KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Vesti iz EU

VEĆIM UČEŠĆEM ŽENA U ODLUČIVANJU DO OTKLANJANJA NERAVNOPRAVNOSTI
25.08.2016

U Srbiji žene čine skoro polovinu radne snage i sve više su akademski obrazovane, ali su i dalje znatno manje prisutne u javnom i političkom životu, kao i na odlučujućim funkcijama.

Istraživanja su pokazala i da je u poslednjih nekoliko godina porastao broj žena na određenim pozicijama, ali ne toliko da se dostigne obaveznih 30 odsto zastupljenosti, koliko je propisano.

POKRENUTA GLOBALNA KOALICIJA MLADIH PREDUZETNICA
26.07.2016

Na Svetski dan veština mladih, 15. jula, na događaju održanom u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, lansirana je "Globalna koalicija mladih preduzetnica” UN Women-a sa ciljem podsticanja inovativnosti i preduzetništva kod mladih žena.


Podsticanje ženskog preduzetništva i unapređenje veština su ključni stubovi na kojima počiva Strategija UN za rodnu ravnopravnost. "Globalna koalicija mladih preduzetnica” će omogućiti akciju i inovativnost u ovoj oblasti kroz partnerstvo sa mladim ženama liderkama i preduzetnicama, privatnim sektorom, akademskim krugovima i agencija UN. 

IZVEŠTAJ O PROCENI STANJA O ZAŠTITI ŽENA I DECE U IZBEGLIČKOJ POPULACIJI
19.07.2016

Tokom 2016. godine IRC (International Rescue Committee) uz podršku i partnerstvo sa NVO Atina spoveli su procenu stanja o zaštiti žena i dece u izbegličkoj populaciji na četiri ključne lokacije u Srbiji gde je koncentracija izbeglica najveća i to u Preševu, Dimitrovgradu, Beogradu i Šidu/Adaševcima. Dve članice IRCa, zajedno sa šest članica Atine uradili su orijentaciju na terenu, na osnovu principa procena i alata za prikupljanje podataka na svim ovim lokacijama.

EVROPA JE NA PRAVOM PUTU ZA DOSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI
12.07.2016

Komisija za rodnu ravnopravnost, uz saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova Estonije organizovala je konferenciju pod nazivom "Da li smo već tu?" (“Are we there yet?") 30 juna - 1 jula 2016. godine, a jedan od ciljeva je bio promišljanje i diskusija o Strategiji o rodnoj ravnopravnosti 2014-2017, koju je doneo Savet Evrope, kao i nivoima implementacije navedene strategije.

KONKURS ZA STAŽIRANJE U EVROPSKOM ŽENSKOM LOBIJU
05.07.2016

Evropski ženski lobi (EWL) otvorio je konkurs za stažiranje u u periodu od 22. avgusta – 28. februara (puno radno vreme). 

Evropski ženski lobi je najveća krovna organizacija ženskih udruženja u Evropskoj uniji i okuplja preko 2000 ženskih udruženja, koja dolaze iz svih 28 zemalja članica EU i 3 zemlje kandidata, a za cilj ima promovisanje ženskih prava i jednakosti između žena i muškaraca u EU.

OTVOREN POZIV ZA NOVU GENERACIJU AKADEMIJE ŽENSKOG LIDERSTVA
21.06.2016

Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar modernih veština i Centar za podšku ženama iz Kikinde pozivaju političarke da se prijavite za učešće na Akademiji ženskog liderstva koja će se održati od 15-18. septembra u Subotici (za učesnice iz Vojvodine i Beograda) i od 29. septembra do 2. oktobra u Kragujevcu (za učesnice iz ostatka Srbije). Akademija je četvorodnevna obuka namenjena liderkama iz različitih stranaka, zainteresovanim da aktivno učestvuju u kreiranju političkog života Srbije i da kroz svoj angažman doprinesu poboljšanju položaja žena u društvu.

LETNJA ŠKOLA IPAK CENTRA O SEKSUALNOSTI, KULTURI I POLITICI
14.06.2016

Letnja škola o seksualnosti, kulturi i politici, osnovana od strane Odeljanja za studije roda u Skoplju i Fakuteta za medije i komunikacije Singidunum u Beogradu. Od 2014. godine organizaciju letnjih škola preuzeo je IPAK Centar. 


Cilj škole je da okupi mlade diplomce, akademike i nastavno osoblje iz zapadnog i istočnog dela Evrope i promoviše istraživanja i multidisciplinarno osvrtanje na komplesne modele međusobno prožimajuće seksualnosti, studija roda i politike. Ideja je da studenti, akademici i profesori dobiju priliku da dovedu u pitanje, opozovu i demokratizuju već postojeće stavove o ovim pitanjima, a uz to i da iz drugog ugla pristupe fenomenu koji povezuje seksualnost i politiku, pa i da obogate čitav kontekst teorijskim paradigmama. 

KAKO OBEZBEDITI ZAŠTITU ŽENA I DEVOJČICA IZBEGLICA OD NASILJA
07.06.2016

Evropski ženski lobi u saradnji (EWL) sa Ženskim izbegličkim savetom (Women’s Refugee Commission) i Ženskom evropskom migrantskom mrežom je od januara do juna 2016. radio je na projektu “Od konflikta do mira? Glas žena i devojčica u pokretu“. Većina žena i devojčica migranata kroz Evropu prolaze kroz konflikte, trpe nasilje od strane muškaraca i traže sigurno okruženje. Međutim, suočavaju se sa različitim formama muškog nasilja i kršenja ljudskih prava na njihovom putovanju. Projekat nastoji da razvije svest o situaciji žena i devojčica koje putuju kroz Evropu, nailazeći na probleme mučkog nasilja ali i procedura dobijanja azila. EU treba da obezbedi zaštitu i spreči nasilje i diskriminaciju ovih žena i devojčica. Izveštaj predstavlja preporuke kako obezbediti zaštitu žena i devojčica izbeglica od svih formi muškog nasilja i predstavljen je 02.juna u Briselu. 

RODNA RAVNOPRAVNOST U ŠVEDSKOJ
30.05.2016

Rodna jednakost ukazuje ne samo na jednaku raspodelu između muškaraca i žena, već i na kvalitativne aspekte, omogućavajući da znanje i iskustvo, kako muškaraca tako i žena, bude korišćeno da promoviše napredak u svim aspektima društva. Godišnji Izveštaj o globalnom rodnom jazu, predstavljen od strane Svetskog ekonomskog foruma iz 2006, meri jednakost u oblastima ekonomije, politike, obrazovanja i zdravlja. Od početka izrade izveštaja Švedska se uvek rangira visoko i nikada nije bila ispod četvrtog mesta na listi.

EVROPSKA UNIJA POSVETILA DAN EVROPE 2016. PRAVIMA AFRIČKIH ŽENA
10.05.2016

Ovogodišnji Dan Evrope posvećen je zaštiti prava žena u Africi, a na ovakvu odluku uticala je zajednička želja Evrope i Afrike, da svaka individua u svetu bude tretirana sa poštovanjem, bez obzira na to kog je pola. Dan Evrope, slavi se svake godine 9. maja, u znak sećanja na integraciju evropskih država 1950., nedugo nakon kraja Drugog svetskog rata 1945. godine.

Zaštita i ispunjenje ljudskih prava jedan su od osnovnih ciljeva EU. Takođe, jednakost između žena i muškaraca implementira se kroz njene zakonske norme. Poslednjih godina došlo je do unapređenja političkog pokreta u međunarodnoj zajednici kojim se osigurava da su prava devojčica i žena u potpunosti ispunjena. Uz to konkretne akcije koje su usmerene na osnaženje ženskog pola su apsolutno podržane. 4567891011121314 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus