KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

SRBIJA U EVROPSKOJ UNIJI - ŠTA OD TOGA IMAM JA, ŠTA OD TOGA IMA MOJ GRAD

Osnovni ciljevi projekta su:

 

 • Održavanje teme evropskih integracija visoko na društvenoj i političkoj agendi, odnosno sprečavanje tabuiziranja teme približavanja Srbije EU na lokalnom, regionalnom i do mere na nacionalnom nivou i to otvaranjem debata o realnim i konkretnim temama i  koristima koje građani i lokalne zajednice imaju od pridruživanja Srbije EU.
 • Ojačavanje pro-evropskih reformskih snaga, ulivanje sigurnosti aktivistima i podsticanje nosioca proevropskih ideja na neposredno aktivističko delovanje i to stvaranjem atmosfere proevropskog društvenog pokreta i široke akcije u kojoj učestvuje veliki broj aktera. Lokalni, pokrajinski i parlamentarni izbori su prilika da se jasno artikuliše proevropska orijentacija srpskog društva, čemu OCD mogu dati veoma veliki doprinos.
 • Vršenje pritiska na političku i intelektualnu elitu da prizna i prihvati da je pridruživanje Srbije EU jedina razvojna opcija Srbije.
 • Osnaživanje i promocija racionalnog pristupa temi evropskih integracija i daljeg razvoja Srbije u cilju amortizovanja iracionalnih i populističkih istupanja antievropskih političkih snaga.

 

Planira se neposredno obraćanje građanima u vidu javnih debata koje čine okosnicu javne kampanje. Organizovaće se 300 javnih rasprava u 50 gradova u Srbiji - 6 debata u 43 lokalnih zajednica u vremenskom periodu od 2 meseca. Teme i panelisti se utvrđuju u saradnji sa lokalnim partnerima, ali su metodologija i format jedinstveni za sve debate - teme se tretiraju na konkretan i visoko lokalizovan način, kako bi se građanima ukazalo na konkretne dobiti koje imaju od pridruživanja Srbije EU.

 

Ovakav pristup temama ima za cilj da temu pridruživanja Srbije EU što više približi građanima i to sa stanovišta racionalnog izbora i konkretnih dobiti za svakog pojedinačnog građanina odnosno kategorija stanovništva.

 

Poslednja u seriji debata će se organizovati 9. maja, odnosno na Dan Evrope, u svim sredinama, dok će i jedinstvena konferencija na nacionalnom nivou biti organizovana u Beogradu.

 

 


 

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus