KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

ZNAM KAKO DA DELUJEM

(KnowHow2Act)

 

Srbiji je u martu 2012. godine Savet Evropske unije potvrdio statuskandidata začlanstvo u EU, a očekuje se i dobijanje datuma za započinjanje pregovora o članstvu, što pred državu i društvo postavlja nove izazove u različitim oblastima. U tom procesu zadovoljenja svih uslova, izvan svih kategorija je oblast zaštite životne sredine i klimatskih promena, koja je dostižna samo u dugom roku. Do sada, u Srbiji su usvojeni brojni zakonski i strateški dokumenti u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena. Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti zaštite životne sredine usvojena je novembra 2011. godine i postavila okvir za uvođenje i sprovođenje zakonodavstva EU (EU Acquis) posle dobijanja statusa kandidata. Iako je značajan napredak učinjen kroz postavljanje zakonskog okvira, zasnovanog na standardima EU, Srbiji predstoji još mnogo posla u ovoj oblasti. U Izveštaju o napretku Evropske komisije navodi se da je svest domaće javnosti u vezi sa zaštitom životne sredine i klimatskim promenama uvećana, ali da je učešće javnosti u procesu donošenja odluka i dostupnost informacija u ovoj oblasti i dalje na veoma niskom nivou.

 

To se naročito odnosi na učešće javnosti u procenjivanju uticaja na životnu sredinu, projektima u oblasti energetske efikasnosti i upotrebi finansijskih sredstava namenjenih sistemu zaštite životne sredine. Organizacije civilnog društva generalno nisu prepoznate kao ravnopravni partneri vlastima na centralnom i lokalnom nivou. Posledično, ovo vodi ka neodrživoj i manje odgovornoj politici zaštite životne sredine, onemogućene da proizvede pozitivan uticaj i efekte u društvu. Zbog toga je neophodno da se ulože dodatni napori kako bi se izgradilo čvrsto partnerstvo između glavnih aktera u društvenoj zajednici na svim nivoima. Organizacije civilnog društva imaju zadatak da pojačaju kampanje javnog zagovaranja i da razvijaju predloge za javne praktične politike kako bi se negativan trend prevazišao.

 

Projekat je usaglašen sa preporukama EU i Saveta Evrope usmerenih ka učešću građana, Arhuskom konvencijom i drugim pravnim dokumentima čiji je cilj jačanje kompetentnosti civilnog društva da pruža kritički osvrt na situaciju u oblasti zaštite životne sredine, odnosno daje povratne informacije i predloge za rešenje problema. Ojačano civilno društvo biće u mogućnosti da doprinese održivom razvoju lokalnih zajednica i uspešnom sprovođenju standarda EU i politika u oblasti zaštite životne sredine.

 

Opšti cilj projekta

 

Poboljšanje i povećanje učešća organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou u procesu evropske integracije kroz program obuka namenjenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva.

 

Projektne aktivnosti:

 

 • Istraživanje i analiza kapaciteta i potreba lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i poslovnog sektora na lokalnom nivou u oblasti zaštite životne sredine i harmonizacije sa zakonodavstvom Evropske unije, pisanja predloga praktičnih politika i sprovođenja kampanja javnog zagovaranja.
 • Program obuka u okviru koga će biti organizovani regionalni treninzi za predstavnike OCD koje su usmerene na aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine. Program obuke sastojaće se iz dela koji se odnosi na jačanje poznavanja oblasti zaštite životne sredine u procesu evropske integracije, predstavljanje primera iz regiona, odnosno jačanje veština predstavnika OCD u procesu pisanja predloga praktičnih politika i javnog zagovaranja u ovoj oblasti, naročito u programiranju i nadgledanju planiranja i upotrebe finansijskih sredstava u oblasti zaštite životne sredine.
 • Organizacija regionalnih sednica Nacionalnog konventa o EU. Sednice NK EU biće tematske, posvećene oblastima finansiranju sistema zaštite životne sredine, klimatskih promena, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, upravljanju vodama i prekograničnoj saradnji. U prvoj godini implementacije projekta, sednice će biti održane u Beogradu i Lazarevcu. Organizacijom sednica NK EU jačaće se proces javne rasprave među relevantnim akterima u ovoj oblasti sa ciljem unapređenja međusobne saradnje.
 • Sprovođenje kampanja javnog zagovaranja, usmerenih ka jačanju učešća lokalnih OCD u procesu donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine.
 • Otvaranje i administriranje projektne Internet stranice i umrežavanje orhanizacija civilnog društva putem društvenih mreža.

 

Vremenski okvir projekta:
Prva godina implementacije projekta trajaće od februara 2012. do februara 2013. godine.

 

Projekat sprovodi Evropski pokret u Srbiji.

 

Partneri na projektu su Beogradska otvorena škola, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA i UNECOOP.

 

Projekat je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.
Organizator:

 


 

Donator:

 

 

Partneri:

 

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

 

DOKUMENTI:

 

AKTIVNOSTI:

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus