KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

REGIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ INTEGRACIJI

 

Zemlje regiona Zapadnog Balkana su među kandidatima za sledeći talas proširenja EU. Ipak same zemlje Zapadnog Balkana su u različitim fazama procesa pristupanja i na različitim nivoima sprovedenih reformi. Iz dosadašnjeg iskustva se pokazalo da su organizacije civilnog društva od velike važnosti za kvalitet samog procesa zahvaljujući svojoj ekspertizi i stečenom iskustvu u specifičnim oblastima. Organizacije civilnog društva u Srbiji i Crnoj Gori oformile su model saradnje nazvan Nacionalni konvent o EU, odnosno Nacionalna konvencija za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju. Ovi projekti su se pokazali kao veoma uspešni i kao takvi su dragoceni modeli za razmenu znanja i iskustva sa susednim zemljama. Na osnovu toga otpočelo se sa uspostavljanjem Regionalnog konventa o evropskoj integraciji.
 
Regionalni konvent o evropskoj intergraciji biće posebno prilagođen regionalnim okolnostima, a oslanjaće se na iskustva zemalja EU, posebno Slovačke. Cilj je stvaranje regionalne mreže koja bi uključivala stručnjake iz zemalja Zapadnog Balkana iz državnog i civilnog sektora, sa jedne strane, i onih iz zemalja EU iz Višegradske grupe (Mađarska, Češka, Slovačka i Poljska).

 
Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju pozicije civilnog društva u procesu evropskih integracija i saradnje sa državnim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana.
 
Ovo će se postići kroz uključivanje stručnjaka iz zemalja EU i Višegradske grupe koje su već prošle kroz ovaj proces i imaju znanje i iskustvo koje mogu podeliti sa organizacijama civilnog društva, medijima i predstavnicima državnih institucija iz Srbije, Crne Gore i Albanije, a u skladu sa dobrom praksom rada dva Nacionalna konventa.
 
Specifični ciljevi projekta: uspostavljanje regionalnog foruma za diskusiju, prenos znanja, najbolje prakse i zalaganje za ulazak zemalja Zapadnog Balkana u EU.
 
 
AKTIVNOSTI:
 1. Seminar 1 - Saradnja države i civilnih institucijama u procesu EU integracija, 
 2. Seminar 2 - Saradnja države i civilnog sektora u oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23 pravosuđe i osnovna prava), 
 3. Seminar 3 - Saradnja države i civilnog sektora u oblasti pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost), 
 4. Seminar 4 - Umrežavanje zemalja zapadnog Balkana i strukturama EU: Kako bi se unapredili regionalni vrednosti i dostignuća u EU - Iskustvo Višegradske grupe,
 5. Regionalna konferencija: Saradnja između države i organizacija civilnog sektora u procesu EU integracija.
 
TRAJANJE: 12 meseci (septembar 2014. - septembar 2015.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatori:

 


 


 


 

 


 

 

Donator:

 


 

 

  PDF DOKUMENTA

  Čitaj ili skini (download)


 

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus