KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Estonsko predsedavanje Savetom Evropske unije

Estonija predsedava Savetom Evropske unije od 1. jula do 31. decembra 2017. godine. Ulogu predsedavajućeg Estonija je preuzela od Malte koja je u prvoj polovini 2017. godine koordinirala radom Saveta Evropske unije, definisala njegove tematske prioritete i posredovala u odnosima sa drugim institucijama Evropske unije (EU). Poput njenih prethodnica, Slovačke i Malte, i Estonija po prvi put preuzima ovu ulogu, i to upravo u vremenima izazova, strateških premišljanja i prekretnica za Evropsku uniju.

 

Estonskim predsedavanjem ujedno počinje i period nove „trojke” na čelu Saveta EU: Estonije, Bugarske i Austrije. „Trojku“ čine države članice EU koje se tokom 18 meseci sukcesivno smenjuju u predsedavanju Savetom EU, zajedno definišu i usmeravaju agendu EU, i time joj obezbeđujući nesmetano funkcionisanje i kontinuitet u bavljenju određenim pitanjima. Predsedavanje Savetom EU ujedno je i prilika za države članice da istaknu teme od značaja za nacionalni ili regionalni interes.

 

Program i prioriteti estonskog predsedavanja pripremljeni su u skladu sa politikom Estonije prema EU za period od 2015. do 2019. godine (Estonia’s EU Policy 2015-2019), kao i dugoročnim prioritetima Zajedničke deklaracije o zakonodavnim prioritetima EU za 2017. godinu koju su u decembru prošle godine dogovorili i usvojili Evropski parlament, Savet EU i Evropska komisija. Pored toga, Estonija se u pripremi programa oslanja i na ključne dokumente o razvoju EU, usvojene u prethodnih godinu dana: Deklaraciju iz Bratislave iz 2016. godine, Rimsku deklaraciju usvojenu na proslavi 60. godišnjice od potpisivanja Rimskih ugovora, kao i Beli papir o budućnosti EU predstavljen u martu ove godine.

 

Preuzmite celokupan tekst

 

DODATNO:

 

 

Istraživački forum - početna strana>>

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus