KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

SLOBODA KRETANJA LJUDI I SLOBODAN PROMET ROBA IZMEĐU KOSOVA, SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Kosovski institut za politička istraživanja i razvoj (KIPRED) iz Prištine sprovode od maja 2005. do marta 2006. godine istraživački projekat "Sloboda kretanja ljudi i slobodan promet robe između Kosova, Srbije i EU". Projekat su podržali regionalni i srpski program Freedom House-a i sprovodi se u saradnji sa regionalnom savetničkom organizacijom Centrom za liberalne strategije (Center for Liberal Strategies) iz Sofije, Bugarska. Ideja za pokretanje istraživanja potiče od Civilnog dijaloga čiji Board je aktivno uključen u određenim fazama njegove implementacije.

 

Sa ciljem da istraže zajedničke probleme građana Srbije i Kosova i bez obzira na ponekad jednostrana politička pitanja, EPuS i KIPRED su, koristeći svoje lokalne istraživačke kapacitete, odlučili da analiziraju slobodu kretanja ljudi i slobodan promet robe između Kosova i Srbije. Usvojena je zajednička metodologija koja obuhvata niz različitih metoda. U vezi sa slobodom kretanja sprovedeno je opsežno istraživanje javnog mnenja o percepcijama i praksi slobodnog kretanja, sa posebnim naglaskom na tri grupe - mlade, poslovne ljude i stručnjake, koje je u celini dopunjeno pravnom analizom postojeće zakonske regulative. Istraživanje trgovine obuhvata analizu prometa robe između Kosova i Srbije poređenjem postojećih zvaničnih podataka, kao i pregled postojeće pravne regulative i sadašnjih prepreka daljem unapređenju trgovinskih odnosa. Dodatno, EPuS je obavio i istraživanje percepcije proizvođača/špeditera iz jugozapadne Srbije, Sandžaka o trenutnim preprekama i ograničenjima u trgovini između Kosova i Srbije.

 

Pojedini podaci su po prvi put upoređeni i ukršteni i tako doveli do novih saznanja i zanimljivih zaključaka na osnovu kojih su uobličene praktične preporuke sa ciljem pospešivanja trgovine i dostizanja istinske slobode kretanja.

 

Osnovna pretpostavka je da sloboda kretanja između Kosova i Srbije sa jedne strane i između regiona i EU sa druge strane, kao i pospešivanje trgovinskih odnosa mogu dovesti do boljeg međusobnog razumevanja i pomirenja i brže integracije regiona u evropske sturkture.

 

Rezultati istraživanja i preporuke će biti objavljeni u vidu publikacije "Zajednička evropska vizija: sloboda kretanja ljudi i roba na Kosovu i u Srbiji" i predstavljeni domaćim i međunarodnim činiocima uz snažno zalaganje da se preporuke usvoje. Publikacija će takođe biti javno dostupna na srpskom, engleskom i albanskom jeziku

 


Organizator:

 


Partneri:

 


 


 

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

DOKUMENTI:

AKTIVNOSTI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus