KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

JADRANSKA MREŽA MLADIH

Projekat „Jadranska mreža mladih“ realizuje se u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje. Nastao je na inicijativu italijanske provincije Gorica, koja je vodeći partner u sprovođenju projekta, u saradnji sa regionom Pulja, provincijama Pezaro, Urbino i Kampobaso, Regionalnim većem Skadra, gradovima i opštinama: Gorica, Rimini, Novi Grad, Sarajevo, Izola, Dubrovnik i Pula, ustanovom Informest (Servisni i dokumentacioni centar za međunarodnu saradnju) i nevladinom organizacijom ForSer (trening i usluge za državnu administraciju).

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu (PSSO) projekat sprovodi od marta 2011. godine do aprila 2014. godine, uz podršku IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje (The IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme).

Projektom rukovodi Upravni odbor, koji čine menadžeri svih 15 učesnika projekta. Upravnom odboru podršku pruža Tehnička grupa koju sačinjavaju stručnjaci za omladinsku politiku, delegirani od strane svih partnera.

Vodeći se rezultatima istraživanja koji pokazuju da mladi progresivno gube poverenje u postojeće sisteme upravljanja i donošenja odluka i da sve manje aktivno učestvuju u tradicionalnim formama javnog života, osmislili smo i dobili podršku za unapređivanje i usaglašavanje pravnih okvira i javnih politika za mlade na svim teritorijama koje su uključene u projekat.

Opšti cilj projekta:

Generalni cilj je promovisanje inovativnih usluga mladima, kroz razmenu znanja i iskustava i korišćenje primera dobre prakse među lokalnim i regionalnim vlastima. Radi postizanja cilja planirano je uspostavljanje stabilne prekogranične mreže lokalnih i regionalnih vlasti, sa fokusom na unapređivanje kapaciteta državnih službenika i donosilaca odluka u kreiranju i sprovođenju politika za mlade.

Projektne aktivnosti:

Aktivnosti projekta usmerene su na različite oblasti i organizovane su kroz različite radne pakete sa specifičnim ciljevima:
 
 • Sakupljanje i analiza informacija o omladinskim politikama na nacionalnim, regionalnim i lokalnim nivoima u svim državama uključenim u projekat, te formiranje centralne baze podataka;
 • Uključivanje omladinske politike u druge javne politike, posebno u oblast kulture, rada i zapošljavanja, sporta i antidiskriminatorne politike;
 • Organizovanje Foruma mladih, Saveta mladih, te omladinskih informacionih centara usmerenih na povećano učešće mladih u donošenju odluka.
 • Sačinjavanje i potpisivanje deklaracije o stvaranju Komisije za omladinsku politiku na nivou Jadranskog regiona.
U okviru projekta „Jadranska mreža mladih“, aktivnoj omladini iz AP Vojvodine se pruža mogućnost da se dodatno edukuje na treningu „Omladinska politika kroz interkulturnu perspektivu“ u toku jula 2013. Nova saznanja i iskustva će potom iskoristiti u realizaciji sopstvenog projekta – baziranog na realnim potrebama omladinske populacije u našoj zemlji. U toku septembra 2013. godine u gradovima Rimini, Kambobaso, Bari, Skadar, Pula, Dubrovnik, Novi Sad, Sarajevo i Izola biće organizovane internacionalne radionice, gde će mladi (koji su učestvovali u pomenutim treninzima ) imati prilike da zajedno sa svojim vršnjacima rade na realizaciji projektnih ideja iz oblasti kulture, turizma, socijalnog preduzetništva, umetnosti i dr.

Jedan od ostvarenih ciljeva projekta „Jadranska mreža mladih“ je osnivanje:
 
 • FORUMA MLADIH VOJVODINE
 • SAVETA ZA MLADE VOJVODINE
Ova dva tela predstavljaju novi sveobuhvatan i inovativan mehanizam za unapređenje položaja mladih na teritoriji AP Vojvodine.

U okviru istog projekta (Jadranska mreža mladih) osnovan je Vojvođanski omladinski centar (VOC) sa ciljem da se obezbedi aktivno učešće mladih u planiranju i sprovođenju omladinskih politika u AP Vojvodini.


Evropski pokret u Srbiji (EPuS) pruža podršku u realizaciji projekta od juna 2013. do januara 2014. godine. EPuS, u bliskoj saradnji sa partnerima na projektu, pruža podršku u implementaciji projekta, a u cilju što efikasnijeg sprovođenja projektnih aktivnosti međi kojima su i razvoj vidljivosti i sprovođenje plana komunikacije, održavanje baze podataka omladinskih udruženja sa teritorije AP Vojvodine, podrška uspostavljanju Vojvođanskog omladinskog centra i organizaciji treninga za omogućavanje rada omladinskih foruma, obuka konsultanata, kao i podrška stvaranju odbora za mlade i uslova za stručno obrazovanje za grupe i organizacije mladih.

Više o Jadranskoj mreži mladih pogledajte na www.sio.vojvodina.gov.rs ili na www.youthadrinet.eu
 
 

 

Organizator:
Partner:

Donator:
 

 


  

 

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus