KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Završeni projekti

IŠČEKUJUĆI NOVI USTAV
17.10.2013

Iščekujući novi Ustav(ni) trenutak, Evropski pokret u Srbiji nastoji da doprinese stvaranju uslova u kojima će njegovo donošenje između ostalog biti zasnovano na što širem i većem razumevanja značaja procedure i sadržaja za legitimitet najvišeg pravnog akta kao preduslov demokratskog funkcionisanja društva u celini.

SA EVROPOM NA TI!
02.08.2013

Imајući u vidu kоntrаdiktоrnu situаciјu dа је mеđu mlаdimа veliki prоcеnаt pоdrškе еvrоpskim intеgrаciјаmа uz istоvrеmеnо nеrаzumеvаnjе аktuеlnih društvеnih rеfоrmi kоје dоprinоsе putu Srbiје kа ЕU, a kоје prоističu iz prеdrаsudа i nеdоvоlјnе infоrmisаnоsti, Еvrоpski pоkrеt u Srbiјi zајеdnо sа Evropskim pokretom u Srbiji - Sremska Mitrovica i lоkаlnim Kаncеlаriјаmа zа mlаdе ćе uspоstаviti mrеžu vršnjаčkih еdukаtоrа iz оblаsti еvrоpskih intеgrаciја.

NIJE REČ SAMO O EVROPI...
23.07.2013

„Niје rеč sаmо о Еvrоpi…“ је usmеrеn nа prоnаlаžеnjе аdеkvаtnih nаčinа kоmunikаciје sа mlаdimа u Srbiјi – јеzikоm, stilоm, kаnаlimа i ličnоstimа kоје su njimа bliskе kаkо bi sе оmоgućilо rаzumеvаnjе „еvrоpskih vrеdnоsti“, njihоvо prаktikоvаnjе u svаkоdnеvnоm živоtu, ali i shvаtаnjе suštinе еvrоpskih intеgrаciја kao procesa koji obeležava sadašnjost Srbije.

RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI
20.07.2013

Svetska ekonomija je od 2008. godine uzdrmana krizom koja je snažno pogodila i srpsku, uveliko oslabljenu privredu. Indikatori rasta države su pretežno zaustavljeni, što je rezultiralo time da je u 2009. godini prvi put u 21. veku zabeležen negativni ekonomski rast od 3 odsto.

EU - prilika ili prepreka?
10.07.2013

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) u saradnji sa Mrežom EPuS-a i uz podršku Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije sprovodi projekat “Evrоpskа uniја – prilikа ili prеprеkа?”.
Cilj projekta jeste da dоprinеsе unаprеđеnju rаzumеvаnjа i pоvеćаnju pоdrškе prоcеsu еvrоpskе intеgrаciје Srbiје.

INOVATIVA
01.07.2013

U ime Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, EPuS je započeo sa realizacijom projekta Inovativa, a uz podršku Suisse Solidara – Kancelarije u Beogradu.  Opšti cilj projekta je promocija mogućnosti zapošljavanja mladih kroz forme socijalnog preduzetništva – socijalnih preduzeća i socijalnih zadruga među donosiocima odluka koji rade sa mladima i mladima iz marginalizovanih grupa.

JADRANSKA MREŽA MLADIH
30.05.2013

Projekat „Jadranska mreža mladih“ realizuje se u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje. 

ZVONI ZA EVROPU! 2013
03.04.2013

„Zvoni za Evropu!“ je program neformalnog obrazovanja namenjen učenicima trećeg i četvrtog razreda srednjih škola sa idejom da se oni edukuju o vrednostima koje se neguju u okvirima Evropske unije, zatim o njenoj strukturi i istorijatu. Takođe, srednjoškolci se upoznaju sa prednostima i izazovima koji njihovu zemlju čeka u procesu evropskih integracija. Posebna pažnja je posvećena mogućnostima koje se pružaju mladim ljudima u pogledu nastavka njihovog obrazovanja i unapređenja socijalnog života. Program se organizuje u dva ciklusa: prolećni (mart-jun) i jesenji (septembar-decembar) u Beogradu, Leskovcu i Novom Sadu. Srednjoškolci iz Leskovca i Novog Sada će biti u mogućnosti da pohađaju program od septembra 2013..

DOBRODOŠLI U NEMAČKU
26.02.2013

Tokom svog predsedavanja Savetom Evropske unije početkom 2007. godine, Vlada Savezne Republike Nemačke je zajedno sa Evropskim pokretom u Srbiji, pokrenula program pod nazivom „Dobrodošli u Nemačku“. Do sada je, zahvaljujući ovom programu, 360 studenata i studentkinja i 140 srednjoškolaca imalo priliku da poseti Nemačku.

IMENOVANJE, DEFINISANJE I SANKCIONISANJE EKONOMSKOG NASILJA NAD ŽENAMA U INTIMNIM ODNOSIMA
25.02.2013

Nasilje nad ženama je jedna od najvećih prepreka za postizanje rodne ravnopravnosti koja je jedna od osnovnih vrednosti koje promoviše Evropska unija.

 

Cilj projekta je da doprinese zaštiti žena od svih oblika nasilja i da se postigne visok nivo zaštite njihovog zdravlja, blagostanja i socijalne kohezije u pet uključenih zemalja.123456789 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus