KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Vesti iz EU

EVROPSKI ODGOVOR NA IZBEGLIČKU KRIZU – UJEDINJENI U RAZLIČITOSTI?
25.09.2015

Broj sastanaka lidera EU od početka godine (četri) ukazuje da je adekvatno zameniti termin “evropska kriza” terminom “evropske krize”. Dugoročna stagnacija privrede EU, kriza grčkog duga, poljuljani odnosi sa Velikom Britanijom (tzv. Brexit) dominiraju sastancima EU lidera. Najnoviji, neformalni samit lidera EU, posvećen izbegličkoj krizi održan je 23. septembra u Briselu. Sastanak je imao dvostruki cilj: da se donese odluka o merama koje bi trebalo sprovesti odmah i da se razmotre obrisi dugoročnog pristupa Evropske unije izbegličkoj krizi, uključujući mere zaštite granica EU i pomoći državama u neposrednom susedstvu EU.

EU TRAŽI REŠENJE IZBEGLIČKE KRIZE U SIRIJSKOM SUSEDSTVU
23.09.2015

U jeku izbegličke krize i sve dubljeg razdora među državama članicama Evropske unije (EU), lideri EU okreću se prema susedstvu u potrazi za održivim rešenjima krize. Nemački Ministar za ekonomsku saradnju i razvoj, Gerd Miler, kritikovao je danas zemlje Persijskog zaliva i Istočne Evrope i pozvao ih na veću angažovanost u izbegličkoj krizi. Kako je EurAktiv preneo, Miler je izjavio kako je “i države Persijskog zaliva moraju da doprinesu” u raspodeli izbeglica.

IZBEGLIČKA KRIZA U EVROPI IZ FEMINISTIČKE PERSPEKTIVE
23.09.2015

Ove godine obeležava se petnestogodišnjica usvajanja Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija „Žene, mir i bezbednost“ u kojoj je podvučeno da je potrebno uključiti žene u procese mirovnih pregovora, post-konfliktne izgradnje društva, razoružanja, dostavljanja pomoći i izgradnje mira. Takođe Rezolucija naglašava porast kršenja ženskih prava u sukobima, postojanje posebnih vrsta nasilja kojima su izložene žene, uključujući korišćenje silovanja kao oružija rata.

 

EU PREDLAŽE USPOSTAVLJANJE NOVOG MEĐUNARODNOG SUDA
21.09.2015

Jedna od prepreka u uspostavljanju Transatlantskog trgovinskog i investicionog partnerstva (TTIP) bio je mehanizam za rešavanje sporova između investitora i država, ozloglašeni ISDS (Investor to State Dispute Settlement). Ipak, moguće rešenje se nazire. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države rade na uspostavljanju novog sudskog sistema za bavljenje sporovima koji nastanu između kompanija i vlada različitih zemalja tzv. „Investment Court System“. 

ODSUSTVO PERSPEKTIVE – JEDINA IZVESNOST GRČKIH PARLAMENTARNIH IZBORA
18.09.2015

Parlamentarni izbori u Grčkoj biće održani u nedelju 20. septembra. Građani ove mediteranske zemlje staće pred glasačke kutije po treći put. Međutim, izvesno je da “trećeg puta” nema. Nestao je između pritiska “trojke” (Evropska komisija, Evropska centralna banka, Međunarodni monetarni fond) s jedne strane, i otpora doskorašnje levičarske grčke vlade, sa druge strane.  

Sondiranje javnog mnjenja ukazuje da se vodi neizvesna trka između Sirize i Nove demokratije. Međutim, veća šansa se daje drugoj političkoj opciji koja je naklonje ozloglašenoj “trojci”, ali obećava stabilnost umesto turbulencija. Analitičari smatraju da će konačnu odluku doneti neodlučni simpatizeri Sirize nakon podele unutar njihovih redova. U igri je varijanta velike koalicije Sirize i Nove demokratije.

ŠTA ĆE BITI SA ŠENGENOM?
16.09.2015

Dok države članice Evropske unije (EU) ponovo uvode granične kontrole i zatvaraju granice unutar Šengen zone slobodnog kretanja, država članica EU nikako ne uspevaju da se dogovore o planu za prihvat i razmeštanje izbeglica po državama članica EU.

Ministri unutrašnjih poslova država članica EU ni nakon 6 sati rasprave nisu uspeli da usklade stavove i da se slože oko plana za raspodelu, prihvat i smeštaj izbeglica koji traže azil u EU. Na sastanku održanom u ponedeljak 14. septembra Mađarska i Slovačka su predvodile blok zemalja koje se suprotstavljaju predloženom sistemu kvota podržanom od strane Nemačke i Francuske, uz argumente da će takva šema privući nove talase izbeglica i masovne seobe koje prete evropskom sistemu otvorenih granica.

EU: POMOĆ ZAPADNOM BALKANU ZA UPRAVLJANJE KRIZOM
16.09.2015

Na sastanku Saveta EU održanog u ponedeljak, ministri pravosuđa i unutrašnjih poslova zemalja članica EU, odlučili su da nastave sa pružanjem podrške državama Zapadnog Balkana koje su na glavnom tranzitnom putu izbeglica i migranata. Podrška će pre svega biti usmerena na jačanje kapaciteta ovih država da upravljaju granicama, da prihvataju i rešavaju pitanja u vezi sa protokom izbeglica, azilanata i migranata, da pružaju zaštitu onima koji na nju imaju pravo i kojima je potrebna, kao i da obezbede povratak za one kojima nije.

RODNA RAVNOPRAVNOST U ŠKOLI: OBRAZOVANJE KAO PUT PROMENE!
15.09.2015

Na poziv organizacija civilnog društva članovi Evropskog parlamenta podržali su Rodrigez izveštaj o potrebi osnaživanja kroz obrazovanje devojčica u EU na plenarnom glasanju održanom 8. septembra ove godine. Ovaj izveštaj predlaže uvođenje mera kojim bi se osiguralo da svi nacionalni obrazovni sistemi promovišu rodnu ravnopravnost i pomognu razvijanje veština devojčica, kako bi kao krajnji cilj pospešili njihov lični i profesionalni razvoj.

TREBA LI REKONSTRUISATI SVETSKE EKONOMSKE I FINANSIJSKE INSTITUCIJE?
14.09.2015

Okončanje Grčke krize dodalo je nove argumente za temu o kojoj se već neko vreme raspravlja - pitanje revizije uspostavljenih međunarodnih centara za donošenje ekonomskih politika, danas postaje naročito bitno uzevši u obzir delom urušen kredibilitet kako evropskih (Evrogrupa, Evropska centralna banka, Evropska komisija), tako i međunarodnih finansijskih institucija (Međunarodni monetarni fond, Svetska banka).

PRONAĆI DOBAR BALANS SLOBODE KRETANJA I BEZBEDNOSTI, BEZ UGROŽAVANJA LJUDSKIH PRAVA
10.09.2015

Slobodno kretanje je jedno od osnovnih prava građana EU koje ne sme biti kompromitovano, stav je Međunarodnog evropskog pokreta. Četiri osnovne slobode čine jezgro evropskog prava i moraju biti u potpunosti poštovana. Mobilnost radne snage u EU ključna je za ekonomski oporavak Evrope.

 


910111213141516171819 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus