KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

DO PUNOG POŠTOVANJA KONVENCIJE UN
O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

 
Osnovni oblici rada Centra za samostalni život invalida su testiranje i promovisanje novih usluga za podršku osobama sa invaliditetom. Članovi Centra su se uključili i u politički život, tako da naši predstavnici rade kao odbornici u lokalnim sredinama. Prva narodna poslanica sa invaliditetom Gordana Rajkov godinama radi na razvoju Centra kao organizacije i vodi međunarodnu saradnju.
 
Piše: Mimica Živadinović
 
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije je osnovan 1996. godine kao prva organizacija koja je počela rad na cross-disability principu, što znači da je okupljala osobe sa različitim vrstama invalidnosti okupljenih oko zajedničkih ideja.
Od tada do danas, Centar je razvio svoju mrežu lokalnih organizacija u Somboru, Beogradu, Smederevu, Boru, Jagodini, Kragujevcu, Čačku, Nišu i Leskovcu i uspešno radio na promociji filozofije samostalnog života osoba sa invaliditetom u Srbiji.
 
Samostalni život je filozofija i pokret osoba sa invaliditetom koji se bore za samoodredjenje, jednake mogućnosti i samopoštovanje. Osnovna načela filozofije samostalnog života su: izbor, samostalno donošenje odluka, kontrola, odgovornost i pravo na grešku. Jedan od preduslova za njeno ostvarenje jeste postojanje servisa personalnih asistenata.
 
Predstava u okviru radionice Hajde da
u Beogradu
Osnovni oblici rada Centra su: testiranje i promovisanje novih usluga za podršku osobama sa invaliditetom (pre svega Servisa personalnih asistenata) je jedna od osnovnih aktivnosti Centra na kojoj radimo od 2001 godine. Rezultat ovog skoro desetogodišnjeg rada je obezbeđenje ove usluge za blizu stotinu korisnika u sedam gradova Srbije, razvijanje sopstvenog programa obuke, kako za personalne asistente, tako i za osobe sa invaliditetom, kao i standardizacija ove usluge 2008. godine i njeno uključivanje u novi Zakon o socijalnoj zaštiti, kao jedne od usluga podrške za osobe sa invaliditetom.
 
Značajne aktivnosti Centra su i Zastupnički rad na ostvarenju osnovnih građanskih i ljudskih prava osoba sa invaliditetom, promovisanje socijalnog pristupa invalidnosti u svim oblastima društvenog života, afirmisanje sposobnosti osoba sa invaliditetom, razvoj njihovih potencijala i ličnosti, podizanje svesti o potrebi stvaranja pristupačne životne sredine, uključujući stanovanje i transport, te delovanje na smanjenju dvostruke diskriminacije i promovisanja prava žena sa invaliditetom.
 
Radeći na igradnji sopstvenih kapaciteta, oformili smo tim trenera, osoba sa invaliditetom, koji vode kurseve sa temom pristupa i jezika invalidnosti, međunarodnih i nacionalnih instrumenata za zaštiru prava osoba sa invaliditetom, razvoja lokalnih planova akcije, zastupničkog rada i odnosa sa javnošću.
 
Centar je takođe i jedna od retkih organizacija koja se bavi istraživanjima u oblasti invalidnosti kao i izdavačkom delatnošću. Dosad Centar je sproveo i objavio sedam istraživanja iz oblasti socijalne politike, zapošljavanja, i postojećih kapaciteta osoba sa invaliditetom, kao i blizu 30 drugih publikacija od značaja za ovu oblast.
 
Članovi Centra su se uključili i u politički život, tako da naši predstavnici rade kao odbornici u lokalnim sredinama. Prva narodna poslanica sa invaliditetom Gordana Rajkov godinama radi na razvoju Centra kao organizacije i vodi međunarodnu saradnju, a prvi član Komiteta UN za praćenje primene Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom iz Srbije je takođe član Centra.
 
I pored dobrih rezultata Centra i drugih organizacija ovog tipa, postoje i dalje teškoće sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u Srbiji. Iako je u Srbiji od 2006. pa do danas urađeno dosta na zakonskoj regulativi za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, ostao je problem usklađivanja politike i prakse. Mnoga dobra rešenja se ne sprovode dosledno u praksi a često ne postoje mehanizmi za njihovo praćenje. Tokom 2009. u Ministarstvu rada i socijalne politike Srbije napravljen je pregled propisa koje treba usvojiti, izmeniti ili doneti radi primene Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Srbija ratifikovala u maju 2009. godine. Prepoznato je 30 zakonskih propisa/dokumenata, od kojih je do kraja decembra 2010. doneto ili dopunjeno/izmenjeno 18 kao i dopunjeno 6 zakonskih akata koji nisu prvobitno bili prepoznati.
 
No ipak, kroz rad na projektu praćenja primene Konvencije UN koji je Centar radio u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom, uočili smo da i dalje postoje problemi u četiri glavne oblasti na kojima je potrebno kontinuirano raditi da bi se poboljšao kvalitet života osoba sa invaliditetom u Srbiji. To su: servisi podrške u lokalnoj sredini (naše težište je i dalje na zastupanju za servis personalnih asistenata koji višestruko omogućava aktivan i kvalitetan život) pristupačnost u najširem smislu (pristup informacijama, fizički pristup, pristup servisima, pristup zdravstvenoj zaštiti itd.), obrazovanje i, naravno, zapošljavanje.
 
U svom petnaestogodišnjem radu Centar je realizovao 47 projekata od kojih je sedam bilo regionalnog, odnosno međunarodnog karaktera. Sve informacije o radu Centra, kao i objavljenim publikacijama i mnogim drugim važnim dokumentima, mogu se naći na sajtu www.cilsrbija.org

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus