KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

BALKAN IZ PRVE RUKE

 

Projekat “Balkan iz prve ruke” (Hands On the Balkans) je zajednička inicijativa Evropskog pokreta u Srbiji i Centra za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi. Ima cilj da pruži mladim perspektivnim profesionalcima, kao i studentima političkih i srodnih nauka, desetodnevnu studijsku posetu državama Balkana kako bi neposredno od relevantnih aktera čuli više o tranziciji, reformama i razvoju u Srbiiji i na Balkanu u poslednjih15 godina. 
 
Projekat se izdvaja po tome što se, pored predavanja stručnih, domaćih i stranih profesora, većinski zasniva na iskustvu iz prve ruke, omogućavajući polaznicima sastanke sa vodećim ljudima iz civilnog društva, državnog sektora, međunarodnih institucija i medija sa Balkana. 
 
Da bi se sagledala i razumela realpolitika Balkana važno je da stručnjaci i praktičari iz društvenih nauka u nastajanju imaju iskustvo sa terena kojim bi nadogradili svoje akademsko obrazovanje. Nije redak slučaj da praktičarima međunarodnog razvoja, državnim službenicima i akterima iz civilnog društva, koji se bave se ovim regionom, nedostaje neposredno poznavanje politike regiona i zajednica koje deluju na Balkanu. Direktan pristup i kontakt sa lokalnim organizacijama, nevladinim organizacijama, političarima i novinarima, koji se ovim programom omogućava, predstavljaće dragocen dodatak usavršavanju mladim profesionalcima.
 
Specifični ciljevi: 
 • Organizacija dva programa profesionalnog usavršavanja u Beogradu regionu. Programi su predviđeni da traju 10 dana i obuhvate između 15 i 25 polaznika po programu sednici.
 • Uspostavljanje održive mreže mladih profesionalaca koji rade u regionu, polaznika programa koja bi omogućavala saradnju, razmenu najbolje prakse i komunikaciju.
 
 
 
PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
 
 • Razvoja nastavnog plana i programa i dizajn Internet stranice. Stranica će obuhvatiti detalje programa i informacije za polaznike i služiti kao zajednička platforma na kojoj će polaznici imati priliku da pristupe materijalima i relevantnim informacijama, kao i da komuniciraju međusobno. Onlajn komponenta će pružiti suštinski element održivosti tako što će svi kursevi osnivanje evoluirati u godišnji program za naredne generacije.
 • Angažovanje predavača i eksperata za teme. Učešće svih predavača će biti dogovoreno i potvrđeno nakon završetka veb dizajna i programa nastavnog plana i programa.
 • Odabir polaznika (april - jun 2014.). Konkurs će se održati nekoliko meseci pre početka programa. Svaka sesija programa je planirano da obuhvati između 15-25 polaznika. 
 • Zakazivanje sastanaka i poseta ličnostima, organizacijama i institucijama od značaja za teme programa.
 • Programska sesija I: 11.-21. jula 2014.
 • Programska sesija II: 15.-25. avgusta 2014.
 • Evaluacija i umrežavanje: organizatori će ostati u kontaktu sa polaznicima programa kako bi ih ohrabrili da koriste stranicu programa da komuniciraju jedni sa drugima i umrežavaju se. Očekuje se da će polaznici programa razviti alumni bazu i biti spremni da budu mentori budućih generacija polaznika programa. Pored toga, od polaznika će biti zatraženo da popune upitnik procene uticaja koji je program imao na njih. 

 

 

TRAJANJE:  april  - decembar 2014. godine.

 
 
 
Projekat se realizuje uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Fondacije Konrad Adenauer.

 

 

 

Organizatori:

 

 

 

  

 


 

 

Podrška:

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus