KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

ZVONI ZA EVROPU! 2013

„Zvoni za Evropu!“ je program neformalnog obrazovanja namenjen učenicima trećeg i četvrtog razreda srednjih škola sa idejom da se oni edukuju o vrednostima koje se neguju u okvirima Evropske unije, zatim o njenoj strukturi i istorijatu. Takođe, srednjoškolci se upoznaju sa prednostima i izazovima koji njihovu zemlju čeka u procesu evropskih integracija. Posebna pažnja je posvećena mogućnostima koje se pružaju mladim ljudima u pogledu nastavka njihovog obrazovanja i unapređenja socijalnog života. Program se organizuje u dva ciklusa: prolećni (mart-jun) i jesenji (septembar-decembar) u Beogradu, Leskovcu i Novom Sadu. Srednjoškolci iz Leskovca i Novog Sada će biti u mogućnosti da pohađaju program od septembra 2013.

 

Ciljevi programa

 

 • Podizanje nivoa znanja mladih o Evropskoj uniji;
 • Predstavljanje pogodnosti koje mladi ljudi mogu imati u procesu integracije naše zemlje u evropske strukture;
 • Informisanje srednjoškolaca o trenutnom položaju Srbije u procesu evropske integracije;
 • Podizanje nivoa svesti o neophodnosti učešća mladih u promociji evropski vrednosti u sredini u kojoj žive, kako bi postali aktivni članovi društva i podržali proces integracije naše zemlje u evropske strukture.

 

AKTIVNOSTI PREDVIĐENE PROJEKTOM

 

 • Predavanja – Predavanja se održavaju jednom nedeljno. Kombinacijom radioničarskog rada sa predavanjima, učesnicima se pružaju odgovori na pitanja: Šta je država/međunarodna organizacija?“, „Šta je Evropska unija?“, „Kada je EU nastala?“, „Kako se EU razvijala?“, „Kako EU funkcioniše?“, „Kako će EU izgledati u budućnosti?“. Predavači/treneri primenjuju metodologiju razvijenu od projektnog tima Evropskog pokreta u Srbiji.
 • "Evropski čas" – Nakon završetka serije predavanja, učesnici koji su pohađali predavanja, zajedno sa predavačima/trenerima i predstavnicima Evropskog pokreta u Srbiji, pripremaju i održavaju javni čas u svojim školama u okviru predmeta građansko vaspitanje ili na posebnoj tribini u školi.
 • "European caffe" – neformalni razgovori sa diplomatskim predstavnicima zemalja EU o životu mladih u EU, njihovoj kulturi , običajima, odnosno razgovori sa javnim ličnostima o percepciji evropskih integracija u Srbiji.
 • Posete državnim institucijama – učesnici imaju priliku da se susretnu i razgovaraju sa državnim zvaničnicima koji se bave pitanjima evropskih integracija. Predviđena je poseta Domu Narodne skupštine Republike Srbije, kao i u drugim institucijama koje se bave evropskim integracijama.
 • Alumni mreža "Zvoni za Evropu" - uzevši u obzir da je do sada preko 300 učesnika učestvovalo u aktivnostima programa svi dosadašnji učesnici će biti pozvani da postanu alumnisti i uzmu učešće u aktivnostima novouspostavljene mreže. U mrežu će biti uključeni i profesori/pedagozi/psiholozi srednjih škola učesnica programa. Aktivnosti mreže ce obuhvatati: povremena okupljanja (diskusije na određene teme, radionice za usavršavanje ili sticanje veština itd.) i komunikaciju uz pomoć odgovarajućih web alata (cilj je da se na ovaj način uspostavi kanal za distribuciju informacija za alumniste i održi mreža na duži vremenski period). Mreža će biti uspostavljena u okviru proslave Dana Evrope 2013.

 

Vremenski okvir: Februar - Decembar 2013. godine

 

Projekat je podržala Fondacija Fridrih Ebert.

 

 

 


Organizator:

 


 

Partner:

 


 

Zvoni za Evropu_alumniste

 


  PDF DOKUMENTA

  Čitaj ili skini (download)

 

DOKUMENTI:

 

ARHIVA:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus