KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

IZRADA STRATEŠKE STUDIJE O RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE U KONTEKSTU STRATEGIJE JIE2020

 

 

Konzorcijum Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) i SeConS - Grupe za razvojnu inicijativu su započeli izradu Strateške studije o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije JIE2020. Cilj izrade ovakve studije je da se utvrdi stepen razvoja sektora socijalne ekonomije i uslovi koji bi doprineli njenom daljem razvoju u zemljama Jugoistočne Evrope – Albaniji, BJR Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu* i Srbiji, a sa namerom da se predlože moguće regionalne inicijative i mehanizmi koje bi doprineli snažnijem i održivijem razvoju socijalne ekonomije u svim zemljama pojedinačno, ali i razvoju sektora na nivou regiona. 

 

Kako bi se identifikovali potencijali socijalne ekonomije, predložile konkretne mere vladama za donošenje mera za razvoj socijalne ekonomije, ali i sa namerom da se doprinese boljem razumevanju koncepta socijalne ekonomije na nivou regiona, Strateška studija o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije JIE2020 polazi od utvrđivanja sledećih aspekata u svih sedam država:

- Podsticajnih politika, strategija i aktivnosti;
- Pravnog okvira i okruženja koje reguliše aktivnosti u oblasti socijalne ekonomije;
- Finansijskih podsticaja i podrške;
- Postojećeg nivoa veština, stručnosti i potreba socio-ekonomskih inicijativa.

Nadalje, uzimajući u obzir regionalni okvir strategije JIE2020, studija će:


- Identifikovati potencijalnu podršku već postojećim regionalnim inicijativama i mrežama koje su usmerene na podršku razvoju socijalne ekonomije;
- Predloži mere za jačanje dijaloga između ključnih partnera u razvoju i primeni inicijativa usmerenih na razvoj socijalne ekonomije;
- Predložiti mere za deljenje iskustva, resursa i preduzimanje zajedničkih aktivnosti zainteresovanih strana.

Rezultat izrade studije biće i izrada regionalnog akcionog plana koji će biti regionalna platforma za podršku razvoju socijalne ekonomije u regionu, kako bi se doprinelo uspešnoj primeni strategije JIE2020.


Izradu studije je podržao Regionalni savet za saradnju sa sedištem u Sarajevu.

 

 

Projektni tim:

 

Maja Bobić, koordinatorka projekta (EPuS)

 

Dina Rakin, koordinatorka istraživanja (EPuS)

 

Slobodan Cvejić, koodinator za kontrolu kvaliteta (SeConS)

 

 

Stručni tim:

 

Davorka Vidović, tim liderka

 

Alma Tafarshiku, nacionalna ekpertkinja, Kosovo*

 

Anto Janković, nacionalni ekspert, Crna Gora

 

Dženan Šarić, nacionalni ekspert, Bosna i Hercegovina

 

Julijana Hoxha, nacionalna ekspertkinja, Albanija

 

Marija Babović, nacionalna ekspertkinja, Srbija

 

Mileva Gjurovska, nacionalna ekspertkinja, BJR Makedonija

 

Teodor Petričević, nacionalni ekspert, Hrvatska

 

Organizatori:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donator:

 

 

 

 

 

 

  PDF DOKUMENTA

DOKUMENTA:

AKTIVNOSTI:

ARHIVA:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus