KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

SOCIJALNI DIJALOG KAO INSTRUMENT PREVAZILAŽENJA TENZIJA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI

Rukovodilac projekta : dr Zvonko Brnjas


Asistent na projektu : Aleksandra Zamberlin

 

Jednogodišnji projekat koga je EPuS sproveo u saradnji sa CED-om (Centar for Economic Development) i BILSO-om (Balkan Institute on Labour and Social Policies), usmeren je razvoju socijalnog dijaloga kao instrumenta minimizacije socijalnih tenzija u periodu tranzicije.

 

Razvijanje i negovanje socijalnog dijaloga između glavnih aktera društvenog života jedna je od ključnih poluga stvaranja uslova za konstruktivno prevazilaženje društvenih potresa i obezbeđenje stabilnog funkcionisanja savremenih društava. Ona je u primeru Srbije iz najmanje sledeća tri razloga od posebne važnosti:

 

 • Autoritarno iskustvo iz prethodnog perioda
 • Predstojeće radikalne tranzicione reforme
 • Duboka ekonomska kriza čije razrešenje zahteva preduzimanje mera i aktivnosti najmanje na srednji rok.

 

U tom kontekstu socijalni dijalog treba posmatrati kao jedan od najvažnijih instrumenata za obezbeđivanje usklađenog društvenog razvoja i za uspešnu realizaciju društveno-ekonomskih reformskih ciljeva.

 

CILJ

 

Iskustva zemalja Centralne i Istočne Evrope pokazuju da se socijalna politika koja prati privatizaciju najbolje razvija kroz socijalni dijalog između vlade, sindikata i poslodavaca, odnosno investitora. Stoga je cilj definisanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih paketa socijalnih programa koji su neophodan pratilac procesa privatizacije.

 

AKTIVNOSTI

 

 • Policy paper i akcioni plan - razvijeni kroz socijalni dijalog
 • Sprovođenje i monitoring akcionog plana
 • Knjiga "Prema stabilnosti i prosperitetu"

 

 


Organizator:

 


Donator:

 Ced logo

 Bilso logo 

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

DOKUMENTI:

AKTIVNOSTI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus