KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Pogledajte sve projekte

ZAJEDNIČKI CENTAR ZA ODNOSE ALBANIJE I SRBIJE

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) i Albanski institut za međunarodne studije (AIIS) pokrenuli su projekat Zajednički centar za odnose Albanije i Srbije uz podršku Federalne Republike Nemačke.

PUTUJEMO U EVROPU! 2016

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Fondacijom Robert Bosch i Balkanskim fondom za demokratiju, raspisuje konkurs pod nazivom «Putujemo u Evropu» za studente završnih godina (osnovnih i master studija) i apsolvente fakulteta univerziteta u Srbiji.

ŠKOLA EVROPSKE INTEGRACIJE

Kako bi lokalni politički i društveni akteri sa Severa Kosova bili na smislen i kvalitetan način uključeni u proces EI i kako bi razumeli i sproveli reforme Evropskim pokretom u Srbiji i Kosovska fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa AKTIV-om, organizuje Školu evropske integracije za ključne aktere na severu Kosova. Škola je namenjena službenicima javnih institucija i institucija lokalne samouprave, rukovodiocima organizacija civilnog društva, predstavnicima medija i poslovnog sektora, kao i studentima na Severnom Kosovu. 

PRIMENJENA DIPLOMATIJA

Generacija 21 i Evropski pokret u Srbiji sprovode program „Primenjena diplomatija“ već 14. godinu zaredom. Program „Primenjena diplomatija“ predstavlja vid dodatnog, neformalnog obrazovanja namenjenog studentima završnih godina međunarodnih studijskih grupa Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

SRBIJA I ALBANIJA – PREMA EVROPSKOJ BUDUĆNOSTI

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert organizuju međunarodnu konferenciju „Srbija i Albanija - prema evropskoj budućnosti“ sa namerom da otvore prostor u Srbiji za javnu raspravu o srpsko-albanskim odnosima i mogućnostima za njihov razvoj i unapređenje. 

UNAPREĐENJE PROCESA PRIDRUŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA EVROPSKOJ UNIJI

Osnivanje i pouke Regionalnog konventa o evropskoj integraciji navele su na zaključak da se zemlje u regionu koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji suočavaju sa istim problemom nedostatka adekvatnih kadrova, kako u državi, tako i u civilnom sektoru, koji bi proces pristupanja učinili što je moguće uspešnijim. Time se značajno ugrožava i apsorpcija pretpristupnih fondova koji su od kritičnog značaja za privredni razvoj zemalja Zapadnog Balkana.

EU U OČIMA GRAĐANA/KI

Evropa za građane i građanke ima cilj da okupi brojne građane iz različitih grupa putem partnerstava osnovanih u 10 zemalja. Projekat će se realizovati u državama članicama (Francuska, Bzgarska, Španija, Mađarska, Poljska, Slovenija i Rumunija) kao i državama kandidatima (Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija) od Istočne do Zapadne Evrope. Politička i geografska različitost predstavlja bogatstvo evropske kulture. To omogućava raznolikost pogleda na EU i njene probleme što daje važnost projektu.

VIŠE OD CIVILNOG DRUŠTVA: ZAJEDNIČKIM DIJALOGOM NA EVROPSKOM PUTU

Evropski pokret u Srbiji i Međunarodni evropski pokret u saradnji sa TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations, projekat Evropske unije) i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije organizuju međunarodnu konferenciju „Više od civilnog društva: zajedničkim dijalogom na evropskom putu koja će biti održana u Beogradu od 25. do 26. februara 2016. godine. 

Ova konferencija predstavlja zajedničku inicijativu pokrenutu s ciljem da otvori prostor za procenu i unapređivanje dijaloga između civilnog društva i državnih aktera iz regiona Zapadnog Balkana, Turske i Evropske unije (EU).

DIJALOG I SARADNJA ZA USPEŠNIJE PRAĆENJE PRIMENE STRATEGIJE JUGOISTOČNA EVROPA 2020

Tokom 2014. godine EPuS i SeConS su pripremili Stratešku studiju o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije Jugoistočna Evropa 2020. U studiji se prikazuje stanje u sektoru socijalne ekonomije u regionu jugoistočne Evrope i date su preporuke za unapređenje razvoja socijalne ekonomije u regionu kako bi se doprinelo snažnijem i inkluzivnijem zapošljavanju. Aktivnosti na ovom projektu su direktan nastavak rada na studiji, fokusirajući se na koordinaciju pri implementaciji strategije i dijalog među zainteresovanim i odgovornim subjektima u društvu, a kako bi se podstakao razvoj sektora socijalne ekonomije i doprinelo većoj zapošljivosti u regionu jugoistočne Evrope.  

SRPSKO-ALBANSKI ODNOSI

Istraživanje javnog mnjenja o uzajamnim percepcijama srpskih i albanski građana i građanki identifikovaće ključna pitanja koja će biti rešavana kroz niz zajedničkih aktivnosti.

 12345678 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus