KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

UPOZNAJ SVOG KOMŠIJU - EVROPSKOG PARLAMENTARCA

 

OPIS PROJEKTA

 

Momenat na putu evropskih integracija naše zemlje koji je obeležen usvajanjem Lisabonskog sporazuma, njegovim stupanjem na snagu, odlukom Saveta ministara o viznoj liberalizaciji, primenom odredaba Prelaznog trgovinskog sporazuma, odlukom o otpočinjanju procesa ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a i očekivanim podnošenjem zahteva za članstvo i sukcesivno status kandidata, kontekst su u kome nacionalni parlament dobija suštinski i sve veći značaj u procesu pridruživanja. S jedne strane, odredbe Lisabonskog ugovora koje predviđaju jačanje uloge Evropskog i nacionalnih parlamenata, s druge strane činjenica da tri susedne države-članice Evropske unije imaju 71 člana Evropskog parlamenta, a sa pretpostavkom da su oni mnogo bolje upoznati sa situacijom na Zapadnom Balkanu, te su neiskorišćeni potencijal za našu zemlju, u smislu savetovanja, saradnje i veoma potrebne podrške, snažno sugerišu sve važnije mesto koje parlamentarna diplomatija dobija u procesu integracija. Značaj ovog pitanja dodatno pojačava činjenica o bitnijoj ulozi Evropskog parlamenta i Parlamenata država članica u politici proširenja, koja im je dodeljena Lisabonskim sporazumom, pa se stoga početak/dalje uspostavljanje bližih veza sa Evropskim parlamentom i Parlamentima članica nameće kao imperativ.

 

Ovakav sklop okolnosti implicira potrebu na koju ova inicijativa pokušava da da adekvatan odgovor kroz povezivanje Narodne skupštine Srbije i Evropskog parlamenta posredstvom evropskih poslanika iz tri susedne zemlje-članice EU (Mađarska, Rumunija, Bugarska). Njena vrednost i značaj je u tome što kreira uslove da se ostvari razmena iskustava o pitanjima od zajedničkog interesa: pretpristupnim fondovima, trgovini, saobraćaju, energetici, pravosuđu, unutrašnjim poslovima. Javnom diskusijom u pograničnim delovima Srbije sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom doprinosi se porastu svesti o procesu evropskih integracija, ulozi parlamenta u ovom dijalogu, i značaju regionalne kooperacije, a njen decentralizovani karakter jača vertikalni dijalog između lokalnog i nacionalnog nivoa. Učešće organizacija civilnog društva na ovim diskusijama snažno podstiče građanski aktivizam posebno u sferi odnosa između zakonodavstva i građana. I konačno, kroz realizaciju ove inicijative ostvaruje se jačanje kapaciteta Narodne skupštine Srbije i Odbora za evropske integracije, ali i porast svesti o ulozi evropskih poslanika u procesu pridruživanja.

 

 

AKTIVNOSTI

 

Realizacija projekta odvijaće se u tri faze.

 

I faza (septembar – novembar 2010)
Organizovanje panel diskusija u pograničnim regionima Srbije

 

Panel diskusije će se sastojati iz dva dela. Prvi deo panela biće diskusija na temu: Proces evropskih integracija Srbije, ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u parlamentima zemalja suseda i Evropskom parlamentu prekogranična saradnja i politika proširenja EU na Zapadni Balkan u svetlu Lisabonskog ugovora. Drugi deo panela fokusira će se na pitanja specifična za region: instrumenti pretpristupne pomoći, ekologija, energetika i transport, društvene mreže, civilno društvo i saradnja među opštinama. Predviđeno je da iz svake zemlje učestvuje po 2 člana Evropskog parlamenta i jedan predstavnik partnerske organizacije civilnog društva iz te zemlje.

 

Sastanak sa poslanicima Evropskog Parlamenta iz Mađarske biće organizovan u Subotici, u Vršcu ili Zrenjaninu sa poslanicima Evropskog parlamenta iz Rumunije, a u Nišu sa Parlamentarcima iz Bugarske.

 

II faza (novembar 2010)
Organizovanje zajedničkog sastanka svih učesnika bilateralnih susreta iz prve faze

 

Zajednički sastanak će biti organizovan u Narodnoj skupštini Srbije kako bi nastavili svoju diskusiju o mogućnostima za jačanje saradnje između zemalja regiona, kao i kooperacije Evropskog parlamenta i poslanika iz Srbije. Partner u organizaciji ovih aktivnosti biće Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Srbije. Od strane organizatora i partnera biće predložena Zajednička izjava, koja će predstavljati znak zajedničke volje i podrške za unapređivanje saradnje. Predviđeno je da se aktivnosti odvijaju u toku sednice Narodne Skupštine Srbije, uključujući i kratko prisustvo sednici poslanika Evropskog Parlamenta.

 

III faza (Decembar 2010)
Organizovanje studijske posete Evropskom Parlamentu (Brisel) od strane poslanika Skupštine Srbije

 

Studijska poseta ima veliki značaj u tome što doprinosi rastu svesti o značaju i načinu funkcionisanja Evropskog Parlamenta, ali takođe omogućava uvid u konsultativne procese i uključenost civilnog društva na nivou Evropskog parlamenta. Tokom ove posete biće organizovan razgovor sa zainteresovanim poslanicima Evropskog parlamenta, ali i onima koji su učestvovali u prethodnim fazama projekta. Ovaj sastanak biće prilika da se inicira neformalna grupa „Prijatelji Srbije“ u Evropskom parlamentu. Takođe je predviđen susret sa Predsednikom Evropskog parlamenta i Komesarom za proširenje. Od esencijalnog značaja je da se u ovu fazu aktivnosti uključi i Komitet EP-a za Jugoistočnu Evropu. Sastanci u ovoj fazi projekta zamišljeni su u formi okruglih stolova i debata. Studijska poseta Briselu ce trajati 4 dana i uključi će 6 poslanika iz Skupštine Srbije.

 

 

UČESNICI PROJEKTA

 

 • Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, ali i drugi relevantni odbori – Odbor za međunarodne odnose i drugi kao i poslanici Narodne skupštine koji potiču iz pograničnih regiona
 • Poslanici Evropskog parlamenta iz tri susedne države članice EU ( i drugi zainteresovani poslanici Evropskog parlamenta imaće priliku da učestvuju na sastancima u Briselu)
 • Organizacije civilnog društva iz Bugarske, Mađarske i Rumunije koje se bave pitanjima demokratizacije, razvoja parlamentarizma i lokalnog razvoja, kao i pitanjima prekogranične saradnje
 • Predstavnici lokalne samouprave (gradonačelnici, načelnici okruga, regionalnih privrednih komora, predstavnici poslovnih udruženja, civilnog društva, profesionalnih udruženja, turističkih i kulturnih institucija
 • Mediji

 

Vremenski okvir: avgust 2010 - mart 2011. godine

 

Projekat sprovodi: Evropski pokret u Srbiji

 

Projekat finansiraju: Balkanski fond za demokratiju i Fond za otvoreno društvo

 

 


Organizator:

 


Donatori:

 

 

 


 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)


AKTIVNOSTI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus