KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Završeni projekti

E, MOGU I JA! 2010
06.01.2013

Projekat je sastavni deo procesa implementacije Nacionalne strategije za mlade koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Nastao je na osnovu rezultata istraživanja koja su pokazala da „kod mladih postoji vera da će uskoro biti bolje, odnosno nada i optimizam, ali je spremnost na lični angažman da bi se to ostvarilo mnogo manja“. Otuda je osnovni cilj projekta podsticanje mladih na aktivno učešće u društvu, što je u skladu sa ciljevima Strategije.

MREŽA ZA RAZVOJ INOVATIVNOG SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA (ISEDE - NET)
05.01.2013

Projekat „Mreža za razvoj inovativnog socijalnog preduzetništva“ je osmišljen sa ciljem da pomogne razvoju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva u regionu jugoistočne Evrope i da podstakne konkurentnije tržište zapošljavanja i socijalne kohezije u Evropi.

REGIONALNA SARADNJA I EVROPSKE INTEGRACIJE
05.01.2013

Regionalna saradnja zemalja Zapadnog Balkana je jedan od najbitnijih procesa u ovom post-konfliktnom regionu, čije unapređenje zahtevaju potrebe građana zemalja regiona, ali je istovremeno i jedan od najvažnijih uslova na putu ka članstvu u EU.

VODIČI KROZ EVROPSKE POLITIKE
04.01.2013

Osnovni cilj projekta je priprema i prezentacija osnovnih elemenata trenutne evropske legislative iz određenih oblasti. Biće priređeno 5 vodiča kroz evropske politike, i to: Poljoprivreda, Zaštita životne sredine, Trgovina, Pravosuđe, slobode i bezbednost i Energetika.
 

SARADNJA PARLAMENATA I NEZAVISNIH TELA U JUGOISTOČNOJ EVROPI
03.01.2013

Inicijativa „Jačanje saradnje parlamenata i nezavisnih tela u Jugoistočnoj Evropi“ pokrenuta je sa ciljem da dǎ doprinos unapređenju saradnje parlamenata i nezavisnih tela u zemljama regiona jugoistočne Evrope i u okviru predsedavanja Srbije Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSJIE).

EVROPA U ŠKOLI
02.01.2013

Ujedinjenje Evrope bazira se na volji njenih građana. Od vitalnog je značaja da mladi ljudi koji će uskoro postati odgovorni građani razviju svest o Evropi. Aktivnosti takmičenja Evropa u školi pomaže mladim ljudima u sticanju znanja o procesu evropske kooperacije i integracije i da na taj način shvate važnost evropske ideje.

TALASI DEMOKRATIJE 2010
16.12.2012

Mladi predstavljaju važnu kategoriju građana, jer su budući nosioci razvoja i promena u jednom društvu. Zbog toga je neophodno posvetiti pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama. Način realizacije pomenutog podrazumeva uključivanje u proces donošenja odluka i kreiranja budućnosti zajednica u kojima žive

ТRАNSPАRЕNTNО KОRIŠĆЕNJЕ PRЕTPRISTUPNIH FОNDОVА EU U SRBIЈI
16.12.2012

Izgrаdnjа аdministrаtivnе infrаstrukturе u prеtpristupnоm pеriоdu оd izuzetnog je znаčаја zа zеmlјe koje se nalaze u procesu pridruživanja Еvropskoj uniji, jer je dobra administracija preduslov еfikаsnоg uprаvlјanja finansijskim sredstvima iz prеtpristupnih fоndova, ali i upravljanja strukturnim fоndоvima kasnije, kаdа zemlja pоstаne člаnica EU. Instituciјe i stručni kadar kојi sе bаvi prоgrаmirаnjеm, implеmеntаciјom i еvаluаciјom fоndоvа ЕU, prеdstаvlјајu klјučne rеpеre аpsоrpcionih kаpаcitеtа pојеdinе držаvе i оni su pоkаzаtеlјi sprеmnоsti te zеmlје da dоdеlјеna srеdstvа efektivno i еfikаsnо iskoriste.

UPOZNAJ EVROPU U DANSKOJ
16.12.2012

Danska ambasada u Srbiji u saradnji sa ISAC fondom i Evropskim pokretom u Srbiji pokrenula je projekat “Upoznaj Evropu u Danskoj”. Projekat će omogućiti dvema grupama od po 30 odabranih đaka III razreda srednjih škola iz Srbije da na jesen 2008. godine, odnosno proleće 2009. godine provedu nedelju dana u Danskoj, posete određene državne institucije, srednju školu, nauče nešto o obrazovnom sistemu i steknu nova poznanstva.

UPOZNAJ SVOG KOMŠIJU - EVROPSKOG PARLAMENTARCA
16.12.2012

Momenat na putu evropskih integracija naše zemlje koji je obeležen usvajanjem Lisabonskog sporazuma, njegovim stupanjem na snagu, odlukom Saveta ministara o viznoj liberalizaciji, primenom odredaba Prelaznog trgovinskog sporazuma, odlukom o otpočinjanju procesa ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a i očekivanim podnošenjem zahteva za članstvo i sukcesivno status kandidata, kontekst su u kome nacionalni parlament dobija suštinski i sve veći značaj u procesu pridruživanja. S jedne strane, odredbe Lisabonskog ugovora koje predviđaju jačanje uloge Evropskog i nacionalnih parlamenata, s druge strane činjenica da tri susedne države-članice Evropske unije imaju 71 člana Evropskog parlamenta, a sa pretpostavkom da su oni mnogo bolje upoznati sa situacijom na Zapadnom Balkanu, te su neiskorišćeni potencijal za našu zemlju, u smislu savetovanja, saradnje i veoma potrebne podrške, snažno sugerišu sve važnije mesto koje parlamentarna diplomatija dobija u procesu integracija.1234567891011 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus