KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

 

 

 

 

Osoblje Evropskog pokreta u Srbiji

 
Generalna sekretarka
 
Suzana Grubješić - rođena 1963. godine u Somboru, a diplomirala 1986. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru međunarodni odnosi. Početkom devedesetih godina živela je i radila u Sjedinjenim Američkim Državama, i na Kipru. 1995. godine se vraća u Srbiji i radi kao menadžerka projekata u Evropskom pokretu u Srbiji i časopisu “Međunarodna politika”. Do 1999. godine, bila je menadžerka projekata G17, a potom je u G17 PLUS ekspertskoj mreži obavljala je funkciju izvršne direktorke do 2001. godine. Početkom dvehiljaditih, bila je zamenica direktora Instituta G17 za ekonomska i društvena istraživanja, a od 2004. narodna poslanica, predsednica poslaničke grupe, predsednica i članica Odbora za evropske integracije, članica Odbora za finansije, Odbora za ekonomski razvoj i Administrativnog odbora. Šest godina je bila je šefica skupštinske delegacije pri Parlamentarnoj Skupštini OEBS-a (2006.-2012.), a zatim potpredsednica Vlade Republike Srbije za evropske integracije (2012.-2013.). U Centru za međunarodne odnose i održivi razvoj (CIRSD) radila je kao savetnica za međunarodne odnose (2014.-2015.), a od novembra 2015. do jula 2017. godine, bila je posebna savetnica za evropske integracije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.
 
Sfere stručnog interesovanja obuhvataju pravne, političke i ekonomske analize, menadžment projekata  i razvijanje politika.

Govori engleski jezik, ima poznavanje francuskog, nemačkog i grčkog.
 
Zamenica generalne sekretarke

 

 

Dina Rakin je  sedam godina aktivna u Evropskom pokretu u Srbiji, a trenutno je na poziciji zamenice generalnog sekretara. Zadužena je za upravlјanje složenim projektima u oblasti socijalne ekonomije, socijalnog preduzetništva, politike zapošlјavanja i socijalnih pitanja, kako u Srbiji, tako i u Jugoistočnoj Evropi. Angažovana je na projektima usmerenim na širenje učešća organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka, kao i informisanje različitih ciljnih grupa o temama vezanim za evropske integracije. Bavi se i istraživanjem javnih politika i zagovaranjem u ovim i drugim oblastima. Ima bogato iskustvo u podršci i saradnji sa lokalnim inicijativama, lokalnim opštinama i marginalizovanim grupama i radi na izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija i predstavnika socijalnih preduzeća.

Diplomirana je novinarka i ima master u oblasti međunarodnih odnosa.


Zanima je i multilateralna diplomatija i koncept mentorstva.


Govori engleski jezik i služi se francuskim.

 
Menadžeri projekata

Svetlana Stefanović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka na smeru Međunarodni poslovi. Tokom studija je kao volonterka, aktivistkinja, zatim kao koordinatorka na različitim projektima i šefica kancelarije EPuS-a. Zaposlena je u Evropskom pokretu u Srbiji kao menadžerka projekta. Radi na projektima koji se bave mladima, mobilnošću i edukacijom (Podeli svoje znanje - postani mentorka, Dobrodošli u Nemačku, Upoznaj Evropu u Danskoj, Putujemo u Evropu, Evropa u školi i dr. ). Angažovana je u organizaciji različitih događaja, međunarodnih konferencija, javnih debata, okruglih stolova i drugih javnih događaja (Beogradski bezbednosni forum, Evropski pokreti za jačanje panevropskoh civilnog društva, Dunav kao najjača veza sa EU, Sektorska integracija Zapadnog Balkana, Vizija Evropske Srbije i dr.). Kao izvršna sekretarka radi na koordinaciji i logističkoj podršci radu Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, a takođe je članica i izvršna sekretarka Ženske vlade, kolektivnog člana EPuS-a i pomaže im u funkcionisanju organizacije. Učestvovala je u Međunarodnom programu poseta lidera na programu "Žene liderke:unapređivanje žena, unapređivanje humanosti" u SAD i deo je alumni mreže, i alumnistkinja je Škole političkih studija BFPE i Saveta Evrope. Govori engleski jezik. 

Ivan Knežević - rođen u Novoj Varoši, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Univerzitetu u Bolonji završio magistarske studije na programu Upravljanje i politika Evropskih integracija u zemljama Centralno-istočne Evrope i Balkana. U toku studija pohađao je dodiplomski program Beogradske otvorene škole kao i master program „Tranzicija i rekonstrukcija“ u organizaciji Alternativne akademske obrazovne mreže. U Evropskom pokretu u Srbiji angažovan od 2003. godine na brojnim projektima vezanim za proces evropske integracije Srbije. Od 2006. radio u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije u sektoru analize ekonomskih aspekata pridruživanja Srbije EU. Pored toga, radio je na tehničkoj koordinaciji projekta za izgradnju administrativnih kapaciteta kancelarije za proces evropskih integracija. U periodu 2007-2010. godina radio je u Centru za strateško - ekonomska istraživanja Vojvodina CESS iz Novog Sada na poslovima rukovodioca sektora za upravljanje projektima. Aprila 2010. izabran za zamenika generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji. U polja posebnog interesovanja spadaju ekonomija i fondovi EU, regionalni razvoj, prekogranična saradnja i priprema i upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU. Govori engleski i italijanski jezik.

Maja Bobić - diplomirani je etnolog i antropolog. Magistarske studije Jugoistočne Evrope je pohađala i završila u Atini, na Nacionalnom i Kapodistrijan univerzitetu 2002. godine. Od 2003. godine je zaposlena u Evropskom pokretu u Srbiji, prvo kao koordinator lokalnih veća, zatim kao Koordinator projekta/istraživač. 2007. godine je postavljena za generalnog sekretara, funkciju koju je obavljala do kraja 2017. Bila je stipendista Freedom House-a "Zagovaranje i lobiranje" u SAD-u, polaznik Škole za političke studije Beogradskog fonda za političku izuzetnost pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, stipendista IVLP programa SAD i dr.

Maja je kopredsedavajuća žirija za Balkan GMF MMF programa i članica Izvršnog odbora Međunarodnog evropskog pokreta od 2014. Pored praktičnih i razvojnih pitanja najstarije nevladine organizacije u Srbiji, zainteresovana je za razvoj civilnog društva, civilni dijalog, proces evropske integracije i proširenje EU, regionalnu saradnju.

Govori engleski jezik, a služi se francuskim i grčkim jezikom.

Aleksandar Bogdanović - Diplomirao međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu). Pridružio se EPuS-ovom timu 2007. godine. Proteklih godina bio je angažovan na mnogobrojnim projektima u vezi sa poboljšanjem položaja mladih u Srbiji. Koordinacija aktivnostima Istraživačkog foruma, naročito u oblasti razvoja i prikupljanja sredstava, je njegova glavna preokupacija od oktobra 2012. Oblasti njegovog interesovanja odnose se na razvoj nezavisnih istraživačkih centara (eng. think tanks), evropske odnose i omladinske politike.

Govori engleski jezik.
   
Menadžerka kancelarije i javnih događaja
 
Emilija Milenković - Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka na modulu evropske integracije. Usavršavala se u nekoliko organizacija civilnog društva u oblasti evropskih integracija, bezbednosti i omladinske politke. Trenutno je na master studijama Ekološke politike. Na funkciji je potpredsednice Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji. Bavi se istraživačkim radom u oblasti evropskih integracija, u okviru kojih je najviše interesuju ekološka politika i politika proširenja.
 
Tečno govori engleski, dobro vlada nemačkim, a služi se španskim i italijanskim jezikom.
 
 
Saradnica na projektu - Asistentkinja
 
                                                                                                                                      

Nina Lopandić - U Evropskom pokretu u Srbiji je zaposlena od 1993. godine, prvo kao izvršni sekretar, a zatim kao šef kancelarije. Od 1995. do 2007. godine koordinirala je aktivnosti Foruma za međunarodne odnose.
Radila je kao asistentkinja na mnogobrojnim projektima koji se bave evropskim integracijama i regionalnom saradnjom, kao i na organizaciji niza skupova, okruglih stolova, domaćih i međunarodnih konferencija. Učestvovala je u izradi mnogobrojnih publikacija EPuS-a. 

Govori engleski, a služi se portugalskim jezikom.

 
Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji
 

Nataša Dragojlović - Diplomirala je na smeru za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Na smeru Nacionalna i globana bezbednost, pohađala je specijalističke i magistarske studije. Od 2005. do 2008. godine, radila je kao državna službenica u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, a zatim je u Ministarstvu odbrane angažovana na poslovima savetnika za evopske integracije i regionalnu saradnju. Radila je kao konsultant i menadžer na projektima UNDP, Saveta Evrope, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Evropskog pokreta u Srbiji i predavač na Školi evropskih integracija i Školi evropske bezbednosti. Za pomoćnicu ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave imenovana je 2012. godine. Bila je zadužena za izradu strategije decentralizacije Republike Srbije do kraja 2013. godine.

Funkciju koordinatorke Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u okviru projekta Evropskog pokreta u Srbiji obavlja od 2014. godine.

 
Asistentkinja na projektu
                                                                                                                                                                                                                                  
 
Nina Cvetanović  - Diplomirala međunarodnu politiku, modul evropske integracije, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Trenutno je na master studijama na istom fakultetu, modul ekološka politika. Tokom studija je volontirala u nekoliko organizacija civilnog društva, bila angažovana u studentskim organizacijama i aktivista je za zaštitu životinja. U Evropskom pokretu u Srbiji počela je kao član Foruma mladih, preko koga je učestvovala u realizaciji nekoliko projekata.
 
Osim evropskih integracija, njena interesovanja odnose se na ekološku politiku i regionalne odnose. Tečno govori engleski i ruski, a služi se nemačkim jezikom.
 
Asistentkinja na projektu
                                                                                                                                                                                                                                              
 
Isidora Martinenko  - studentkinja Master programa međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer studije SAD. Diplomirala je međunarodne odnose, smer Međunarodna politika na istom fakultetu.  Tokom studija bila je aktivna i angažovana na vannastavnim aktivnostima i seminarima. Evropskom pokretu priključila se februara 2017. godine kao volonterka. Od marta 2018. godine radi na projektima o socijalnom preduzetništvu. Članica je Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji.

Oblasti interesovanja: međunarodna politika, evropske integracije, diplomatija. Govori engleski, a služi se italijanskim jezikom.

 

Istraživačica-saradnica
 
Tara Tepavac - Diplomirala je na smeru Međunarodna politika na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a potom upisala međunarodni program Interdisciplinarne master studije Jugoistočne Evrope u okviru kog je provela godinu dana na Karl-Franzens Univerzitetu u Gracu (Austrija). Tokom studija je bila angažovana na regionalnim i lokalnim projektima u organizacijama civilnog društva. U Evropskom pokretu je volontirala od 2012. godine, a od 2015. godine zaposlena je kao istraživač-saradnik u Istraživačkom Forumu EPuS-a. Zadužena je za praćenje političkih dešavanja u EU i procesa evropske integracije. Učestvovala je u programu TRAIN 2015 Fostering Policy Dialogue in the Western Balkans. Interesuju je: politički sistemi i vladavina prava, proces evropske integracije i proširenja EU, evropski odnosi, regionalna i međunarodna saradnja, kao i ljudska i manjinska prava.

Govori engleski i francuski, a služi se nemačkim jezikom.

 
Menadžerka za odnose sa javnošću

Maša Živojinović - Rоđеnа је 1982. godine u Bеоgrаdu. Zаvršilа је Fаkultеt pоlitičkih nаukа, Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, gdе је stеklа i diplоmu mаstеrа mеđunаrоdnе pоlitikе 2012. gоdinе. Nakon diplomiranja, volontirala je u Centru za ženske studije. Rаdilа је u fоndu zа dоdеlu grаntоvа, kao i u nekoliko nеvlаdinih оrgаnizаciја nа pоslоvimа kоmunikаciје sа dоnаtоrimа, pisаnjа prеdlоgа prојеkаtа i organizacije događaja. Nа prојеktu Pоdrškа rеfоrmi prаvоsuđа bilа је kоnsultаnt zа mеdiје i kоmunikаciјu, mоnitоring i еvаluаciјu u Мinistаrstvu prаvdе. Oblasti interesovanja uključuju međunarodne odnose, Evropsku uniju i proces pristupanja, ljudska prava i dobrobit životinja.

Govori engleski jezik, a služi se i italijanskim i nemačkim.

 

 

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus