KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

ZVONI ZA EVROPU! 2012

Zvoni za Evropu!“ je program neformalnog obrazovanja namenjen učenicima trećeg i četvrtog razreda srednjih škola sa idejom da se oni edukuju o vrednostima koje se neguju u okvirima Evropske unije, zatim o njenoj strukturi i istorijatu. Takođe, srednjoškolci se upoznaju sa prednostima i izazovima koji njihovu zemlju čeka u procesu evropskih integracija. Posebna pažnja je posvećena mogućnostima koje se pružaju mladim ljudima u pogledu nastavka njihovog obrazovanja i unapređenja socijalnog života. Program se organizuje u dva ciklusa: prolećni (februar-jun) i jesenji (septembar-decembar) u Beogradu, Valjevu i Ćupriji. Srednjoškolci iz Valjeva i Ćuprije će biti u mogućnosti da pohađaju program od septembra 2012.

 

Ciljevi programa

 

 • Podizanje nivoa znanja mladih o Evropskoj uniji;
 • Predstavljanje pogodnosti koje mladi ljudi mogu imati u procesu integracije naše zemlje u evropske strukture;
 • Informisanje srednjoškolaca o trenutnom položaju Srbije u procesu evropske integracije;
 • Podizanje nivoa svesti o neophodnosti učešća mladih u promociji evropski vrednosti u sredini u kojoj žive, kako bi postali aktivni članovi društva i podržali proces integracije naše zemlje u evropske strukture.

 

AKTIVNOSTI PREDVIĐENE PROJEKTOM

 

 • Predavanja – Predavanja se održavaju jednom nedeljno. Kombinacijom radioničarskog rada sa predavanjima, učesnicima se pružaju odgovori na pitanja: „Šta je Evropska unija?“, „Kada je EU nastala?“, „Šta su to evropske vrednosti?“, „Kako se EU razvijala?“, „Kako EU funkcioniše?“, „Kako će EU izgledati u budućnosti?“. Predavači/treneri primenjuju metodologiju razvijenu od projektnog tima Evropskog pokreta u Srbiji.
 • "Evropski čas" – Nakon završetka serije predavanja, učesnici koji su pohađali predavanja, zajedno sa predavačima/trenerima i predstavnicima Evropskog pokreta u Srbiji, pripremaju i održavaju javni čas u svojim školama u okviru predmeta građansko vaspitanje ili na posebnoj tribini u školi.
 • "European caffe" – Neformalni razgovori sa diplomatskim predstavnicima zemalja EU i mladim Evropljanima o životu mladih u EU, njihovoj kulturi, običajima i sl.
 • Posete državnim institucijama – Učesnici imaju priliku da se susretnu i razgovaraju sa državnim zvaničnicima koji se bave pitanjima evropskih integracija. Predviđena je poseta Domu Narodne skupštine Republike Srbije, kao i u drugim institucijama koje se bave evropskim integracijama.

 

Vremenski okvir: Februar - Decembar 2012. godine

 

Projekat je podržan od Fondacije Fridrih Ebert.

 

 

 


Organizator:

 


 

Donator:

 


 


  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

 

DOKUMENTI:

 

AKTIVNOSTI:

 • 04.10.2012.  Održane su prve radionice za novu generaciju srednjoškolaca učesnika programa “Zvoni za Evropu!”. Od ove jesene aktivnosti se realizuju u Valjevu, Ćupriji i Beogradu.
 • 17.05.2012.  Učesnici programa “Zvoni za Evropu!” iz beogradskih srednjih škola su posetili Kancelariju za evropske integracije i tom prilikom su razgovarali o predrasudama u vezi sa Evropskom unijom.
 • 14.05.2012.  U okviru aktivnosti “European caffe” beogradski srednjoškolci su razgovarali sa Martinom Bielikom iz ambasade Slovačke.
 • 12.03.2012.Deveta generacija učesnika programa „Zvoni za Evropu“ otpočela sa aktivnostima u Beogradu. U program učestvuju sledeće škole: Prva beogradska gimnazija, Deseta gimnazija “Mihajlo Pupin”, Gimnazija “Ruđer Bošković”, Elektro-tehnička škola “Nikola Tesla”, Druga ekonomska škola i Škola za mašinstvo i umetničke zanate “Tehnoart Beograd”.

ARHIVA:

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus