KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Završeni projekti

MOGUĆA SRBIJA
24.02.2013

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa 19 organizacija građanskog društva i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC) sprovodi projekat „Moguća Srbija“.

NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI
23.02.2013

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NK EU) je jedinstven projekat koji ima za cilj institucionalizaciju stalnog tela u okviru kojeg će se voditi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o budućem pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

PARTNERSTVA NA DELU
22.02.2013

Partnerstvo na delu je novi program koji ima za cilj uspostavljanje dugoročnog partnerstva između nemačkih i srpskih ekonomskih srednjih škola. Program je finansiran zajednički sredstvima američke i nemačke vlade, a sprovode ga Institut za održive zajednice i Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa nemačkom organizacijom za tehničku saradnju GTZ.

PRISTUP FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE ZA ROME
27.01.2013

U okviru programa Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte, Grupa 484, Evropski pokret u Srbiji i Romski centar za razvoj demokratije realizuju program u cilju omogućavanja pristupa raspoloživim fondovima Evropske unije za Rome (Making the Most of EU Funds for Roma (MtM)

RAZMENA ISKUSTAVA I PROMOCIJA DOBRIH PRAKSI UČEŠĆA GRAĐANA U BUDŽETSKOM PROCESU NA LOKALNOM NIVOU
26.01.2013

Evropski pokret u Srbiji (EPuS), uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji započeo je realizaciju projekta: Razmena iskustava i promocija dobrih praksi učešća građana u budžetskom procesu na lokalnom nivou.

RECIKLARNICA
24.01.2013

Zelena inicijativa, mreža 22 organizacije građanskog društva u Srbiji, među kojima je i Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), pokrenuta je sa ciljem da se u periodu od 16 meseci putem javnog zagovaranja i organizacijom mnogobrojnih događaja utiče na poboljšanje sistema organizovanog upravljanja otpadom u Srbiji.

ŠKOLA EVROPSKIH INTEGRACIJA – SEMINARI
11.01.2013

Ciljevi seminara su prevashodno izgradnja kapaciteta lokalne i regionalne administracije, organizacija civilnog društva, medija itd. za proces evropskih integracija I prepoznavanje adekvatne uloge i kompetencija u pretpristupnom periodu je jedna od prioriteta rada EPuS.

VODIČ KROZ DUNAVSKU STRATEGIJU
10.01.2013

Ovaj projekat imа zа cilј pоvеćаnjе znаnjа i rаzumеvаnjа о priоritеtnim оblаstimа i mеhаnizmimа implеmеntаciје Strategije nа nivou EU i na nаciоnаlnоm nivоu i njеnom uticајu i znаčајu zа rеgiоnаlnu sаrаdnju i еvrоpskе intеgrаciје mеđu držаvnim оrgаnima, pоslоvnom zajednicom i civilnim sеktоrom, kao i široj javnosti.

VODIČ KROZ STRATEGIJU EVROPA 2020
08.01.2013

Evropа 2020 je novа strаtegijа EU koja ima za cilj ekonomski rаzvoj EU zasnovan na znanju uz očuvanje životne sredine, visok nivo zаposlenosti, produktivnosti i socijаlne kohezije. U cilju obezbeđenja da svаka zemlja člаnica EU primenjuje strаtegiju Evropa 2020 nа nаčin koji je najprikladniji za svaku zemlju ponaosob, ključni prioriteti strategije Evropa 2020 na nivou EU su prevedeni nа nаcionаlne ciljeve koji svaka zemlja članica treba da postigne.

EVROPSKI POKRETI ZA JAČANJE PANEVROPSKOG CIVILNOG DIJALOGA
07.01.2013

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Međunarodnim evropskim pokretom i uz podršku Fonda za otvoreno društvo, organizuje sastanak Veća članova Međunarodnog evropskog pokreta 27. maja i javnu debatu o Procesu proširenja EU 28. maja 2011. godine.12345678910 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus