KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Završeni projekti

FOND ZA PODRŠKU CIVILNOM DRUŠVU U SRBIJI
11.12.2012

Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji osnovan je uz podršku Evropske agencije za rekonstrukciju 06. juna 2003. godine u Ministarstvu kulture Republike Srbije od strane konzorcijuma - Evropskog pokreta u Srbiji i Eksperatske mreže, kao deo projekta "Podrška civilnom društvu u Istočnoj i zapadnoj Srbiji".

IMAM PRAVO DA ZNAM
11.12.2012

Korupcija u Srbiji je veoma rasprostranjena pojava  i predstavlja prepreku na putu ka evropskim integracijama. Između ostalog, ovo je konstatovano u Izveštaju o napretku Srbije 2008 koji je objavila Evropska komisija

INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) - 2006/07
11.12.2012

Prezentacija IPA na nacionalnom nivou će biti organizovana u Beogradu, uz učešće svih relevantnih državnih i nedržavnih aktera. Glavni događaj  prezentacije će biti konferencija (okrugli sto), u Sava Centru proprećen adekvatnom medijskom kampanjom. Evropski pokret u Srbiji i Fond za otvoreno društvo će kordinirati aktivnosti vezane za organizaciju konferencije zajedno sa Kancelarijom za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije. Ove aktivnosti su  u skladu sa Memorandumom o saradnji koji je potpisan između Kancelarije i nevladinih organizacija.

ASPEKTI I TEHNIKE EVROPSKIH INTEGRACIJA: PROGRAM PODRŠKE DEMOKRATSKOJ PARLAMENTARNOJ PRAKSI U SRBIJI I CRNOJ GORI
10.12.2012

Glavni cilj projekta je doprinos aktuelnim razvoju i uspostavljanju demokratske parlamentarne prakse u Skupštinama Srbiji i Crnoj Gori sa osvrtom na posebne ciljeve.Predloženi projekat će posebno težiti doprinošenju poboljšanja odnosa između Srbije, Crne Gore i Holandije kroz učešće holandskih poslanika u projektu na savetodavnom nivou i njihovom uključivanju u svim fazama projekta.

APSORPCIONI KAPACITETI SRBIJE ZA KORIŠĆENJE EU FONDOVA – PRAKTIČNA ISKUSTVA IZ SLOVAČKE
10.12.2012

Srbija je korisnik sredstava iz pretpristupnih fondova EU od 2000. godine, a kao potencijalnom kandidatu za članstvo u EU, Srbiji su do sada bila dostupna sredstva iz EU instrumenata CARDS i IPA I i II komponente, za sprovođenje političkih, institucionalnih, ekonomskih i socijalnih reformi u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja

BIRAMO ŽENSKU VLADU
10.12.2012

Žene su jedan od najboljih resursa u Srbiji. One su radne, marljive i odgovorne. Predstavljaju važan deo tržista rada i osnovne stubove porodica. Veliki broj žena je visokoobrazovan i brojčano su zastupljenije u mnogim zanimanjima (obrazovanje, zdravstvo, administracija). Ipak, one ne zauzimaju visoke pozicije, naročito u partijskim strukturama i u politici.

DEFINISANJE STRATEGIJE SPOLJNE POLITIKE I POSTIZANJE ŠIROKE SAGLASNOSTI O PRIORITETIMA RAZVOJA I SPOLJNE POLITIKE SRBIJE
10.12.2012

Projekat je usmeren na izradu Strategije spoljne politike Srbije, čije nepostojanje dovodi do konfuzije u spoljnopolitičkom delovanju, ali i u planiranju i predviđanju spoljnopolitičkog delovanja u budućnosti. Imajući u vidu činjenicu da zvanična spoljna politika Vlade Srbije nije doneta, a da se proces oblikovanja i vođenja spoljne politike u mandatu prethodne dve Vlade vodio na netransparentan način, kao i to da su neke dalekosežne spoljnopolitičke odluke donete bukvalno preko noći, ovim projektom želeli bismo da predstavimo mehanizam izrade i donošenja strategijskih dokumenata, koji se praktikuje u razvijenim demokratskim društvima.

DUNAV - NAJJAČA VEZA SA EU
10.12.2012

Dunav je istorijski, aktuelno, ali gledajući i u budućnost, najvažniji prirodni i strateški resurs Srbije. Zajedno sa Tisom i mrežom kanala Dunav-Tisa-Dunav predstavlja jedinstveni i ogromni razvojni potencijal u nizu oblasti: saobraćaj, vodoprivreda, poljoprivreda, turizam i drugo

EU INFO POINT
10.12.2012

Beograd, kao glavni grad Srbije, jedan je od najvećih kulturnih centara u istocnoj Evropi. On ima dugu tradiciju koja datira iz rimskog doba. Kao takvi, i grad i zemlja predstavljaju sastavne delove evropske kulture, istorije i tradicije. U vreme globalnih i evropskih integracija, ova oblast je logično međusobno povezana sa zemljama Evropske Unije

EURO STAR BUS 2005
10.12.2012

Projekat Euro Star Bus je nastavak informativne kampanje o EU, započete 2004. godine, koja se sprovodi pod sloganom "Moj grad u Evropi", a realizuje je Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa omladinskom organizacijom Generacija 21.567891011 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus