KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

OBRAZOVANJE U SRBIJI - POSLOVI ZA BUDUĆNOST

 

 

 

 

Evropski pokret u Srbiji, uz podršku uspešnih kompanija u Srbiji organizuje Prvu korporativnu konferenciju o aktuelnim promenama u obrazovnom sektoru sa posebnim osvrtom na usklađivanje srednjoškolskog i visokoškolskog sistema sa potrebama tržišta rada i kompanija koje posluju na teritoriji Republike Srbije. 

 

Cilj konferencije je pokretanje kompetentne debate između ključnih aktera: države kao regulatora i preduzeća kao ekonomskih subjekata, uvažavajući realno stanje i potrebe u našem društvu na putu ka Evropskoj uniji.

 
 
 
Imajući u vidu da nema uspešnog društva bez uspešnih kompanija, Evropski pokret u Srbiji će u narednom periodu nastaviti sa organizacijom konferencija koji imaju za cilj da proces pristupanja Evropskoj uniji povežu sa prevazilaženjem sistemskih prepreka i kreiranjem povoljnog poslovnog ambijenta koji je preduslov za ukupan ekonomski napredak. Evropski pokret želi da doprinese uspostavljanju dijaloga u našem društvu, kako bi se glas kompanija i poslovne zajednice snažnije čuo u procesu približavanja Srbije porodici evropskih država. 
 
 

Konferencija se sastoji od tri panela: prvi, posvećen evropskim modelima obrazovanja primenljivim u Srbiji, kao i najboljim primerima iz prakse, uključujući i započeti dualni sistem obrazovanja; drugi, o obrazovnom sistemu u Srbiji iz perspektive kompanija; treći, o digitalizaciji i reformi obrazovanja u Srbiji

 

Aktivnosti:


Jednodnevna korporativna konferencija biće posvećena načinima prevazilaženja prepreka i pronalaženja najboljih rešenja u procesu reformi obrazovanja i prilagođavanja aktuelnim potrebama na tržištu rada. Predstavnici ambasada, Ministarstva prosvete, privrednih komora, domaćih i inostranih kompanija iz sistema dualnog obrazovanja, telekomunikacija i HR kompanija će imati priliku da podele svoje viđenje i diskutuju aktuelne korake i reforme.

 
 
Trajanje projekta: 15. feburar - 15. april 2018. godine
 
 

 

 

 

 


 

Organizator

 

Sponzori:

 


 

 

 

 

Partneri:

 

               

                   

Medijski partneri:

 

 

  

 

 


 

AGENDA I DOKUMENTA

 
 
 

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus