KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

ZNAM KAKO DA DELUJEM 2012/2013

PUBLIKACIJA:

 

Zaključci i preporuke,

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, radna grupa Životna sredina 2012/2014

 

Srbiji je u martu 2012. godine Savet Evropske unije potvrdio status kandidata za članstvo u EU, a očekuje se i dobijanje datuma za započinjanje pregovora o članstvu, što pred državu i društvo postavlja nove izazove u različitim oblastima. U tom procesu zadovoljenja svih uslova, izvan svih kategorija je oblast zaštite životne sredine i klimatskih promena, koja je dostižna samo u dugom roku. Do sada, u Srbiji su usvojeni brojni zakonski i strateški dokumenti u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena. Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti zaštite životne sredine usvojena je novembra 2011. godine i postavila okvir za uvođenje i sprovođenje zakonodavstva EU (EU Acquis) posle dobijanja statusa kandidata. Iako je značajan napredak učinjen kroz postavljanje zakonskog okvira, zasnovanog na standardima EU, Srbiji predstoji još mnogo posla u ovoj oblasti. U Izveštaju o napretku Evropske komisije navodi se da je svest domaće javnosti u vezi sa zaštitom životne sredine i klimatskim promenama uvećana, ali da je učešće javnosti u procesu donošenja odluka i dostupnost informacija u ovoj oblasti i dalje na veoma niskom nivou.

To se naročito odnosi na učešće javnosti u procenjivanju uticaja na životnu sredinu, projektima u oblasti energetske efikasnosti i upotrebi finansijskih sredstava namenjenih sistemu zaštite životne sredine. Organizacije civilnog društva generalno nisu prepoznate kao ravnopravni partneri vlastima na centralnom i lokalnom nivou. Posledično, ovo vodi ka neodrživoj i manje odgovornoj politici zaštite životne sredine, onemogućene da proizvede pozitivan uticaj i efekte u društvu. Zbog toga je neophodno da se ulože dodatni napori kako bi se izgradilo čvrsto partnerstvo između glavnih aktera u društvenoj zajednici na svim nivoima. Organizacije civilnog društva imaju zadatak da pojačaju kampanje javnog zagovaranja i da razvijaju predloge za javne praktične politike kako bi se negativan trend prevazišao.

Projekat je usaglašen sa preporukama EU i Saveta Evrope usmerenih ka učešću građana, Arhuskom konvencijom i drugim pravnim dokumentima čiji je cilj jačanje kompetentnosti civilnog društva da pruža kritički osvrt na situaciju u oblasti zaštite životne sredine, odnosno daje povratne informacije i predloge za rešenje problema. Ojačano civilno društvo biće u mogućnosti da doprinese održivom razvoju lokalnih zajednica i uspešnom sprovođenju standarda EU i politika u oblasti zaštite životne sredine.

Opšti cilj projekta:

Poboljšanje i povećanje učešća organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou u procesu evropske integracije kroz program obuka namenjenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva.

Projektne aktivnosti:
 
Polazeći od rezultata projekta u prvoj godini implementacije (istraživanja koje se odnosilo na procenu kapaciteta lokalnih subjekata zaduženih za poslove zaštite životne sredine, preporuka sednica Nacionalnog konventa o EU, kampanje zagovaranja i dve serija treninga), ovogodišnje aktivnosti na projektu su prevashodno usmerene na teme lokalnog energetskog planiranja, prilagođavanju klimatskim promenama na lokalnom nivou, primenu Direktive za procenu uticaja na životnu sredinu, upravljanje javnim fondovima namenjenim životnoj sredini i učešću organizacija civilnog društva u procesu pregovora sa EU.
 
Program obuka u okviru koga će biti nastavljeni regionalni treninzi za predstavnike OCD koje su usmerene na aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine. Program obuke sastojaće se iz dela koji se odnosi na jačanje poznavanja oblasti zaštite životne sredine u procesu evropske integracije, predstavljanje primera iz regiona, odnosno jačanje veština predstavnika OCD u procesu pisanja predloga praktičnih politika i javnog zagovaranja u ovoj oblasti, naročito u programiranju i nadgledanju planiranja i upotrebe finansijskih sredstava u oblasti zaštite životne sredine. U drugoj godini implementacije projekta biće organizovana tri regionalna treninga.

Organizacija regionalnih sednica Nacionalnog konventa o EU. Sednice NK EU biće tematske, posvećene učešću organizacija civilnog društva u pregovorima o pristupanju EU, u poglavljima koji se odnose na zaštitu životne sredine i energetiku, oblastima finansiranja sistema zaštite životne sredine, klimatskih promena, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, upravljanju vodama i prekograničnoj saradnji. Organizacijom sednica NK EU jačaće se proces javne rasprave među relevantnim akterima u ovoj oblasti sa ciljem unapređenja međusobne saradnje. Sednice će biti organizovane u Beogradu, Nišu i Paraćinu. 

Sprovođenje kampanja javnog zagovaranja, usmerenih ka jačanju učešća lokalnih OCD u procesu donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine.

Administriranje projektne Internet stranice i umrežavanje organizacija civilnog društva putem društvenih mreža.

Vremenski okvir projekta:

Druga godina implementacije projekta trajaće od juna 2013. do juna 2014. godine.

Projekat sprovodi Evropski pokret u Srbiji.

Projekat je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.
 

Organizatori:

 
  

 

Donator:

 

 

 

 

 

DOKUMENTA:

 

 • PUBLIKACIJA:

Zaključci i preporuke, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, radna grupa Životna sredina 2012/2014

 

 

 

AKTIVNOSTI:

 

 

ARHIVA:

 

 

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus