KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

ZVONI ZA EVROPU! 2010


„Zvoni za Evropu!“ je program neformalnog obrazovanja namenjen učenicima trećeg i četvrtog razreda srednjih škola sa idejom da se oni edukuju o vrednostima koje se neguju u okvirima Evropske unije, zatim o njenoj strukturi i istorijatu. Takođe, srednjoškolci se upoznaju sa prednostima i izazovima koji njihovu zemlju čeka u procesu evropskih integracija. Posebna pažnja je posvećena mogućnostima koje se pružaju mladim ljudima u pogledu nastavka njihovog obrazovanja i unapređenja socijalnog života. Program se organizuje u dva ciklusa: prolećni (februar-maj) i jesenji (septembar-decembar) u Beogradu, Subotici, Novom Sadu i Novom Pazaru. Srednjoškolci iz Sremske Mitrovice i Zrenjanina će biti u mogućnosti da pohađaju program od septembra 2010.

 

Ciljevi programa

 • Podizanje nivoa znanja mladih o Evropskoj uniji;
 • Predstavljanje pogodnosti koje mladi ljudi mogu imati u procesu integracije naše zemlje u evropske strukture;
 • Informisanje srednjoškolaca o trenutnom položaju Srbije u procesu evropske integracije;
 • Podizanje nivoa svesti o neophodnosti učešća mladih u promociji evropski vrednosti u sredini u kojoj žive, kako bi postali aktivni članovi društva i podržali proces integracije naše zemlje u evropske strukture.

 

Aktivnosti predviđene projektom

 • Predavanja – Predavanja se održavaju jednom nedeljno. Kombinacijom radioničarskog rada sa predavanjima, učesnicima se pružaju odgovori na pitanja: „Šta je država/međunarodna organizacija?“, „Šta je Evropska unija?“, „Kada je EU nastala?“, „Kako se EU razvijala?“, „Kako EU funkcioniše?“, „Kako će EU izgledati u budućnosti?“. Predavači/treneri primenjuju metodologiju razvijenu od projektnog tima Evropskog pokreta u Srbiji.
 • "Evropski čas" – Nakon završetka serije predavanja, učesnici koji su pohađali predavanja, zajedno sa predavačima/trenerima i predstavnicima Evropskog pokreta u Srbiji, pripremaju i održavaju javni čas u svojim školama u okviru predmeta građansko vaspitanje ili na posebnoj tribini u školi.
 • "European caffe" – Neformalni razgovori sa diplomatskim predstavnicima zemalja EU o životu mladih u EU, njihovoj kulturi, običajima i sl.
 • Posete državnim institucijama – Učesnici imaju priliku da se susretnu i razgovaraju sa državnim zvaničnicima koji se bave pitanjima evropskih integracija. Predviđena je poseta Domu Narodne skupštine Republike Srbije, kao i u drugim institucijama koje se bave evropskim integracijama.
 • Pisanje eseja i njihovo publikovanje – Svoje utiske i znanja stečena na predavanjima i u posetama državnim institucijama, te svoja razmišljanja o EU učenici iznose u pisanoj formi u vidu eseja koji će biti publikovani u elektronskom formatu.

 

Vremenski okvir: Februar - Decembar 2010. godine

 

Projekat je podržan od Fondacije Fridrih Ebert.
 

Projekat je u Novom Sadu podržan od Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine.

 

 


Organizator:

 


 

Donator:

 


 


  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

DOKUMENTI:

AKTIVNOSTI:

 • Septembar 2010.  Objavljena knjiga “Zvoni za Evropu!”
 • Septembar 2010.  Nova generacija polaznika programa uči o evropskim integracijama u Beogradu, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu
 • 05/06.05.2010.  Učesnici programa iz Novog Sada, Subotice, Novog Pazara i Beograda posetili su Dom Narodne skupštine Republike Srbije i razgovarali sa poslanicima Milošem Aligrudićem i Vukom Dinčićem.
 • 04.05.2010.  Gospodin Peter Lessen, prvi sekretar Ambasade Kraljevine Danske, bio je gost na “European caffeu” u Beogradu.
 • 26.04.2010.  Njena ekselencija ambasadorka Kraljevine Belgije, Denise De Hauwere i generalni konzul Republike Mađarske u Subotici, Korsós Tamás razgovarali su, u okviru aktivnosti „European caffee”, sa učesnicima programa iz subotičkih srednjih škola.
 • 21.04.2010.  Vladimir Međak, zamenik šefa Kancelarije za evropske integracije, razgovarao je sa učesnicima beogradskih srednjih škola o evropskim integracijama tokom posete ovoj instituciji.
 • 13.04.2010.  U Novom Sadu je održan “European caffee”. Martin Bielik, slovački diplomata, razgovarao je sa učesnicima programa o izazovima ulaska Srbije u EU.
 • 22.02.2010.  Šesta generacija polaznika programa „Zvoni za Evropu“ počeće da pohađa prolećni kurs ovog programa neformalnog obrazovanja u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Novom Pazaru.
 • Decembar 2009. - Januar 2010.  Održani Evropski časovi u srednjim školama u Beogradu, Novom Sadu, Novom Pazaru i Subotici.

ARHIVA:

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus