KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

EU INFO POINT

Projekat za izgradnju regionalnog informacionog centra za unapreĐenje Evropskih institucija i kulture

Beograd, kao glavni grad Srbije, jedan je od najvećih kulturnih centara u istocnoj Evropi. On ima dugu tradiciju koja datira iz rimskog doba. Kao takvi, i grad i zemlja predstavljaju sastavne delove evropske kulture, istorije i tradicije. U vreme globalnih i evropskih integracija, ova oblast je logično međusobno povezana sa zemljama Evropske Unije.

 

Nažalost, istorija skorašnjih odnosa između Evropske Unije i Srbije nije tako svetla. Srbijom je vladao nacionalistički režim koji je imao sukobe sa ostatkom sveta i osuđivao Evropsku Uniju da je deo NATO-a. Mediji su obilato zloupotrebljavani da okrenu javno mnenje protiv evropskih vlada, institucija, čak i kulture. Pošto je malo građana Srbije imalo šansu da se uveri u suprotno, zahvaljujuci politici viza, medijske manipulacije su rezultovale ozbiljnom promenom mišljenja, bez obzira koliko bliske bile prethodne istorijske veze koje su postojale. Posle pada nacionalističkog rezima, javno mnenje je otvoreno za promene, ali ove promene se neće dogoditi dok nove informacije ne sazna čitavo stanovnistvo.

 

Najbolji izvori informacija o Evropskoj Uniji jesu institucije ovog entiteta. To je razlog zašto Dom omladine Beograda i Evropski pokret u Srbiji žele da ustanove zvanični informacioni centar za širenje svih vrsta informacija o Evropskoj Uniji koje zanimaju građane. Ovaj centar bi imao kancelariju smeštenu u Omladinskom kulturnom centru Beograda i redovno bi bio povezan sa institucijama Evropske Unije da obezbeđuje najtačnije moguće informacije. Te informacije bile bi tada prenošene vladinim institucijama, nevladinim organizacijama, preduzećima i pojedincima širom Srbije. Kancelarija bi bila otvorena za posete i takođe bi služila kao sredstvo promocije turističkih destinacija i kulturnih događanja u Evropskoj Uniji. Ova kancelarija bi imala važnu ulogu u podržavanju kulturne, omladinske i ekonomske saradnje između Evropske Unije i Srbije. Ime ovog centra je EU Info Point.

 

Ovaj projekat je pokušaj da se zaopočne sa izgradnjom takve infrastrukture, i da se odrede faze njenog razvoja kao jedne nezavisne, samofinansirajuće institucije koja će služiti kao most između Evropske Unije i zemlje koja će postati njen član.


POTREBE I MOGUĆNOSTI

 

Srpskoj javnosti nedostaju informacije o mnogim temama koje su povezane sa političkim pitanjima. Kontrolisani ekonomski i medijski sistemi zahtevali su od ljudi da veruju izvesne činjenice bez mogućnosti da ih direktno provere. Kao rezultat ovog procesa mnoge predrasude pustile su veoma duboke korene. Da bi se edukovala srpska javnost neophodno je ponuditi različite izvore informacija.

 

Postoji povećanje interesa za zemlje Evropske Unije, za njihovu kulturu, način života i t.d. među građanima Srbije. Ovo stvara potrebu za raznim vidovima informacija. Glavne oblasti gde su informacije potrebne, mogu biti podeljene na nekoliko sektora: mladi, kultura, obrazovanje, vlada, turizam, ekonomija. Ove oblasti bi trebalo da predstavljaju osnovna polja aktivnosti budućeg informacionog centra.

 

Postoji nekoliko faktora koji omogućavaju protok takvih informacija kroz društvene strukture u Srbiji. Prvo, srpska vlada promenila je osnovnu orjentaciju svoje spoljne politike, otvarajući vrata vezama sa Evropom. Takođe, nevladin sektor procvetao je u poslednjih 10 godina, umnogome zaviseći od podrške Evropske Unije i njenih institucija. Razvijen je sistem nezavisnih medija koji čine prenos informacija lakšim i efektivnijim. To znači da su prisutni I interesovanje i osnovna infrastruktura za razmenu kulturnih informacija između Evropske Unije i Srbije. Dom omladine Beograda je povezan sa 185 kulturnih institucija širom Srbije i stoga može da ima ulogu dobre polazne tačke za dostavljanje zvaničnih informacija. Iz ovih razloga, EU Info Point trebalo bi da postane zvanično mesto gde se svako može obratiti i potražiti odgovore na pitanja vezana za Evropsku Uniju u bilo kom smislu.

 

 

CILJEVI I RAZVOJNA STRATEGIJA

 

Ovo je projekat koji ima za cilj da postigne dugoročne resultate u zbližavanju evropskih društava i srpskog društva. Ovo je veoma izazovan cilj i on zahteva postepen razvoj postojećih infrastruktura uključujući stalnu kontrolu procesa. On bi trebalo da se izvodi u fazama, i svaka faza bi trebalo da ima svoju dinamiku, ciljeve i krajnju procenu. Koraci procesa biće objašnjeni kasnije, a u ovom delu ćemo pokušati da definišemo željene pravce delovanja i opštu strategiju koja će se koristiti.

 

Prvi zadatak ovog projekta je da prepozna najvažnije vrste aktivnosti i najefektivnije modele organizacije. Posle toga, treba da se naprave sva materijalna i organizaciona usaglašavanja i EU Info Point servis treba da se pokrene. Kada centar započne svoj rad, stalno bi trebalo da se prati da se osigura njegov odgovor realnim zahtevima određene oblasti. Kada servis bude dovoljno dobro funkcionisao u oblasti Beograda, tada će moći da se okrene geografskom širenju i uključi druge regionalne centre u mrežu. Uporedo sa ovim, nove vrste servisa bi trebalo da se uključuju kako potrebe rastu . Na ovaj način, sistem bi mogao da traži najselektivniji način funkcionisanja.

 

Krajnji proizvod bi trebalo da bude sistem koji se samostalno finansira i koji zavisi od svoje sposobnosti da vodi komercijalne programe koji mogu da nadomeste sve besplatne servise. Ovo se može postići kroz nekoliko koraka koji će se odigravati u različitim fazama razvoja. Neophodno je pomno nadgledanje čitavog procesa da bi se mogli prepoznati elementi koji mogu da postanu osnova buduće finansijske stabilnosti.

 

Razvoj EU Info Point-a treba da bude shvaćen kao nezavisna ekspanzija, a uloge DOB-a I EPuS-a trebalo bi da se shvate kao matične organizacije. Što novi servisni centar bude postajao više nezavisan i finansijski stabilan, spoljna podrška će biti manje važna, ali čak i na duže vreme, ova dva dela će ostati međusobno povezana i u saradnji. Svi ljudski, informacioni i materijalni izvori mogu se deliti ako postoji potreba za tim, a postoji i mnogo aktivnosti koje će zahtevati zauzimanje obe institucije. Nadamo se da će i organizacije iz drugih delova Srbije postati sastavni deo ovog sistema i pronaći svoje mesto u mreži razmene informacija. Ako se projekat pokaže zadovoljavajućim biće to veliki korak ka dubljoj saradnji između Evropske Unije i Srbije.


LOKACIJA KANCELARIJE I PRIPREME

 

U zgradi DOB-a postoji prostor koji je adaptiran u skladu sa potrebama ove kancelarije.Lokacija u okviru DOB-a ustanovila je novi servis koji je povezan sa DOB-om, koji novom programu može biti početna podrška. Ova kancelarija smeštena je u veoma primamljivom delu grada, blizu svih potencijalnih posetilaca. Prostor je opremljen u skladu sa planiranim strukturama budućih vrsta aktivnosti. Planirani broj zaposlenih, gostiju, saradnika i posetilaca odrediće kako će se prostor organizovati. Zbog toga je raspored unutar kancelarije neodvojivo povezan sa ostalim aktivnostima u svojoj prvoj fazi razvoja. Kako se servis bude širio i stvarao reklamne sadržaje, kancelarija bi mogla postati više salon-prostorija nego administrtivni centar. Njena lokacija gleda na jednu od glavnih beogradskih ulica tako da ovu vrstu promene neće biti teško izvesti.

 

U kancelariji su izložene različite vrste reklamnog materijala o Evropskoj Uniji - zastave, mape, turističke informacije, saopštenja, reklame, posteri i t.d. Potencijalni posetilac bi trebalo da na prvi pogled ima utisak o evropskoj kulturi i zaposleni bi trebalo da uvek budu spremni da ponude sve odgovore i objašnjenja.

 

Cilj je imati sliku Evrope u malom, u samom centru grada u pravom smislu. U isto vreme, to bi trebalo da bude mesto gde gosti iz Evrope mogu da osete prijatnu dobrodošlicu od strane ljudi iz Beograda, i gde mogu biti upućeni u organizacije, na mesta ili na ljude koje treba da nadju ili kontaktiraju.


PROMOCIJA EVROPSKE KULTURE

 

Evropska kultura ili zapadna kultura je pojam koji uključuje sve civilizacije čije tradicije imaju korene u starogrčkim i starorimskim dostignućima. Ovaj pojam je definisan kroz neka opšta mesta u mitologiji, filozofiji, umetnosti, arhitekturi, jezičkim strukturama, društvenim modelima, načinu života I drugim važnim kulturnim obeležijima. Može se reći da velikim delom zemljine kugle danas dominira neka od pojava iz zapadne kulture.

 

Srpski nacionalni kultirni sadržaji određeni su istim nasleđem kao i kod drugih evropskih naroda. Srpski narod je živeo i sarađivao sa drugim evropskim narodima vekovima i prave razlike među njima je je vrlo teško prepoznati. Međutim, decenije medijske manipulacije stvorile su otpor prema zapadnoj Evropi, njenim političkim sistemima i kulturnim modelima. Cilj postavljen pred novom generacijom u Srbiji jeste da se sruše te predrasude i da se srpski kulturni tokovi ponovo povežu sa glavnim pravcima mišljenja u Evropi. Ovo se može postići samo ako je protok informacija neometen i neprekidan.

 

Ideja EU Info Point-a prepoznaje ovaj zadatak i pokušava da ponudi otvoren kanal za kulturnu komunikaciju. Ovo bi trebalo da bude mesto gde mladi umetnici i ljubitelji umetnosti mogu da saznaju sve o novim trendovima u evropskoj kulturi, što je preduslov za dublje međusobno razumevanje. Ovaj informacioni centar bi takođe trebalo da se usresredi na omogućavanje ljudima sa različitih strana granice da rade zajedno na kreiranju novih umetničkih formi i na organizovanju kulturnih događaja, podižući saradnju na viši nivo.

 

Odsečena od svojih prvobitnih korena, srpska savremena kultura okrenula se nacionalizmu i nasilju. Uloga EU Info Point-a je takođe da ponudi nova shvatanja i stimulacije mladima koji postavljaju nove trendove u Srbiji, da bi njihov rad učinio kompatibilnijim sa globalnim tendencijama. Ako želimo da postanemo dao sveta, moramo da pričamo o svojim specifičnostima, ali takođe moramo da saznamo nova kulturna dostignuća drugih.

 

ULOGA REGIONALNOG INFORMACIONOG CENTRA

 

Kao najveći grad u čitavoj jugoistočnoj oblasti Evrope, Beograd je logičan izbor za mesto za regionalni informacioni centar. Zbog toga uloga EU Info Point-a nije ograničena samo na aktivnosti koje se odigravaju u Beogradu ili Srbiji. Ovaj informacioni centar bi trebalo da približi informacije o Evropskoj Uniji onima kojima one trebaju, širom regiona. Na ovaj način, projekat može da ima veliki uticaj na sva društva u regionu i može da ubrza process evropske integracije na širem nivou.

 

Sve informacije sakupljene u EU Info Point-u bi predstavljale bazu podataka koja bi bila dostupna svim organizacijama i pojedincima u regionu. Zbog toga se u oba pravca moraju stalno unapređivati kontakti prema izvorima i prema ciljevima. Ova funkcija prenošenja informacija je pre svega ključni razlog za uspostavljanje ovakve vrste institucije. Mreža kontakata koje DOB I EPuS već poseduju, dobra je polazna tačka za stvaranje informacionog auto-puta kojim bi se prenosile informacije skoro momentalno svim potencijalnim korisnicima. DOB I EPuS imaju kontakte sa vladinim institucijama, nevladinim organizacijama, umetničkim grupama i organizacijama, društveno aktivnim privatnim licima i mladim talentovanim ljudima koji će postati vodeći članovi budućeg društva. Ova lista kontakata će se proširivati kroz buduće projekte i aktivnosti.

 

OBLAST AKTIVNOSTI

 

Aktivnosti EU Info Point-a će uvek biti povezane sa sakupljanjem i prenošenjem informacija. Međutim, u zavisnosti od tipa informacija koje su u pitanju, aktivnosti mogu imati različite nivoe složenosti. Za lakšu klasifikaciju, izabrali smo najvažnije oblasti društvenog života i podelili smo sve aktivnosti u kategorije po sledećoj šemi. Uopšteno govoreći, sve kategorije će biti tretirane na sličan način, iako neke od njih nose posebne zahteve ili nude dodatne mogućnosti. Sve kategorije su date ispod sa detaljnim objašnjenjima o njihovom planiranom mestu u budućem informacionom sistemu. Sve one su podjednako važne i redosled njihovog pojavljivanja na listi ne utiče na nivo njihove važnosti.

 

MLADI

Ovo je oblast koja dozvoljava najveću slobodu u stvaralačkim aktivnostima i moguću funkciju sakupljanja informacija. Mladi ljudi imaju veoma širok opseg interesovanja i potreba i u ovoj oblasti ima puno mesta za buduće članove koji će iskazati svoju kreativnost. Ova oblast se poklapa sa ostalima do izvesne mere, što se može iskoristiti kao test nekih modela koji se mogu kasnije koristiti na široj skali.

 

Aktivnosti mladih vezane za EU Info Point uključivaće promociju evropske kulture i različitih događaja koji se odigravaju u zemljama Evropske Unije, i koji uspostavljaju komunikaciju između omladinskih organizacija sa sličnim ciljevima, popularizaciju programa volonterskog rada i aktiviranja mladih, akcije koje povećavaju mobilnost mladih ljudi, stimulisanje interesovanja za učenje o evropskoj istoriji i tradicijama, projekte učenja jezika za školsku decu itd. To će takođe biti mesto gde se mogu pronaći sve informacije o formalnom i neformalnom školovanju, kao i prijavni formulari i saveti kako da se sakupljene informacije koriste na najbolji mogući način.

 

Saradnja i razumevanje među mladima su najvažnije namene ovog projekta i one vremenom mogu samo da se povećavaju. Stoga, oblast mladih je odlučujuća da se dostignu bolji odnosi u svim sferama, od politike do umetnosti.

 

KULTURA

Kulturna saradnja je faktor koji otvara vrata za širu političku i ekonomsku složnost. Na polju kulture, projekat EU Info Pointa može da napravi važnu razliku prenoseći relevantna saznanja i informacije. Ova oblast može biti vrlo interesantna za izgrađivanje odnosa između evropskih institucija i građana Srbije, jer nudi informacije koje su važne za većinu populacije. Ovaj segment EU Info Point-a takođe može predstavljati most između Ministarstva kulture Srbije i odgovarajućih organizacija Evropske Unije.

 

Posebne aktivnosti pokrivene kulturnim segmentom EU Info Point-a uključiće promociju evropskih kulturnih vrednosti i spomenika, podršku za lokalne kulturne aktivnosti koje se bave povezivanjem srpske kulture sa evropskim trendovima, spiskove i kontaktne podatke za kulturne događaje koji se odigravaju u Evropskoj Uniji, stimulisanje rada nevladinih organizacija koje se bave projektima koji se tiču međunarodne kulturne saradnje, razmenu iskustava između ljudi i organizacija koje rade na kulturnim pitanjima u oba pravca i omogućavanje komunikacije među institucijama i organizacijama koje imaju uticaja na nivo kulturne saradnje u Evropskoj Uniji i Srbiji.

 

Stvaranje delotvornog sistema saradnje na polju kulturnih aktivnosti može stvoriti mnogo bolje javno mnenje o Evropskoj Uniji i njenim zemljama članicama. Pošto većina stanovništva Srbije vidi svoju zemlju kao deo evropskog kulturnog prostora, ovaj put može dati rezultate u kraćem vremenskom periodu. Pošto se postigne dovoljan nivo kulturne saradnje, ova oblast može da postane vodeća snaga u procesu reintegracije Srbije u porodicu evropskih zemalja.

 

EKONOMIJA

Polje ekonomije je imalo apsolutan prioritet posle promene autokratskog režima u Srbiji, zbog lošeg stanja finansijskih struktura i potencijala. Saglasno tome, evropske institucije usmerile su svoju pažnju ka ovoj ključnoj oblasti. Međutim, iako je moguće dobiti finansijsku pomoć Evrope za širok opseg projekata, ove informacije nisu ni sistematizovane ni klasifikovane za lakšu upotrebu. Pored toga mnogim građanima nedostaje neophodno znanje da bi razumeli godišnje planove i programska dokumenta koja izdaju evropske institucije i organizacije.

 

Uloga EU Info Point-a u ovoj oblasti bila bi da ukratko izloži i pojednostavi postojeće informacije o finansijama da bi ih učinila što lakše dostupnim široj javnosti. EU Info Point će posebno pratiti sve donacije i investicije koje radi Evropska Unija ili njene države članice, i distribuiraće kratke preglede čiji će cilj biti odvojene grupe zainteresovanih čitalaca. Takođe će istraživati buduće planove za donacije i investicije i isticaće dobre mogućnosti za potencijalne lokalne partnere. Pored ovoga, EU Info Point će biti u mogućnosti da sakupi opšte informacije o tržištima u Evropskoj Uniji i njihove specifičnosti koje mogu uticati na pozicije organizacija ili preduzeća u Srbiji. Na ovaj način EU Info Point će da ima ulogu aktivnog savetnika i pomoćnika za sva pitanja koja se tiču ekonomije Evropske Unije i za njene uticaje na lokalna preduzeća. Ova uloga može da bude najvažnija uloga ove institucije ako se sprovede brzo i na efikasan način.


OČEKIVANI UTICAJI I REZULTATI

 

Osnivanje institucije posvećene osnaživanju veza između Srbije i Evropske Unije ima dugoročan uticaj na sve oblasti javnog života. Njen primarni cilj je doprinošenje dobrim diplomatskim odnosima između Srbije i Evropske Unije i konačno, učlanjenje Srbije u Evropsku Uniju. Međutim, postoje još neki manji koraci koji vode do ovog željenog cilja. Oni uključuju sledeće tačke:

 • Kreiranje pozitivnog javnog mišljenja o Evropskoj Uniji i njenoj politici prema Srbiji;
 • Oslobođenje od glavnih predrasuda stvorenih od strane medija koji su se koristili zloupotrebama u prethodnom državnim sistemima;
 • Omogućavanje produktivne komunikacije između ljudi i organizacija u Evropskoj Uniji i Srbiji uključujući sve oblasti gore pomenute;
 • Poboljšanje dostupnosti i transparentnosti relevantnih informacija o Evropskoj Uniji i njenim aktivnostima.
 • Izgrađivanje jednog aktivnog jezgra proevropskog pokreta koji bi vodio putem integracije u zakonske i kulturne okvire praćene zemljama članicama Evropske Unije;

 

Postoje i drugi uticaji koji mogu da se pojave tokom razvojnog procesa koji takođe podržavaju opštu ideju Srbije kao jedne od evropskih zemalja. Ovi uticaji bi mogli biti od koristi nastojanjima projekta i koji bi dokazali stimulativnu vrednost projekta građanima koji pristaju na evropski koncept.

 

 


Organizatori:

 


 

Donator:

 


  

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)


AKTIVNOSTI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus