KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Vesti o socijalnoj ekonomiji

OSNIVA SE RADNA GRUPA ZA UMREŽAVANJE SOCIJALNIH PREDUZETNIKA
07.04.2017

Proces evropske integracije u Srbiji je podstakao brojne inicijative u sektoru socijalnog preduzetništva, pre svega kroz finansijsku podršku. Ipak, učešće socijalnih preduzeća u oblasti privrede je skromno, kao i njihov uticaj u društvu. Glavnu prepreku većem razvoju sektora predstavlja nepodsticajni pravni i institucionalni okvir. 

PUBLIKACIJA: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PREDUZEĆIMA U SEKTORU SOCIJALNE EKONOMIJE
20.10.2016

U publikaciji se istražuje način na koji bi trebalo razumeti upravljačke procese koji su prihvaćeni u mnogobrojnim preduzećima u sektoru socijalne ekonomije, računajući na njihove različitosti. Među mnogobrojnim temama nalaze se pitanja u vezi sa strateškim menadžmentom interesnih grupa/zainteresovanih strana, međufirmskih i unutarfirmskih saveza, zatim pitanja organizacije i upravljanja preduzećima i njihovo hijerarhijsko ustrojstvo. 

OTKRIJTE SEBE: IZGRADITE KARIJERU I STVORITE UTICAJ
13.10.2016

Otkrijte sebe: Izgradite karijeru i stvorite uticaj“ (Discover Yourself: Build a Career and Make an Impact) je interaktivan onlajn kurs (Massive open online course – MOOC), koji služi da se mladi ljudi osposobe za holistički pristup u dostizanju određenih veština u delokrugu ličnog, profesionalnog, razvoja u zajednici i održivog razvoja. 

PROMOCIJA VODIČA: DRUŠTVENO, KORISNO, ODRŽIVO: KAKO OSNOVATI SOCIJALNO PREDUZEĆE U SRBIJI
06.10.2016

Šta je i kako nastaje socijalno preduzeće u Srbiji, u kojim oblastima posluje, kako se finansira, koji zakoni regulišu njegovo polje delovanja, gde i kako steći osnovna znanja o ovom sektoru, a koje veštine su neophodne da bi se uopšte pokrenuo biznis koji u svom centru ima čoveka, a ne profit? Ovo su samo neka od pitanja na koja odgovore daje vodič “Društveno, korisno, održivo: Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji“ koji će biti predstavljen u petak, 7. oktobra, u prostorijama UK Parobrod od 10.30 časova.

 

ED MAYO – KAKO DA OŽIVITE VREDNOSTI U SVOM POSLOVANJU
29.09.2016

Vrednosti su neodvojivi deo ljudske svakodnevnice, bilo da se radi o privatnom ili društvenom životu. Prema rečima Eda Maja (Ed Mayo), vrednosti su neizostavni deo upravljanja preduzećima i ponašanja ljudi u njihovim okvirima. Njegova knjiga uočava ujedno zamke i potencijal dovođenja vrednosti u srce organizacije, od banke koja odgovara na etičku krizu do brzo rastućih radničkih zadruga zasnovanih na vrednostima jednakosti.

RADNIČKE ZADRUGE - PRILIKA ZA MLADE
22.09.2016

U svom izveštaju, Evropski forum mladih ističe da evropski socijalni model nedovljno dobar, pošto ne može da obezbedi sigurnosnu mrežu za sve. To ukazuje na činjenicu da intervencije socijalne države više ne daju podršku mladim ljudima, već ih se zapravo sprečavaju da postignu autonomiju.

MEĐUNARODNI SAMIT ZADRUGA - OD 11. DO 13. OKTOBRA U KVEBEKU
15.09.2016

Tema ovogodišnjeg samita glasi „Snaga dela“ („The power of Act“). Njome će se pokušati istaći snaga zadruga i njihov uticaj na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Samit će trajati od 11. do 13. oktobra u Kvebeku, Kanadi.

POLITIKE ZA SOCIJALNA PREDUZEĆA - ANALIZA O UTICAJU SOCIJALNIH PREDUZEĆA
08.09.2016

Socijalna preduzeća danas imaju veliki uticaj na ekonomske trendove i postavljaju se kao ključni pomagač u rešavanju socijalnih izazova poput: siromaštva, socijalne isključenosti i nezaposlenosti. Ona podstiču i promovišu održivi razvoj, a uz dopunjujući uticaj pravila koja sami kreiraju, sebe stavljaju na mesto kreatora novih pravila organizacije i funkcionisanja u okviru preduzeća.

 

JAVNE POLITIKE ZA SOCIJALNU I EKONOMIJU SOLIDARNOST: KA POVOLJNOM OKRUŽENJU - SLUČAJ FILIPINA
01.09.2016

Autor studije „Javne politike za socijalnu i privrednu solidarnost: Ka povoljnom okruženju - Slučaj Filipina“ Dr Benjamin R. Quiñonesa pokušava da objasni na koji način javne politike utiču na donošenje ekonomskih odluka na Filipinima. Njegov cilj je da se na primeru Filipina ljudi pokrenu ka dubljem i sveobuhvatnom sagledavanju globalne slike socijalne i solidarne ekonomije, zatim da ostale države slede primer Filipina i da istakne ulogu socijalne i solidarne ekonomije u inkluzivnom i održivom razvoju dostojanstvenog rada.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA NA TEMU SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U POSTKOMUNISTIČKIM DRUŠTVIMA
16.06.2016

Časopis East European Politics je raspisao poziv za dostavljanje radova za specijalno izdanje časopisa na temu socijalno preduzetništvo u postkomunističkim društvima. Rok za dostavljanje papira je 31. decembar 2016. godine.123456 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus