KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

KORISTI OD REGIONALNE SARADNJE ZA LOKALNE ZAJEDNICE

Politički procesi, pravne i strateške determinante predstavljaju sveukupan okvir koji treba da usmerava proces unapređivanja saradnje u regionu Zapadnog Balkana. Fondovi Evropske unije dizajnirani su tako da podstiču saradnju u ostvarenju zajedničkih interesa. Prekogranični projekti koje finansira EU nude lokalnim zajednicama velike mogućnosti razvoja i obnove infrastrukture, ukazano je na debati na temu „Projekti i finansiranje regionalne saradnje“, održanoj u Loznici.


„Lokalne zajednice bitne su u reformskom procesu evropske integracije i razvoju Srbije. U njima se prelamaju važna pitanja, i kao što sve počinje, tako se sve i završava u lokalnim zajednicama“, rekla je Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Ona se osvrnula i na Berlinski proces, koji u drugom kontekstu i na drugačiji način, ponovno oživljava Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope, oslanjajući se na ono što je već urađeno u Energetskoj zajednici, CEFTA, Transportnoj opservatoriji za JIE. Preko Berlinskog procesa, prekograničnim projektima i regionalnom saradnjom može i treba da se reši, za ceo region bitan problem infrastrukture.


„Jedna od glavnih prepreka za pristupanje Evropskoj uniji jeste usvajanje pravnih institucionalnih normi EU, ali mnogo teži problem jeste naš mnogo nizak nivo razvijenosti. Mi smo danas na četvrtini prosečnog nivoa razvijenosti EU“, dodala je Minićeva.


„Instrument EU, namenjen regionalnoj saradnji – IPA, za period od 2014. do 2020. godine, opredelio je skoro 3 milijarde evra za projekte regionalne saradnje sistematizovano u četiri oblasti: horizontalna podrška, podrška regionalnim strukturama i mrežama, podrška investicijama u regionu i teritorijalna i prekogranična saradnja. Srbija trenutno učestvuje u devet programa prekogranične i transnacionalne saradnje“, istakla je Ana Ilić, konsultantkinja za evropske fondove.

Ona je objasnila da se u praksi pokazuje da je apsorpcija finansijskih sredstava EU visoka, međutim kao problem se javlja, sa jedne strane nedovoljan nivo tehničkog znanja za pripremu projekata i njihovo sprovođenje prema pravilima EU, a sa druge nemogućnost da se obezbede sredstva za sufinansiranje.


Profesor dr Dragan Đukanović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, navodeći Loznicu kao primer istakao je da se položaj pogranične sredine, u kontekstu evropskih integracija, može izmeniti na bolje. To se može promeniti, kako kroz poboljšanje prekogranične saradnje, jačanje međudržavnih odnosno bilateralnih odnosa, u ovom slučaju Srbije i BiH, tako i kroz razvoj šire regionalne saradnje i punih kapaciteta koji treba da doprinesu poboljšanju svakodnevnog života građana.  


Debata u Loznici deo je serije događaja koje Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizuju u ukupno 17 gradova Srbije, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji – Sremska Mitrovica i Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo. Debate se održavaju u okviru projekta „Evropa za mene“ koji podržava Delegacija Evropske unije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus