KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Vesti o socijalnoj ekonomiji

KOMPARATIVNA ANALIZA ZAKONA KOJI SE ODNOSE NA SOCIJALNA PREDUZEĆA
24.12.2015

Proizvodnja propisa koji se odnose na socijalna preduzeća je brzorastuća industrija. U Sjedinajneima Američkim Državama, u proteklih par godina, država je nastojala da donosi zakone koji bi definisali pravnu formu socijalnih preduzeća. U Evropi situacija nije mnogo drugačija, gde je ovaj proces počeo mnogo ranije. Trenutno u Evropi bar 15 država ima poseban zakon koji se odnosi na socijalna preduzeća

 

MOZAIKOV INKUBATOR SOCIJALNIH PREDUZEĆA
17.12.2015

U ponedeljak, 14. decembra 2015. godine, na konferenciji Kreiramo Mozaik za sadašnju budućnost, Mozaik fondacija iz Bosne i Hercegovine proglasila je ideje koje će se naći u prvom Inkubatoru društvenih biznisa

EVROPSKI SAVET USVOJIO ZAKLJUČKE O PROMOCIJI SOCIJALNE EKONOMIJE
10.12.2015

U svom sastavu EPSCO (za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i potrošače), Evropski savet je 7. decembra usvojio zaključke na temelju kojih će podstaći promociju socijalne ekonomije, kao osnovnog pokretača ekonomskog i socijalnog razvoja Evrope.

LUKSEMBURŠKA DEKLARACIJA – MAPA NAPREDNIJEG EKO-SISTEMA ZA PREDUZEĆA U OBLASTI SOCIJALNE EKONOMIJE
04.12.2015

Predstavnici vlada Francuske, luksemburga, Italije, Slovačke, Slovenije i Španije su predstavili Luksemburšku deklaraciju, sa ciljem da se uloži još veći napor da se preduzeća u oblasti socijalne ekonomije osnaže kako bi više doprinosila društvenoj koheziji, ekonomskom rastu i smanjenju siromaštva.

 

Tekst deklaracije je moguće  ovde pročitati.

STUDIJA: RAZVOJ PRAVNIH OKVIRA ZA PODSTICAJ RASTA SOCIJALNIH PREDUZEĆA
26.11.2015

Evropsko udruženje pravnika u oblasti socijalnog preduzetništva (ESELA) izradilo je studiju u kojoj su mapirane zakonodavne inicijative koje kreiraju podsticajni eko-sistem za razvoj socijalnih preduzeća na nivou država članica EU. 

 

Studiju možete ovde pročitati.

VODIČ ZA JAVNE NABAVKE ZA DRUŠTVENI NAPREDAK
19.11.2015

Direktiva koja se odnosi na javne nabavke usvojena je 17. aprila 2014. godine. Oblasti na koje se odnosi su pre svega “Rezervisani ugovori” za privredne subjekte koji promovišu socijalnu i profesionalnu integraciju osoba sa invaliditetom i “Socijalna razmatranja” u pogledu ostvarivanja osnovnih prava, ravnopravnosti polova i odgovarajućih poslova.

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO - U PRVOM PLANU
12.11.2015

Strategija ima za cilj da, u saradnji sa drugima, da uvid u to koji je najbolji način da se uklone postojeće barijere u socijalnom preduzetništvu.

Katharine Danton, odgovorna za Strategiju, istakla je da je postoji očigledan napredak u pogledu primene preduzetničkih rešenja za socijalne probleme, ali i da je još uvek teško da socijalni preduzetnici maksimiziraju svoj uticaj. 

SOCIJALNE ZADRUGE KREIRAJU 44,5% POSLOVA U SEKTORU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE U ITALIJI
06.11.2015

Između 2008. i 2013. godine, porast poslova u zadrugama se u celini može pripisati zdravstvenim i ostalim uslugama koje su razvile u oblasti socijalne zaštite: one su uradile više od smanjenja nezaposlenosti u industriji i naročito izgradnji. Broj socijalnih zadruga se duplo povećao u periodu između 2001. i 2011. godine (sa 159.144 na 365.006).

PUBLIKACIJA ZA SOCIJALNA PREDUZEĆA „OD IDEJE DO UTICAJA“
29.10.2015

Globalna mreža socijalnog preduzetništva objavila je publikaciju Od ideje do uticaja namenjenu socijalnim preduzećima. Cilj publikacije je da osnaži socijalna preduzeća i doprinese njihovom razvoju i povećanju efikasnosti.

Publikacija takođe objašnjava prirodu Globalne mreže i njenih članica i navodi osnovna pitanja na koje Mreža želi da se usmeri u narednom periodu u saradnji sa različitim akterima. U njoj su predstavljene osnove za budući istraživački rad, praćenje razvoja podrške socijalnim preduzećima i praćenje uticaja Mreže u narednim godinama.

KONFERENCIJA „JAČANJE SOCIJALNIH PREDUZEĆA U EVROPI“
15.10.2015

Konferencija o podsticaju razvoja socijalnih preduzeća u Evropi održaće se 3. i 4. decembra 2015. godine u Luksemburgu u organizaciji luksemburškog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne i solidarne ekonomije.123456789 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus