Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
EVROPSKE INTEGRACIJE ZAPADNOG BALKANA - MOGU LI NAM ZEMLJE VIŠEGRADSKE GRUPE BITI DOBAR UZOR?
KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

EVROPSKE INTEGRACIJE ZAPADNOG BALKANA - MOGU LI ZEMLJE VIŠEGRADSKE GRUPE POSLUŽITI KAO UZOR?

 

 

Projekat se bavi rezultatima velikog proširenja Evropske unije u 2004. godini i njegovim implikacijama na unutrašnje reforme u zemljama Višegradske grupe, kao i prilagođavanjima i promenama koja su kao posledica toga nastala u samoj Evropskoj uniji.

 

Namera je da se projektom identifikuju praktične preporuke i pouke za Srbiju i region Zapadnog Balkana, koje bi proces pristupanja Srbije, odnosno proširenja prema ovom regionu učinile bržim i efikasnijim, a na osnovu iskustva zemalja Višegradske grupe.

 

Višegradske zemlje su imale uspešnu međusobnu saradnju tokom predpristupnog perioda koja je delimično poslužila kao primer zemljama Zapadnog Balkana.  Među ovim zemljama  brojni su oblici  saradnje u različitim oblastima, među kojima je najznačajniji CEFTA sporazum iz 2006 (koji je zapravo korigovani aranžman prvobitnog CEFTA sporazume između država Višegradske grupe). Osnovna postavka ovog projekta jeste da postoji regionalna dimenzija u razmeni iskustava o procesu evropskih integracija u oba slučaja - među zemljama Zapadnog Balkana i Višegradskoj grupi.

 

Cilj

Doprinos evropskoj integraciji Zapadnog Balkana, naročito Srbije, kroz iskustvo integracija zemalja Višegradske grupe.

Specifični ciljevi
 
  • utvrditi relevantno iskustvo evropskih integracija zemalja Višegradske četvorke, kako država pojedinačno, tako i regiona ukupno, koje je primenjivo na države Zapadnog Balkana i Srbiju;
  • promovisanje iskustva EU integracija Višegradskih zemalja među donosiocima odluka u zemljama u regionu Zapadnog Balkana i  Srbiji.

Aktivnosti
 
  • Istraživanje

Istraživanjem će se utvrditi integracioni kapaciteti Srbije, Zapadnog Balkana, ali i Evropske unije. Analizu efekata proširenja Evropske unije/pristupanja svake zemlje Višegradske grupe sprovešće partnerske organizacije. Analize će obuhvatiti:

 

  • oblasti spoljne i bezbednosne politike;
  • promene u unutrašnjem političkom sistemu i funkcionisanju demokratskih institucija;
  • strukturne reforme, tj. funkcionisanje ekonomskog i socijalnog sistema.

 

Navedene oblasti biće analzirane u Srbiјi, s tim što će dodatno biti obuhvaćen nаprеdаk ostvaren dо sаdа, problematične oblasti u kojima je najveći zaostatak,  aktere pоdrškе, aktere uspоrаvаnja  rеfоrmskog i prоcеsa еvrоpskih intеgrаciја, itd.


Svaka аnаliza obuhvatiće i prоcеnu kаpаcitеtа i pоlitičkog intеrеsa/sprеmnоsti/volje Evropske unije dа nаstаvi sа prоcеsоm prоširеnjа, prе svеgа ka regonu Zapadnog Balkana. Таkоđе, sastavni deo analiza biće prеpоrukе za poboljšanja  u navedenim оblаstimа zа Srbiјu i zemlje Zapadnog Balkana. Analize ćе biti sumirane u zajednički strаtеški dоkumеnt, uklјučuјući i zајеdničkе zаklјučkе kоје će pripremiti Istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji.

 

  • Javni događaji

Rezultati istraživanja i analize biće predstavljeni na javnoj raspravi u Beogradu. Nakon debate, svi rezultati istraživanja, kao i eventualni dodatni komentari iz diskusije, biće objedinjeni i objavljeni u okviru jedinstvenog dokumenta (analiza politike). Analiza politike će biti predstavljena u Varšavi i distribuirana donosiocima odluka i svim zainteresovanim korisnicima u Srbiji, regionu Zapadnog Balkana, zemljama Višegradske grupe i  Evropskij uniji.

 

Ciljne grupe

Projekat je namenjen prevashodno donosiocima odluka u navedenim oblastima u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana, dok za zemlje Višegradske grupe i u institucijama Evropske unije rezultati mogu biti od značaja svima koji su uključeni u sprovođenje ili utiču na politiku proširenja Evropske unije.
 

Vremenski period

Projekatne aktivnosti biće realizovane u periodu od decembra 2014. do maja 2015. godine.

Projekat je finansijski podržan od Međunarodnog višegradskog fonda.

Mišljenja i stavovi izraženi na stranicama ovog veb sajta i svim elektronskim i štampanim materijalima u vezi sa projektom predstavljaju mišljenja i stavove autora i njihovih saradnika i ne predstavljaju zvaničan stav
Međunarodnog višegradskog fonda.
 

Organizator:

 


 

Donator:

 

 

 

Partneri:
  

DOKUMENTI I DOGAĐAJI

 

DOKUMENTI:

AKTIVNOSTI:

 

Anketa
Da li desetogodišnje EU iskustvo država Višegradske grupe može da doprinese evropskim integracijama Srbije?
Da
Delimično
Ne
Rezultati
Anketa
Da li desetogodišnje EU iskustvo država Višegradske grupe može da doprinese evropskim integracijama Srbije?
Da
Delimično
Ne
Rezultati