KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

EFEKTI INSTRUMENATA PROCESA STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA NA INTEGRACIJE DRŽAVA ZAPADNOG BALKANA I REGIONALNU SARADNJU

 

Evropeizacija Zapadnog Balkana (ZB) bila je nekoliko godina u drugom planu briselske agende. Na to su uticali unutrašnji izazovi EU (otklanjanje posledica ekonomske krize, migrantska kriza, porast evroskepticizma, itd.). S druge strane, nedostatak političke volje, neodgovornost političkih elita i zloupotreba trenutnih poteškoća unutar Evropske unije (od strane određenih donosilaca odluka) usporili su proces unutrašnjih reformi i demokratizaciju društva u Zapadnog Balkana. Nakon najave  predsednika Evropske komisije, Žan Klod Junkera, u Govoru o stanju Unije u vezi sa proširenjem EU u sledećoj deceniji, otvorena je nova evropska perspektiva za države zapadnog Balkana. Međutim, proces proširenja EU, kao i proces evropeizacije Zapadnog Balkana, zahteva poboljšanje trenutno postojećih instrumenata evropske integracije, kao što su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i sporazumi CEFTA2006, kao i ponovno pokretanje pozitivnog narativa u vezi sa proširenjem EU. 


Opšti cilj je doprinos integracioinim perspektivama Zapadnog Balkana u EU  unapređenjem instrumenata za proširenje EU. 

 

Specifični ciljevi:

 • Pružiti metodološki čvrst dokaz o efektima SSP i CEFTA2006 na zemlje Zapadnog Balkana u procesu proširenja EU;
 • Omogućiti veću upotrebu potencijala SSP i CEFTA2006 u zemljama Zapadnog Balkana, na osnovu konkretnih preporuka vezanih za neiskorišćene mehanizme koje pružaju;
 • Otvoriti politički dijalog o konkretnim scenarijima EU integracija za zemlje Zapadnog Balkana među donosiocima odluka i kreatorima politika u zemljama Zapadnog Balkana i na nivou EU.


Specifični ciljevi biće postignuti aktivnostima istraživanja i zagovaranja. Očekivani rezultati su predlozi politika za unapređenje SSP/CEFTA2006 i  tri scenarija za proširenje EU na Zapadni Balkan. Pored istraživačkih aktivnosti projekat obuhvata predstavljanje predloga politika kroz seriju javnih diskusija sa sa donosiocima odluka i kreatorima politika u državama zapadnog Balkana. Pored predstavljanja u gradovima regiona predviđeni su susreti zatvorenog tipa sa donosiocima odluka na nivou EU u Briselu i Nemačkoj u Berlinu.

 

Partneri: Albanski institut za međunarodne studije (Albanija), Vanjskopolitička inicijativa BH (BiH), Institut za evropsku politiku – Skoplje (BJRM), Riinvest institut (Kosovo), Evropski pokret u Crnoj Gori (CG).

 

Trajanje projekta: Oktobar 2017. – januar 2019.

 

Projekat finansira: Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke (46.000 EUR) i Fondacija Institut za otvoreno društvo (35.980 USD).

 

 

Organizator:

 

 


 

Partneri:

 


 


 


 


 

 

 

Donatori:

 

 

 

  PDF DOKUMENTI

  Čitaj ili skini

 

DOKUMENTI:

 •  

 

AKTIVNOSTI:

 •  

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus