KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

RESEARCH RAPORTS

Primenjivost evropskih principa dobre javne uprave u Republici Srbiji
10.02.2016

Autorka: Irina Žarin

Beograd, februar 2016

Oblast:  evropske integracije

 

Autorka je istraživala preduslove i uslove u kojima se priprema promena sistema javne uprave Republike Srbije, imajući u vidu pre svega problem zakonodavnog određenja pojmova javne i državne uprave u Republici Srbiji. Izvršen je presek celokupnog stanja u sistemu javne uprave, analizirane su pojedinačne pripreme npr. zakonodavne aktivnosti usmerene ka sprovođenju opšte promene, kao i rezultati određenih koraka koji su već učinjeni u pravcu dostizanja ciljanog nivoa efikasnosti javne uprave. Studija je bila usmerena ka utvrđivanju nivoa spremnosti struktura javne uprave da se identifikuju i prihvate evropski principi dobre javne uprave, da se njima rukovode u daljem poslovanju, kao i da učenjem i dobrom praksom dalje razvijaju postojeće evropske modele uprave prilagođavajući ih sopstvenim potrebama u evropskim okvirima. 


 

 

 

 

 

 

 

Evropske integracije Zapadnog Balkana: Mogu li V4 zemlje poslužiti kao uzor?
11.06.2015

Autori: Jelica Minić, Dragan Đukanović, Hana Semanić, Tomas Štrazaj, Marta Zpala, Mihal Vit

Beograd, maj 2015

Oblast: regionalna saradnja, evropske integracije

 

Studija se bavi rezultatima velikog proširenja EU 2004. godine i njegovim uticajem na unutrašnje reforme u zemljama Višegradske grupe (V4), kao i odgovarajućim prilagođavanjima unutar EU. Cilj je da se ustanovi koje su to praktične pouke za Srbiju i Zapadni Balkan koje bi mogle da učine bržim i efikasnijim proces proširenja EU ka ovom regionu.


 

 

 

 

 

 

 

Južni tok: posao veka ili parnica veka?
25.06.2014

Autor: Vladimir Medović

Beograd, jun 2014

Oblast: energetika

 

Srbija je članica Energetske zajednice od 2006. godine.  Dve godine kasnije Srbija je sa Rusijom zaključila Sporazum o saradnji u oblasti gasne i naftne privrede kojim se, između ostalog, predviđa izgradnja gasovoda Južni tok. U ovom radu autor razmatra da li i u kom delu postoji sukob između pravila Energetske zajednice i odredbi sporazuma sa Rusijom, posledice tog sukoba na nivou međunarodnog prava, pravnog sistema Energetske zajednice i pravnog poretka Srbije, kao i moguća rešenja za prevazilaženje nastale situacije. Zaključak autora je da je Sporazum o saradnji u oblasti gasne i naftne privrede između Srbije i Rusije u bitnim delovima u suprotnosti sa obavezama Srbije iz članstva u Energetskoj zajednici.


 

 

 

 

 

 

 

Unapređenje sistema strateškog i operativnog planiranja u Republici Srbiji
30.04.2014

Autor: Ognjen Mirić

Beograd, april 2014

Oblast: pretpristupni fondovi EU

 

Sistem planiranja javnih politika Srbije nije u potpunosti razvijen, a reforme u samom centru Vlade do sada su bile ograničene po obimu i efektima, te iziskuju dalju podršku i pažnju. Zbog neophodnosti otklanjanja nedostataka u sistemu strateškog planiranja, kao i zbog uvođenja sektorskog pristupa u planiranje IPA sredstava za period 2014-2020, unapređenje sistema strateškog planiranja dobija na značaju. U narednom periodu neophodno je usmeriti aktivnosti ka optimizaciji sektorskih strategija, unapređenju njihovog kvaliteta i definisanju načina utvrđivanja prioriteta i sadržine strategija i akcionih planova.

 

 

 

 

 

 

  •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus