski Ustav. Istorija se ponovila i 6. aprila kada je referendum pokazao protivljenje građana bližoj ekonomskoj i političkoj saradnji EU sa Ukrajinom.

STUDIJA O RODNOJ DIMENZIJI TRGOVINE LJUDIMA
29.03.2016

Evropska komisija objavila je studiju o rodnoj dimenziji trgovine ljudima. Ova studija se fokusira prvenstveno na rodni aspekt trgovine ljudima, koji ima za cilj seksualno eksploatisanje žena. Podaci iz Eurostat baze, Europola i kancelarije UN-a za droge i kriminal potvrđuju da je najučestaliji vid eksploatacije žrtava u stvari seksualna eksploatacija, a da je oko 96% žrtava ženskog roda.

NOVI PLAN O POMOĆI IZBEGLICAMA U ZEMLJAMA EU
14.03.2016

Evropska komisija je početkom marta predložila novi plan čiji je cilj obezbezbeđivanje humanitarne pomoći izbeglicama unutar granica Evropske unije. Ovo je prvi put da se resursi za humanitarnu pomoći izbeglicama mobilišu unutar EU za potrebe država članica, a ne trećih zemalja.


Komisija je predložila uredbu o pružanju hitne pomoći u okviru EU, mere poboljšanja saradnje između država članica, kao i razvoj instrumenta sa posebnim budžetom koji omogućava EU da obezbedi finansijsku podršku državama članicama i tako reguliše humanitarne izazove koje je doneo proces masovnog priliva migranata i izbeglica. 

ŽENE KAO LIDERKE U CIVILNOM SEKTORU
09.03.2016

Evropski ženski lobi ujedinjuje ženske organizacije širom Evrope koje se bore za feminističku Evropu. Kao deo svoje kampanje, one se bore za žene koje rade u civilnom sektoru, ali i u politici i biznisu, da budu u srcu odlučivanja. Nisu žene samo manjina na rukovodećim pozicijama u državnom i biznis sektoru. Civilni sektor je taj koji takođe pokazuje visok nivo diskriminacije prema ženama na mestima odlučivanja.

JOŠ UVEK NEDOVOLJNO PROSTORA ZA ŽENE U FILMSKOJ INDUSTRIJI
01.03.2016

"Svet filma bi mogao biti mnogo bolji ukoliko bi se dodelilo više prostora ženama, jer nas ima mnogo. Zapravo mi činimo polovinu", izjavila je Natalija de Molina, preuzimajući Goja nagradu za najbolju žensku ulogu u andaluzijskom filmu Techo y comida. 

NOVA KAMPANJA PODIZANJA SVESTI O ŽENAMA MIGRANTIMA I IZBEGLICAMA
16.02.2016

Evropski ženski lobi i Ženski komesarijat za izbeglice su odlučili da rade zajedno na podizanju svesti o položaju žena i devojaka u Evropi koji beže od sukoba. Evropske i nacionalne politike su rodno slepe za realnost sa kojom se suočavaju žene i devojčice na putu, posebno kada je reč o različitim oblicima nasilja u svim fazama njihovog puta ka miru. 

POZIV NA RADIONICU: NOVA GENERACIJA LIDERKI
26.01.2016

McKinsey & Company poziva studentkinje i profesionalke sa manje od 6 godina radnog iskustva iz Evrope, Bliskog Istoka i Severne Afrike, da se prijave na trodnevnu radionicu koja će se održati u Parizu od 12. do 14. maja. Rok za prijavu je 8. mart 2016. godine. Radionica je namenjena budućim liderkama koje će imati prilike da saznaju više o značaju žena na rukovodićim funkcijama, njihovom uticaju, kao i mogućnost da nauče kako da oblikuju stilove rukovođenja.

ODNOS STRUKTURE KAPITALA I PROCESA DONOŠENJA ODLUKA U SOCIJALNIM PREDUZEĆIMA
14.01.2016

U papiru su predstavljene determinante koje utiču na proces donošenja odluka u socijalnom preduzećima.
Rad je napisala grupa autora Aleksandra Szymańskaa, Stijn Van Puyveldea i Marc Jegersa.

PREDSTAVLJANJE PILOT PROJEKTA U VEZI SA SPREČAVANJEM RANIH BRAKOVA
15.12.2015

Beogradski centar za ljudska prava i YUROM Centar iz Niša uz podrušku Ambasade Kanade u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, predstavili su pilot projekat u vezi sa sprečavanjem ranih brakova na skupu u Medija centru u Beogradu, u petak 15.decembra 2015.godine. Cilj projekta je da se ukaža na postojanje fenomena ranih brakova i način na koji to utiče na prava deteta.678910111213141516 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus