KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

VIZIJA EVROPSKE SRBIJE

Iako Evropska unija kontinuirano naglašava svoju posvećenost “evropskoj perspektivi” zemalja Zapadnog Balkana, i Srbije među njima, a Evropska komisija (EK) ističe da bi ova godina mogla da bude ključna u rešavanju problema sa kojima se suočava Zapadni Balkan, globalna dešavanja i unutrašnji izazovi same EU izgleda da odvlače pažnju od regiona. Ova godina može biti ključna za očuvanje (afirmativne) politike proširenja EU i zadržavanje zamajca u zemljama Zapadnog Balkana u kojima je primetno opadanje podrške integracijskim procesima. Finansijska kriza koja je počela pre više od godinu dana utiče i na EU i na Zapadni Balkan tako što odvlači veliku energiju Unije ka planiranju ekonomskog oporavka. U isto vreme je Lisabonski sporazum, koji bi trebalo da doprinese stvaranju efikasnije i delotvornije Unije i koji je suočen sa irskim “ne”, postavio još jedno pitanje o tome gde će se zaustaviti institucionalna reforma i da li će omogućiti dalja proširenja.  Srbija je suočena sa značajnim ekonomskim izazovima, opasnosti od porasta nezaposlenosti, siromaštva i zaduženosti kao i recesije koja se opasno primiče. Ipak, proces evropskih integracija u Srbiji nije zaustavljan i trebalo bi da bude ojačan.

 

 

AKTIVNOSTI

 

Priprema i organizacija održavanja jednodnevne međunarodne Konferencije. Konferencija se sastoji od tri panela koji će se baviti izazovima sa kojima su suočeni Srbija i region, kao i aspektima njihove integracije u Evropu. To su:

 

 • Evropska perspektiva Zapadnog Balkana – Srbija i EU: uspesi i izazovi
 • Pitanja ekonomske integracije
 • Naučene lekcije iz evropskih integracija

 

 

CILJEVI

 

Glavni cilj konferencije je da da ocenu trenutnog stanja, postignuća i izazova, kao i da pruži pregled regionalnih mehanizama i mehanizama Evropske unije koji daju konkretnu podršku trenutnom okviru za bržu integraciju i razvoj. Istovremeno bismo želeli da se osvrnemo na relevantna iskustva iz procesa integracije zemalja Srednje i Istočne Evrope i vidimo da li bi taj model solidarnosti i saradnje bio inspirativan za Zapadni Balkan.

 

Konferencija će okupiti zvaničnike iz Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine RS, predstavnike civilnog društva iz Srbije, kao i zvaničnike, političke predstavnike i eksperte iz regiona i drugih zemalja.

 

Vremenski okvir: april - avgust 2009

 

Projekat podržala: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu

 

 


Organizator:

 


Donator:

 


  

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

DOKUMENTI:

AKTIVNOSTI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus