KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Vesti o socijalnoj ekonomiji

STIPENDIJE ZA AŠOKA PROGRAM ZA LIDERE U SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU I INOVACIJAMA
31.07.2015

U saradnji sa Austrijskom razvojnom agencijom, Ašoka program za lidere u oblasti socijalnog preduzetništva i inovacija nudi dve pune stipendije za 2015/16 godinu. Stipendije su dostupne za socijalne preduzetnike koji rade u Austriji, na Zapadnom Balkanu i centralnoj Evropi.

Rok za prijavu za stipendije je 21. avgust 2015. godine.

PUTANJE DO SOCIJALNE PROMENE
30.07.2015

Beč, 18–19. novembar 2015. godine

Putanje do socijalne promene“ će biti ključni događaj o socijalnim inovacijama u 2015. godini. Konferenciju zajednički organizuje nekoliko istraživačkih projekata koji se bave socijalnim inovacijama i cilj im je da se predstave iskustva iz prakse i teorije iz celog sveta. Na konferenciji će se okupiti istraživači, donosioci odluka i praktičari u oblasti socijalnih inovacija.

ICSEM PROJEKAT
23.07.2015

Projekat „Međunarodni komparativni modeli socijalnih preduzeća – ICSEM (International Comparative Social Enterprise Models)" uprkos tome što je deo IAP-SOCENT istraživačkog programa, predstavlja veliki samostalni istraživački projekat.

U ovom trenutku, u projekat je uključeno preko 200 istraživača iz 50 država.  

JEDNA OD RETKIH ZEMALJA KOJA IMA STRATEŠKI PRISTUP I AKCIONI PLAN ZA RAZVOJ SOCIJALNE EKONOMIJE, BUGARSKA
16.07.2015

U Velikom Trnovu organizovan je forum na temu „Mogućnosti za razvoj socijalnog preduzetništva 2014-2020 – stvaranje uslova za zapošljavanje mladih“. Predstavnici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, kao i predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva ekonomije predstavili su studentima mogućnosti koje nudi socijalna ekonomija.

KONKURS ZA SOCIJALNE INOVACIJE
30.06.2015

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u saradnji s Ministarstvom gospodarstva Republike Hrvatske uz finansijsku podršku Europske komisije u okviru projekta „Razvoj preduzeća i inovacionog mehanizma“ organizuje konkurs za socijalne inovacije, koji će biti raspisan 2. jula u 9:30 časova u Hotelu Westin, u Zagrebu.

WEBINAR: SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO
25.06.2015

Šta tačno termin "socijalno preduzetništvo" znači i iz kojeg je konteksta proizašao? Kako društveno relevantno preduzetnički počeci mogu da budu planirani i kako možemo da implementiramo inicijalne društvene, kulturne i ekološke ideje? Kako možemo da korustimo poslovne pristupe da ostvarimo društvene izazove? I koje mogućnosti i programi stučnog usavršavanja postoje u ovom polju? Webinar "Socijalno preduzetništvo", koji se održava 1. jula, posvećen je ovim pitanjima, a eksperti će na njih nastojati da odgovore iz akademske i praktične perspektive.

UNAPREĐENJE PRISTUPA PRUŽANJU USLUGA U JAVNOM SEKTORU KROZ KO-DIZAJN I KO-PROIZVODNJU
24.06.2015

Evropski institut za javnu administraciju (EIPA),Mastriht, (NL), 28 – 29. oktobar 2015. godine


U saradnji sa MindLab, (DK), jednom od vodećih evropskih institucija u oblasti inovacija koje pokrivaju različita polja javnih nadležnosti, EIPA organizuje seminar sa fokusom na ko-proizvodnju i ko-dizajn koji je fokusiran na čoveka kako bi se unapredio sistem pružanja javnih usluga. 

 

MERENJE DRUŠTVENOG UTICAJA SOCIJALNIH PREDUZEĆA
18.06.2015

U polisi brifu o merenju društvenog uticaja socijalnih preduzeća, Antonela Noja, iz OECD-a, polemiše o potrebi za merenjem društvenog uticaja, kao i izazovima za primenu različitih metoda kako bi se uticaj socijalnih preduzeća u društvu izmerio. Osnovna preporuka jeste da se koristi proporcionalni metod merenja uticaja, jer on počiva na principu balansa između troškova i koristi od samog procesa merenja društvenog uticaja. 

PREDSTAVLJAMO: TRANSITION eMAG
11.06.2015

Magazine je namenjen istraživanju alatki i metoda za inkubaciju socijalnih inovacija nastalih kroz rad konzorcijuma TRANSITON, koji je uspostavila Evropska komisija.

Prvi broj eMag-a možete ovde pročitati.

MODELI SOCIJALNIH PREDUZEĆA: ISKUSTVO MEKSIKA
04.06.2015

Bilo da su počeli kao zaposleni u socijalnim preduzećima ili da su oni koji kreiraju nove vrednosti u društvu, socijalni preduzetnici imaju tendenciju da postanu društveni inženjeri. Ipak, oni koji su skloni kreiranju novih vrednosti u društvu, najčešće uspostavljaju hibridne modele socijalnih preduzeća. Rezultati istraživanja prikazani u studiji pokazali su da su tipologije socijalnih preduzeća promenjiva kategorija i da je dinamika njihove promena uslovljena resursima i ambicijom socijalnih preduzetnika.
 123456789 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus