KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Pogledajte sve projekte

IZGRADNJA KAPACITETA MREŽE LOKALNIH OMBUDSMANA U SRBIJI

Cilj projekta je da se izgrade kapaciteti postojećih lokalnih ombudsmana u Srbiji kroz seminare usmerene na unapređivanje njihovih radnih veština (veštinu lobiranja i strategiju odnosa sa javnošću).

JAČANJE KAPACITETA PARLAMENATA ZA PROCES EVROPSKE INTEGRACIJE

Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori i Evropski pokret u Srbiji pokrenuli su novi edukativni program u parlamentu Srbije i Crne Gore usmeren podršci procesu evropskih integracija. Program se sastoji od serije radionica koje istražuju mogućnosti upoznavanja narodnih poslanika na republičkom i saveznom nivou sa Evropskom unijom i politikom pridruživanja. Međunarodni i domaći eksperti predstavili su politički i pravni sistem Evropske unije, proces stabilizacije i asocijacije i specifične oblasti.

KUDA VODI EVROPSKI POKRET

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa dnevnim novinama Blic predstavlja široj javnosti realizovane projekte posvećene mladima, moblilnosti, obrazovanju, inovacijama, kampanjama javnog zagovaranja i podršci procesu evropskih integracija Srbije.

LS I OCD U PROCESU PROGRAMIRANJA I PROJEKTOVANJA IPA ZA SRBIJU 2007-13 -PREKOGRANIČNA SARADNJA - FOD

Ovaj program se svoj aktivnostima pre svega fokusira na tri rešavanje sledećih problema: Nepoznavanje procedura i okvira za korišćenje pomoći EU, kao i slaba informisanost o ostalim programima dostupnim Srbiji na lokalnom nivou, Nedostatak kapaciteta i svesti na lokalnom nivou o potrebama dugoročnog programiranja lokalnog i regionalnog razvoja u skladu sa nacionalnim prioritetima i EU prioritetima, kao i nedostatak stručnih kadrova na lokalnom nivou koji bi adekvatno odgovorili na konkurse u skladu sa EU procedurama, posebno u pograničnim opštinama koje će učestvovati u prekograničnom programu sa Hrvatskom, CG i BiH., Nedovoljna informisanost predstavnika civilnog društva o procesima programiranja i projektovanja, i samim tim nedovoljna "kontrola" procesa na nacionalnom nivou.

LS I OCD U PROCESU PROGRAMIRANJA I PROJEKTOVANJA IPA ZA SRBIJU 2007-13 -CENTRALNA SRBIJA - ISC

Ovaj program se svoj aktivnostima pre svega fokusira na tri rešavanje sledećih problema: Nepoznavanje procedura i okvira za korišćenje pomoći EU, kao i slaba informisanost o ostalim programima dostupnim Srbiji na lokalnom nivou, Nedostatak kapaciteta i svesti na lokalnom nivou o potrebama dugoročnog programiranja lokalnog i regionalnog razvoja u skladu sa nacionalnim prioritetima i EU prioritetima, kao i nedostatak stručnih kadrova na lokalnom nivou koji bi adekvatno odgovorili na konkurse u skladu sa EU procedurama, posebno u pograničnim opštinama koje će učestvovati u prekograničnom programu sa Hrvatskom, CG i BiH., Nedovoljna informisanost predstavnika civilnog društva o procesima programiranja i projektovanja, i samim tim nedovoljna "kontrola" procesa na nacionalnom nivou.

LJUBLJANSKA AGENDA

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) u saradnji sa šest partnerskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana pokreće nacionalne i regionalne debate o predlogu za novu fazu u procesu stabilizacije i pridruživanja u periodu od 1. decembra 2007. godine do 31. maja 2008. godine,

MLADI U POSETI ZEMLJAMA VIŠEGRADSKE GRUPE

Osnovna ideja projekta je da se omogući grupi učenika, pobednika na kvizu za srednjoškolce iz Srbije „Zdravo, Evropo!“, putovanje u zemlje Višegradske grupe kao i da im se omogući da otkriju nova mesta, kulture, običaje svih, a posebno novih članica EU. Sticanje znanja je najveći razlog za davanje ovakve vrste nagrade, posebno što se na ovakav način pruža prilika mladim ljudima da uče još više.

BIRAMO NAJBOLJEG OPŠTINSKOG SLUŽBENIKA

Kampanja "Biramo najboljeg opštinskog službenika" prvi put je implementirana u okviru projekta TASPP u opštinama Niš, Kikinda i Čukarica - 2001. godine. Glavni cilj bio je poboljšanje komunikacije između građana i lokalnih samouprava, jačanje građanskog učešća i porast kvaliteta usluga lokalne administracije. Projekat je uspešno nastavljen sledeće godine u još 10 opština: pored Niša, učestvovali su i Subotica, Zrenjanin, Valjevo, Šabac, Kragujevac, Ćuprija, Novi Pazar, Aleksandrovac i Užice.

PODRŠKA EVROPSKIM INTEGRACIJAMA KROZ PROMOCIJU ALTERNATIVNE EKONOMIJE I SOCIJALNE KOHEZIJE U REPUBLICI SRBIJI

Usled povećanja socijalnih, i potreba za poboljšanjem položaja ranjivih grupa, pre svega nezaposlenih i siromašnih, moderna država blagostanja usvaja nove oblike ekonomskog organizovanja, koje se delimično mogu svrstati u treći sektor, i spadaju u široku definiciju socijalnih preduzeća. U Srbiji se takođe povećava interesovanje za nove oblike organizovanja, posebno iz potrebe za rešavanjem problema nastalih u procesu tranzicije

PODRŠKA IMPLEMENTACIJI SSP U OBLASTI POLJOPRIVREDE

Projekat koji sprovodi Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Agromrežom fokusira se na pružanje podrške implementaciji SSP-a u oblasti poljoprivredne proizvodnje i obuhvata organizaciju 6 savetovanja u ruralnim opštinama širom Srbije56789101112 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus