KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Vesti o socijalnoj ekonomiji

ANKETA O KVALITETU SPROVOĐENJA EaSI PROGRAMA
26.02.2015

Sredinom februara Evropska komisija je pokrenula onlajn upitnik sa namerom da dobije mišljenje različitih zainteresovanih strana o kvalitetu sprovođenja Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Za popunjavane ankete potrebno je petnaestak minuta, a odgovori su poverljivi i biće korišćeni samo za potrebe izrade izveštaja. EaSI je evropski finansijski instrument, usmeren na ostvarivanje ciljeva strategije Evropa 2020. Njime se podržavaju inicijative usmerene na održivo i kvalitetno zapošljavanje, garantovanje adekvatne i pristojne socijalne zaštite, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva i na unapređenje uslova rada.

TAKMIČENJE U SOCIJALNIM INOVACIJAMA
12.02.2015

Takmičenje u socijalnim inovacijama je vodeća inicijativa Instituta Evropske investicione banke u okviru njegovog Socijalnog programa. Inicijativa se organizuje na godišnjem nivou i cilj je da se nagrade evropski preduzetnici koji kreiraju društveni, moralni ili ekološki uticaj. Rok za prijavu je 21. mart 2015. godine

KONKURS ZA NOVE STANARE IN CENTRA
04.02.2015

In Centar, inovativna i jedinstvena platforma za socijalno preduzetništvo, raspisao je konkurs za nove stanare StartINkubatora. Info sesija na kojoj je moguće dobiti više informacija o inkubatoru i konceptu rada In Centra biće održana u sredu 11. februara 2015. godine u prostorijama In Centra.

MOĆ SARADNJE - SOCIJALNA EKONOMIJA IMA POTENCIJAL DA POSTANE SNAŽNIJI SEKTOR
30.01.2015

Socijalna ekonomija može da ima veću ulogu u državama u razvoju, ukoliko dobije adekvatnu podršku, koja može da dođe i iz Evropske unije. Ukoliko je obezbeđena na adekvatan način, podrška je od suštinskog značaja za razvoj socijalne ekonomije.


Predsednik Odeljenja za spoljne odnose Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta José María Zufiaur Narvaiza, naglasio je da je u Evropskoj godini razvoja neophodno skrenuti pažnju na ulogu koju socijalna ekonomija može da ima u davanju podrške ljudima kako bi oni sebi pomogli. Ovakvu ulogu socijalne ekonomije prepoznali su međunarodni akteri, što se očekuje i od Evropske unije. 

DVA NOVA RADNA DOKUMENTA O SOCIJALNIM PREDUZEĆIMA DOSTUPNA NA SOCENT SAJTU
27.01.2015

SOCENT je istraživački program nastao tokom 2012. godine i fokusiran je na različite aspekte socijalnog preduzetništva i socijalnih preduzeća. Osnovna temtska linija se odnosi na Međunarodne uporedne modele socijalnih preduzeća, koju pokriva u saradnji sa EMES Evropskom istraživačkom mrežom.   

Preispitivanje društvenog povraćaja investicije, aut. Sybille Mertens, Virginie Xhauflair and Michel Marée

Kako meriti proizvodnju socijalnih preduzeća, aut. Sybille Mertens and Michel Marée.

PUBLIKACIJA „MERENJE SOCIJALNOG UČINKA – PREDLOG PRISTUPA“
19.01.2015

Merenje socijalnog uticaja ima sve veći značaj kako za investitore, tako i za socijalna preduzeća. Smatra se da je neophodno da novac uložen u socijalna preduzeća bude efikasno uložen u socijalnu misiju. Ovo je posebno bitno u vremenima javne štednje, kada je sve manje javnih sredstava dostupno za socijalna preduzeća.

KURS O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU SOCIJALNOG PREDUZEĆA
13.01.2015

Socijalna preduzeća se razlikuju od privatnog sektora, dobrotvornih i volonterskih organizacija i traže drugačiji pristup razvoju. Ovaj kurs će vam omogućiti da dobijete adekvatnu podršku, informacije i inspiraciju kako biste razvili svoj plan uspostavljanja socijalnog preduzeća koji je relevantan, izvodiv i održiv. 

PETA MEĐUNARODNA EMES-OVA NAUČNA KONFERENCIJA O SOCIJALNIM PREDUZEĆIMA
24.12.2014

U partnerstvu sa Finskom mrežom za socijalna preduzeća (FinSERN), EMES međunarodna istraživačka mreža organizuje petu istraživačku konferenciju o socijalnim preduzećima „Izgradnja naučnog polja za podsticanje razvoja eko-sistema socijalnih preduzeća“. Konferencija će se održati u Helsinkiju od 30. juna do 3. jula 2015. godine

PETA MEĐUNARODNA CIRIEC ISTRAŽIVAČKA KONFERENCIJA
23.12.2014

Peta međunarodna CIRIEC istraživačka konferencija održaće se od 15. do 18. jula 2015. godine u Lisabonu. Tema konferencije je „Socijalna ekonomija u globalizovanom svetu“. Cilj konferencije je da podstakne interdisciplinarni dijalog, razmenu iskustava i saradnja kako bi se dala podrška, sa naučnog aspekta, unapređenju kvaliteta života onih koji su isključeni iz društva. Na događaju će se okupiti više od 400 naučnika i istraživača iz celog sveta. O različitim aspektima socijalne ekonomije razgovaraće se u okviru 20 radnih grupa. Mladim istraživačima biće namenjene posebne radionice, kako bi se odgovorilo na njihove potrebe i izazove sa kojima se suočavaju. 

PRVI UPOREDNI PREGLED SOCIJALNIH PREDUZEĆA NA NIVOU EU
12.12.2014

U novembru 2014. godine Evropska komisija je objavila prvi uporedni pregled o socijalnom preduzetništvu na nivou Evropske unije, uključujući i podatke za Švajcarsku. 3456789 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus